Zwlekać czy wiedzieć?

Oczekując na powtórne przyjście Jezusa i ponosząc rezultaty grzechu możemy się zastanowić nad tym dlaczego Jezus jeszcze nie przychodzi.  Niektórzy z nas mają więcej powodów niż inni aby oczekiwać paruzji z większym zniecierpliwieniem, ale wszyscy chcieliby żeby Jezus już przyszedł.  Zastanawiamy się więc dlaczego Pan jeszcze nie nadchodzi.  Czy są ku temu jakieś powody?  A może Pan zwleka, ociąga się, jest za leniwy, nie wyspał się, nie ma ochoty, zapomniał, albo zmienił swój plan(?).

Wygłaszając kazanie o pannach,[1] pastor Pucyk powiedział:

Ta przypowieść uczy nas też że Pan zwleka ze swoim przyjściem i są ku temu pewne powody.  Ktoś mnie kiedyś zapytał czy to jest właściwe mówić że Pan zwleka; podejrzewam że tak.  Taka jest wymowa tekstu z wiersza piątego.  Sam fakt że nasz Pan jeszcze tutaj nie jest, jest dowodem że zwleka.  Ale nie wyobrażajcie sobie że zwleka bezplanowo.  „Ach, zobaczymy, co będzie się działo, to ja jeszcze poczekam.”  Nie, On ma powód.  On chce (1) doświadczyć naszej cierpliwości, (2) chce pobudzić nasze pożądanie Jego przyjścia, (3) chce zgromadzić swoich wybranych, (4) zwleka aby dokonała się tajemnica nieprawości, tak jest zapisane w Piśmie Świętym, i (5) zwleka żeby wypełnić warunki swego Ojca.  Nie zapominajmy o tym że to Bóg ma plan przyjścia, nie my.  My często mówimy że ‘my powinniśmy przyśpieszyć…’ a opieramy się na wypowiedzi Ellen White że gdyby kościół Jego był gotowy to Jezus dawno by już przyszedł.  Słyszeliście taką wypowiedź?  Pan zwleka bo ma ku temu autentyczne powody.”

Pasto Pucyk uczy że „to jest właściwe mówić że Pan zwleka” dlatego że „Taka jest wymowa tekstu z wiersza piątego.”  Ale werset 5 mówi że „oblubieniec długo nie nadchodził,”[2] a nie że ‘zwlekał.’  Kiedy zastosujemy przypowieść o pannach do życia ludzi powinniśmy pamiętać o tym że nie znamy ani „dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie,”[3] słowa znajdujące się w puencie do przypowieści o pannach i wypowiedziane językiem wprost (nie symbolicznie).  Dlatego określenie „oblubieniec długo nie nadchodził” nie może być interpretowane jako zwłoka, ale jako postrzeganie panien które spodziewały się wcześniejszego nadejścia oblubieńca.  Stąd wniosek że Biblia nie uczy o rzekomej zwłoce Jezusa ze swoim przyjściem, a co najmniej nie w przypowieści o 10. pannach.

Pastor Pucyk wymienia kilka powodów dla których Jezus ponoć zwleka ze swoim przyjściem:

1.      „chce doświadczyć naszej cierpliwości” — jak to miałby uczynić i w jakim celu?  Czy nie wie tego?  A jeśli komuś nieco jej zabraknie, to co wtedy?

2.      „chce pobudzić nasze pożądanie Jego przyjścia” — w jakim celu miałby to uczynić?

3.      „chce zgromadzić swoich wybranych”— jaki to ma związek ze zwlekaniem?  A może wynikły jakieś problemy i plany nie powiodły się?

4.      „zwleka aby dokonała się tajemnica nieprawości tak jest zapisane w Piśmie Świętym” — gdzie tak jest napisane?  Czy tajemnica ma się dokonać przez zwlekanie?  Czy Bóg o tym wcześniej nie wiedział?

5.      Powinniśmy pamiętać że „to Bóg ma plan przyjścia, nie my” — no to co?  Jaki to ma związek ze zwlekaniem?  Gdybym to ja odkładał plany to nie byłoby w tym nic dziwnego, ale Bóg?  Jeśli wszechwiedzący Bóg zmienia plan, to może stało się coś nieprzewidzianego?

6.      „Pan zwleka bo ma ku temu autentyczne powody” — jakie są te powody?  Żaden z wymienionych powyżej powodów nie ma oparcia na Biblii a wręcz przeciwnie, nie harmonizują z Biblią.

Zastanawiam się nad tym co to może znaczyć że Bóg planował zwlekanie.  Jakim dowodem na zwlekanie może być fakt że Jezusa jeszcze nie ma?  Nie było Go na Ziemi od chwili kiedy odszedł do nieba niecałe 2,000 lat temu, czyżby to znaczyło że już zwleka prawie 2,000 lat?  Czym się różni planowane zwlekanie od nieplanowanego?  Czy planowane zwlekanie świadczy o Bogu lepiej niż nieplanowane?  Czym w ogóle jest zwlekanie (lub odwłaczanie czy też omieszkiwanie)?  W moim zrozumieniu zwlekanie jest celowym przekładaniem czasu jakiegoś wydarzenia które ma nastąpić.  A pozorne przekładanie czasu przyjścia Jezusa zrodziło się poprzez wkradanie się powątpiewanie w prawdziwość Bożej obietnicy, dlatego Piotr zdecydował wytłumaczyć że jest to nieprawda mimo to że „niektórzy tak uważają.”[4] Czy można było wyrazić się jaśniej?

Wypowiedź Piotra powierzchownie sugeruje że Bóg chociaż nie zwleka to jednak okazuje nam jakąś dobroć polegającą na tym że Bóg nie pragnie śmierci człowieka ale przyjaźni z nim.  Ale czy takie okazywanie cierpliwości ma coś wspólnego z odkładaniem przyjścia celem dania człowiekowi więcej czasu?[5] Danie ludziom więcej czasu na decyzje związane z zawarciem przyjaźni z Bogiem wiąże się z negatywnymi skutkami zniechęcenia innych ludzi i zerwaniem przyjaźni z Bogiem.  Poza tym, każdego dnia rodzi się 490 tysięcy dzieci[6] które po pewnym czasie stają się nastolatkami i również potrzebują czasu na uczynienie decyzji odnośnie życia wiecznego.  Takie odkładanie czasu nigdy nie zakończyłoby się, bo zawsze będą następni ludzie potrzebujący czasu.  Chyba że doszłoby do takiej sytuacji jaka była tuż przed potopem, gdzie została tylko jedna rodzina dzieci Bożych i Bóg zniszczył cały rodzaj ludzki aby dać szanse tej rodzinie do zaludnienia Ziemi dziećmi Bożymi.

Jeśli słowa Piotra o okazywaniu cierpliwości nie oznaczają zwlekania Jezusa ze swoim przyjściem, to co one znaczą?  Wydaje mi się że odpowiedź jest prosta: jest to rada Piotra dla wszystkich ludzi abyśmy korzystali z czasu jaki mamy i pracowali dla bardzo ważnego celu, tj. dla upamiętania się wielu ludzi których Bóg pragnąłby mieć w swoim królestwie na wieki.  Jeśli uczynimy Boga najważniejszą rzeczą w naszym życiu…  A może inaczej: jeśli uczynię szukanie królestwa Bożego najważniejszą rzeczą w moim życiu,[7] wtedy nie tylko będę miał zaspokojone najważniejsze potrzeby mojego życia, ale inni widząc moją przyjaźń z Bogiem mogą zapragnąć tego samego, i oni również mogą być wzięci do królestwa Bożego kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na naszą planetę.  W ten sposób słowa Piotra o przyjściu ludzi ‘do upamiętania’ mogą się wspaniale wypełniać.

Kiedy uczniowie pytali Jezusa o znak Jego przyjścia,[8] Jezus przepowiedział „wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.”[9] Brzmiało to przerażająco, ale Jezus pocieszył: „A gdyby nie były skrócone one dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.”[10] To jak to miałoby być, czy Jezus zwleka ze swym przyjściem czy skraca czas do swojego przyjścia?  A może i jedno i drugie?  Obawiam się że to jest logiczną niemożliwością aby w tym samym czasie i skrócić czas i wydłużyć go.  Ale jeśli w obu przypadkach mówimy o naszym ludzkim postrzeganiu czasu, wtedy może nam się wydawać że ta sama godzina czy minuta w jednym przypadku jest nieznośnie długa, a w innym przypadku — niemożliwie krótka.  Ale najistotniejsza sprawa jest taka, abyśmy nie odbierali wszechwiedzy Bogu i nie uczyli czegoś czego Bóg nie powiedział.  Bóg wie wszystko od wieków i nie potrzebuje zmieniać swoich planów, czy to zaplanowanych czy nie.  Właściwie odnośnie Boga to trudno powiedzieć nawet to że coś zaplanował, gdyż On ani nie planuje ani nie ignoruje planowania, gdyż On wszystko wie.

Jeśli Bóg nie wiedziałby wszystkiego, to cała nasza przyszłość byłaby pod wielkim znakiem zapytania gdyż nie mielibyśmy najmniejszej pewności choćby do rzeczywistości Królestwa Bożego.  A wtedy nie miałoby znaczenia czy Bóg planował coś zmienić czy zmieniałby plany.  Ale jeśli chcemy mieć pewność przyszłości ujawnionej nam przez Boga, nie twórzmy nauk jakoby pochodzenia biblijnego i nie zaprzeczajmy Bożej wszechwiedzy.  Bo jeśli zaprzeczamy Bożej wszechwiedzy, budujemy fundamenty pod zaprzeczenie innych cech Bożych jak np. miłość.  Piotr ostrzegał przed szydercami którzy drwią sobie z przyjścia Bożego i kwestionują prawdziwość Jego słów.[11] Usłuchajmy jego przestrogi i nie mówmy że Bóg zwleka ze swoim przyjściem, bo jest to kłamstwo[12] bez względu na to ile ludzi tak uważa.

Bóg wie wszystko i jest to wyłączna cecha Boga Jahwe, a cecha ta odróżnia Go od wszystkich fałszywych bogów.[13] Na temat beznadziejności argumentów ludzi którzy twierdzą że Bóg nie wie wszystkiego ale tylko zarysy przyszłości pisałem w artykule Święty clown.  Natomiast w artykule Ziemia dla duchów pisałem również jak Bóg przepowiedział co Szatan będzie robił i w interesie Szatana powinno było być aby zmienił swoje plany i udowodnił że Bóg nie wie wszystkiego, to jednak okazało się że Bóg nie tylko znał przyszłość, ale również wiedział że Szatan nie zmieni swoich planów.  Stąd jasno wynika że Bóg nie musi dopasowywać swoich planów do rozwijających się wydarzeń, gdyż On zna nie tylko wszystkie plany i spodziewania (często zmieniane) każdego człowieka, ale również ich ostatnie wersje, zanim człowiek zacznie się zastanawiać nad swoimi projektami.  Z tego powodu nie będę się więcej zajmował wykazywaniem tego że Bóg wie absolutnie wszystko i nie ma potrzeby zmieniać swoich planów, zwlekać, ani nawet planować, bo to wszystko już wie od wieczności.  A zwlekanie Jezusa ze swoim przyjściem jest wyraźnie sprzeczne z naukami zawartymi w Biblii, i Piotr wypowiedział się na ten temat mówiąc że takie koncepty to robienie sobie drwin z Boga.


[1] Mt25:1bw  „Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. …”

[2] Mt25:5bw  „A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły.”

[3] Mt25:13

[4] 2P3:9bw  „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka,”

[5] 2P3:9bw  „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.”

[6] wiki.answers.com/Q/How many babies are born every day in the word?

[7] Mt6:33bw „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.”

[8] Mt24:3bw  „A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?”

[9] Mt24:21bw  „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.”

[10] Mt24:22bw  „A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.”

[11] 2P3:3-4bw  „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości • i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.”

[12] 2P3:9bw  „Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka,”

[13] Izaj. 46:9–10bw  „Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. • Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.”

5 Responses to Zwlekać czy wiedzieć?

 1. maresza says:

  Jezus czeka z przyjściem, bo Go nie naśladujesz w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga .I żebyś nie poniósł konsekwencji.

 2. cezaryn says:

  Jeśli Jezus czeka na mnie abym zaczął Go naśladować, to ryzykuje tym że ci którzy Go naśladują teraz przestaną Go naśladować. A jeśli ja zacznę Go naśladować czy wtedy zacznie czekać na innych którzy go jeszcze nie naśladują? Jak długo tak będzie trwało? Czy Biblia uczy gdzieś takich manipulacji?

  • maresza says:

   Bez dywagacji tylko naśladuj Jezusa w nie negowaniu i w nie manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Wszechmogącego Boga.By nie ponieś konsekwencji, które Jezus pokazał na krzyżu.

   • cezaryn says:

    Czy mógłbyś wyrażać się wyraźniej, bo nie wiem o co Ci chodzi i obawiam się żę inni też nie wiedzą.

    • maresza says:

     Nie piszesz o Wszechmogącym Bogu i Jego słowie prawdy, jak przyjaciele Hioba, którzy nie mówili prawdy, bo manipulowali , dywagowali etc..i zgrzeszyli. ( Hioba 42,7-8) Prawda ostateczna jest na blogu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: