Zrozumiałeś wreszcie?

Około roku temu, pastor Been (fikcyjne nazwisko) tłumaczył przed zgromadzeniem że nigdy nie zrozumie bólów rodzenia gdyż jest mężczyzną, a zrozumiał to wtedy kiedy jego żona powiedziała mu: nigdy nie zrozumiesz bólów rodzenia bo nigdy nie byłeś kobietą.  Zastanawiałem się w jaki sposób żona pastora mogła zrozumieć to zagadnienie.  Czy była kiedyś mężczyzną, doświadczyła bólu porodowego i stwierdziła że nie potrafiła tego zrozumieć (będąc mężczyzną)? Czytaj dalej

Jezus bez ogłady?

Kiedy Jezus i uczniowie przyszli do domu Marii, Marty i Łazarza, Maria słuchała słów Jezusa, a Marta starała się przygotować posiłek dla około 15. osób.  Kiedy przyszła do Jezusa ze skargą na Marię że nie pomaga jej, Jezus oświadczył że Maria dokonała lepszego wyboru.  Czy to nie jest niegrzeczne kierować takie słowa do gospodyni, która chciała nakarmić Jezusa i Jego przyjaciół?

Jesus discourteous?

When Jesus and disciples came to the house of Mary, Martha, and Lazarus, Mary listened to what Jesus had to say, while Martha struggled with preparing a meal for about 15 people.  When she came to Jesus with a complaint that Mary does not help her, Jesus said that Mary made a better choice.  Is it discourteous to say such words to a hostess who intended to feed Jesus and his friends?

Półgodzinna cisza w niebie

English version.

Wiele komentatorów twierdzi że półgodzinna cisza w niebie Rv8:1 ma miejsce wtedy kiedy wszyscy aniołowie opuszczają niebo i udają się z Jezusem na Ziemię na początku Milenium.  Ale jak można twierdzić że w niebie panuje cisza podczas jednej z najradośniejszych wydarzeń tzn. zabrania dzieci Bożych do nieba, ignorując w tym samym czasie jedno z najsmutniejszych wydarzeń po Milenium kiedy co najmniej 50 miliardów ludzi i olbrzymia ilość duchów (demonów) zostanie unicestwiona na zawsze. Czytaj dalej…

Half-hour Silence in Heaven

Polska wersja.

Many commentators hold that half-an-hour silence in heaven Rv8:1 will take place at Jesus’s second coming to our planet, because all heaven will be empty at that time.  However, I find it difficult to imply silence in heaven during one of the most joyous events when all God’s children are taken to heaven while ignoring one of the saddest events which will take place after the Millennium where at least 50 billion people and a huge number of spirit beings (demons) will be annihilated forever. Read more of this post

Czy Żydzi jedli kości?

Być może to pytanie jest dość dziwne, ale może wprawi ono w zakłopotanie niejednego kto przeczyta co mówi Biblia na temat pieczenia baranka paschalnego. Ex12:9–12 Nasuwa się bowiem pytanie w związku z wnętrznościami zwierzęcia—czy miały być zjedzone razem z mięsem?  A kiedy już skupimy się na myśli że wszystko ma być zjedzone do rana, Ex12:10 prawdopodobnie stajemy się bardzo nasyceni.  Popatrzmy jednak dokładnie na to, co mówi tekst. Czytaj dalej

Sugestie

Internauto,

Na jaki temat chciałbyś rozmawiać?  Co chciałbyś się dowiedzieć lub powiedzieć innym?  A może chciałbyś coś napisać a potem kierować dyskusją?

Nie mogę gwarantować spełnienia jakichkolwiek marzeń, ale chciałbym zobaczyć, czy mogę w jakiś sposób pomóc—czy to przez udzielenie miejsca na blogu, czy w jakiś inny sposób—w prowadzeniu dialogu (czy polilogu) na tematy ważne dla adwentystów.

Stworzyłem tego bloga aby udostępnić możliwość inteligentnej rozmowy na tematy charakterystyczne dla Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie jedynymi narzędziami będzie Biblia (sola scriptura) i rozsądek (logika, dedukcja).  Spodziewam się od Internautów grzecznego odnoszenia się do siebie, aby rozmowa była przyjemnością i aby każdy z chęcią spędzał tutaj swój czas.

Dlatego zastrzegam sobie prawo ostatecznej decyzji w takich sprawach jak:

  • Zakres poruszanych zagadnień
  • Które z komentarzy nie zostaną opublikowane (np. niegrzeczne, natrętne)
  • Zamknięcie postu (jeśli z jakichś powodów post staje się problemem)
  • Oraz innych rzeczy, które pomogą utrzymać przyjazny charakter blogu.

Jeśli ktoś nie ma złych zamiarów, punkty powyżej nie powinny stwarzać żadnych ograniczeń.

Jeśli ktoś pragnie otrzymywać powiadomienie o zmianach na tym blogu bez wchodzenia tutaj co kilka godzin, można wpisać swój adres internetowy i nacisnąć guzik „Sign me up,” a powiadomienia o zmianach zostaną wysłane na ten adres.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania osobiste, można je wpisywać na tej stronie z prośbą o niepublikowanie.

Aha, jak dokonać wpisu! Naciśnij słowa „Leave a comment” (tuż poniżej tytułu postu), a pojawi się forma.  Można też nacisnąć na tytuł postu, a inne posty zostaną schowane, i na dole ukażą się istniejące komentarze oraz forma do wpisywania następnych.

Życzę miłego pobytu na blogu Bliżej Prawdy.