Arka Noego

„Kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi” i synowie boży brali sobie córki ludzkie za żony,[1] Bóg postanowił że życie ludzkie będzie trwać 120 lat.[2]  W tych czasach byli na Ziemi olbrzymi…[3] itd., a o budowie arki ani słowa!  Jak można wziąć wzmiankę o 120 latach dotyczącą długości życia ludzi i zastosować ją do czasu budowy arki?  To przechodzi moje pojęcie.

Słyszałem kiedyś następujące wyjaśnienie: Kiedy Bóg obwieścił że życie ludzkie będzie skrócone do 120 lat, miał na myśli że stu-dwudziestolatki zginą w wodach potopu.  Ale przecież takie powiązanie wieku człowieka z czasem budowy arki nie ma sensu, gdyż wśród ludzi było dużo ludzi którzy byli w wieku innym niż 120 lat.  Właściwie to podczas nastania potopu było wiele ludzie w wiek 119, 118, 117, 116 itd., i liczba wzrastała wraz z malejącym wiekiem, a wszystkich razem było o wiele więcej niż stu-dwudziestolatków.  W jaki sposób mowa o kilku osobach które ponoć miały być w wieku 120 lat z nastaniem potopu miała określić że kiedy te osoby się urodziły, Bóg polecił Noemu zbudować arkę?  Jak data początku budowy arki mogła być obliczona, jeśli nikt nie wiedział jeszcze kiedy nastanie potop?  Dla mnie jest to jakaś niezdrowa fantazja.

Lepiej zwróćmy uwagę na informacje związane bezpośrednio z wydarzeniami w życiu Noego i postarajmy się ustalić daty dotyczące budowy arki.  Kiedy urodzili się Sem, Cham i Jafet, Noe miał 500 lat.[4]  Biblia nie mówi, że byli oni trojaczkami, poza tym są oni wymieni poprzez kronikarza jakby byli reprezentantami kolejnych pokoleń,[5] dlatego uważam że można śmiało założyć iż Sem urodził się wtedy kiedy Noe miał 500 lat, a Cham i Jafet urodzili się odpowiednio 1 rok i 2 lata po Semie, co nie musi mieć większego sensu, gdyż mogli się oni urodzić w odległości kilku lat jeden od drugiego, np. co 20 lat.  Wtedy Jafet urodziłby się kiedy Noe miał 540 lat, ale żeby nie tworzyć wielkich kontrastów z istniejącym wierzeniem będę się starał obliczyć jak najdłuższy czas budowy arki.

Wiemy że Bóg wydał polecenie zbudowania arki[6] kiedy Noe miał trzech synów, a więc mogło to być w roku 503 (lub 540) życia Noego.  Wiemy też że potop rozpoczął się kiedy Noe miał 600 lat.[7]  A więc od Bożego polecenia budowy arki do czasu potopu mogło upłynąć nie więcej niż 97 lat, ale mogło być o wiele mniej, np. tylko 60 jeśli Jafet urodził się kiedy Noe miał 540 lat.  A jeśli Jafet urodził się w późniejszym roku życia Noego, to okres budowy arki był jeszcze krótszy.

Moje poprzednie założenie odnośnie daty urodzenia Sema można uznać za bezpodstawne (lub co najmniej wątpliwe) gdyż ktoś mógłby się uprzeć że Noe miał 500 lat dopiero po urodzeniu się Jafeta, a wtedy Sem musiałby się urodzić wcześniej, np. kiedy Noe miał 400 lat.  Z tego powodu zacząłem szukać jakichś dodatkowych informacji i znalazłem.  W dwa lata po potopie (potop zakończył się kiedy Noe miał 601 lat[8]), kiedy urodził się Arpachszad, Sem miał 100 lat,[9] a ten fakt wyraźnie stwierdza że pierworodny syn Noego urodził się kiedy Noe miał 503 lata, a nie 500 czy mniej.  Moje założenie można więc zignorować bo mamy teraz pewną datę urodzenia Sema.

Daty urodzin Chama i Jafeta są nadal nie ustalone, ale nawet gdyby synowie Noego byli trojaczkami, i tak nie osiągniemy liczby lat 120 na budowę arki, mamy najwyżej 97 lat.  Ale czy Sem, Cham i Jafet byli trojaczkami?

O wiele lat później Izaak wziął za żonę Rebekę która okazała się niepłodną.[10]  Jednak Izaak modlił się, a Pan wysłuchał go i obdarował młode małżeństwo bliźniętami.[11]  Choć Rebeka jeszcze przed porodem dowiedziała się że urodzi bliźnięta,[12] to jednak przy opisie porodu informacja o bliźniętach podkreślona została tak jakby nie było to codziennym wydarzeniem.[13]  Gdyby Noe, żyjący wiele lat przed Izaakiem, miał trojaczki, byłoby to o wiele dziwniejszym faktem niż bliźniaczki Rebeki i pisarz księgi Rodzaju nie omieszkałby nadmienić tego zdarzenia.  Dlatego wnioskuję że dzieci Noego nie byli trojaczkami, ale urodzili się pojedynczo, więc kiedy Jafet przyszedł na świat Noe miał co najmniej 505 lat.  Jeśli Bóg polecił Noemu budować arkę tuż po urodzeniu Jafeta, budowa arki nie mogła trwać dłużej niż 95 lat, a jeśli Jafet urodził się później, budowa arki musiała trwać odpowiednio krócej.

Kiedy ktoś jest pod wrażeniem że Noe potrzebował 120 lat na budowę arki, to zredukowanie czasu do 95 lub mniej lat może się wydawać niewykonalne.  Ale czy taka myśl jest właściwa?  Piramidy powstały kilka tysiącleci temu i nadal nie wiemy jak były zbudowane choć powstało wiele teorii starających się wyjaśnić jak to się mogło stać.  Ale nawet jeśli wiedzielibyśmy na pewno jak były zbudowane piramidy, ktoś może powiedzieć że nawet jeśli 5000 lat temu budowniczowie posiadali zadziwiającą wiedzę, wcale to nie znaczy że Noe musiał znać lepsze narzędzia niż drewniany młotek.  Oczywiście, piramidy nie dowodzą że Noe musiał posiadać wielką wiedzę, ale chcę tylko powiedzieć że jeśli nie wiemy jak były budowane piramidy, wcale nie znaczy że Noe nie miał prawa posiadać wiedzy o której obecnie nie wiemy.

Kiedyś wydawało mi się że arka to prymitywna skrzynia z drewna sklejona smołą.  Ale tak już nie myślę.  Wiadomo przecież że Noe musiał wyrzucać odchody wszystkich zwierząt za burtę (nie mógł ich przecież magazynować przez cały rok), i zza tej samej burty musiał również czerpać wodę, którą dawał do picia rodzinie i pozostałym pasażerom.  Jak więc zamienił gnojówkę w wodę zdatną do picia?  Na pewno wiedział jak to robić, i być może miał lepsze sposoby od tych które znamy obecnie.

W języku Hebrajskim znajdujemy ciekawostkę o konstrukcji arki.  Z polecenia Bożego Noe miał zbudować okno i zazwyczaj myślimy tutaj o oknie jako dziurze w ścianie, ale Biblia Hebrajska tego nie mówi bowiem używa innego słowa.  Kiedy Noe wypuszczał kruka,[14] kiedy król filistyński podglądał Izaaka jak ten pieścił Rebekę,[15] lub kiedy Rahab spuszczała z muru Jerycha szpiegów Izraelskich… wszędzie użyty jest wyraz hebrajski ‘czalon’ (חלּון) oznaczający dziurę w ścianie.  Ale w przypadku „okna” kończącego się na łokieć od góry użyte jest zupełnie inne słowo ‘cohar’ (צהר) które występuje w Biblii tylko 24 razy, i tylko jeden raz zostało przetłumaczone jako okno.  Dlaczego?

Przypuszcza się że pierwsi tłumacze Biblii hebrajskiej na inne języki nie zdawali sobie sprawy z tego że ‘cohar’ może oznaczać światło (lampę) gdyż nie znali nic oprócz palącego się ogniska lub łuczywa, a ustawienie takiego „światła” tuż pod dachem to pewny pożar całej arki.  Wbrew temu że w pozostałych przypadkach użycie słowa ‘cohar’ zawsze była mowa o jasnym świetle (np. światłość południa), w przypadku arki zostało użyte słowo ‘okno.’  Ale po zapoznaniu się z faktem że w Biblii hebrajskiej słowo przetłumaczone ‘okno’ jest przetłumaczone inaczej w każdym z pozostałych miejsc, od razu widać że nie jest to właściwe słowo ‘cohar.’

W najprecyzyjniejszej Biblii pod względem językowym (New American Standard Bible) bibliści rozróżnili między światłością i „oknem” w arce Noego, ale wytłumaczyli że ten sam wyraz hebrajski pochodzi z innego rdzenia i oznacza najprawdopodobniej ‘dach,’ dlatego znaczy ‘okno.’  Czy to ma sens?  Dla mnie—nie.

W literaturze Hebrajskiej (włącznie z Biblią) poezja opiera się na innych zasadach niż współczesna poezja (rytm i rym).  Polega ona na uzupełnianiu, rozwijaniu lub kontrastowaniu poprzedniego zdania.  Popatrzmy jak użyte jest ‘cohar’ jako uzupełnienie (lub paralelizm),

Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją,

A prawo twoje jak słońce w południe.  Ps37:6bw

oraz kontrast

Ani zarazy, która grasuje w ciemności,

Ani moru, który poraża w południe. Ps91:6bw

Użycie słowa ‘cohar’ jako okno w konstrukcji arki jest pogwałceniem zasad tłumaczenia języka hebrajskiego i wprowadza niepotrzebny zamęt do Słowa Bożego (nic dziwnego, Szatan będzie robił wszystko aby tak było).  Poza tym w legendach imitujących potop, odpowiednik Noego (np. Gomer) zabrał na łódź słońce, co jest wskaźnikiem że ludzie myśleli o ‘cohar’ jako źródle światła.  Według powyższego uważam że Bóg w swojej instrukcji podał Noemu dokładnie co miał na myśli—to samo co pisarze Biblii mieli na myśli kiedy używali słowa ‘cohar,’ a więc Noe miał na pokładzie światło.

Są jeszcze inne rzeczy świadczące o wysokiej wiedzy Noego, kapitana statku.  Kiedy wody potopu zalały całą Ziemię były wzniesione 15 łokci nad najwyższymi górami na całej Ziemi,[16] skąd Noe o tym wiedział?  Czy spuszczał linę z jakimś ciężarem i mierzył ją aby się dowiedzieć jak daleko jest od arki do powierzchni gruntu?  Nawet jeśli tak,  to skąd miałby wiedzieć kiedy arka była bezpośrednio nad najwyższą górą?  Nie widział przecież ani gór ani innych elementów geograficznych Ziemi, nie mógł więc znać swojej pozycji względem planety, jeśli nie korzystałby z innych źródeł informacji.

Gdyby Noe kierował się gwiazdami, potrzebowałby precyzyjnych przyrządów (optycznych, elektronicznych lub innych nieznanych nam) aby ustalić swoją pozycję względem planety Ziemi.  Musiałby też wiedzieć kiedy arka znajduje się nad najwyższą górą (jeśli w ogóle tam byłaby) i musiałoby to być w nocy, bo w dzień nie widać gwiazd (chyba że widać było planety Venus lub Jowisz i z tego Noe obliczył położenie arki).  Można też kombinować że trzy-piętrowa arka zanurzona była co najmniej 15 łokci i natknęła się przypadkowo na górę, i stąd Noe wiedział jak wysoko była woda, ale skąd miałby wiedzieć że za horyzontem nie ma jakiejś wyższej góry?  Jakkolwiek na to popatrzę, zakrawa to bardziej na fantazję niż na badanie Biblii.  Dlatego uważam że Noe miał urządzenie do ustalenia trójwymiarowej pozycji względem Ziemi i nie musiał nawet być w pobliżu najwyższej góry aby się dowiedzieć na jakiej wysokości znajduje się arka.

Pastor Sebastian Tirtirau (uszkodzona strona jest tutaj) prowadzi misję w kilku miejscach świata, m.in. na pustyni Kalahari wśród buszmenów.  Opowiadał kiedyś jak mocno trzeba się zabezpieczyć przed zimnem aby przetrwać kalaharyjską noc.  Zdarzają się przypadki że ludzie przypalają sobie kończyny przy ogniu, a muszą być blisko ognia gdyż inaczej zamarzliby.  Dwie Australijki wróciły stamtąd i opowiadały, że jak tylko zgaśnie słońce, ogarnia wszystko przenikliwe zimno, które nie da się opisać słowami, mimo że temperatura jest powyżej 0°C.  Kiedy Izraelici wędrowali po pustyni, Bóg przebywał wśród nich w postaci słupa ognia w nocy aby ogrzewać ich i bronić przed dzikimi zwierzętami, a w postaci obłoku w dzień aby chronić przed skwarem dnia.  Można się zastanowić jaka temperatura panowała w nocy w arce Noego.  Czy ludzie i zwierzęta wewnątrz potrzebowali jakiegoś ogrzewania?  Myślę że tak.

Aby ogrzać arkę, ile węgla potrzeba byłoby zmagazynować (gdzie?) i spalić w ciągu roku ich pływania?  Arka nie mogła przebywać zawsze po słonecznej stronie Ziemi, gdyż musiałaby wtedy przemierzać drogę dokoła kuli ziemskiej tj. 40,000km z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę co było raczej niemożliwe, a woda nie mogła opływać Ziemi z taką prędkością aby unosić z sobą arkę bo prawdopodobnie po takim rocznym szlifowaniu powierzchni Ziemi nie byłoby już gór.  Jeśli Noe potrzebował podgrzewać arkę, to może musiał mieć jakieś sposoby magazynowania energii słonecznej w dzień i używania jej w nocy, albo coś jeszcze lepszego.

Podsumowując całą rozprawę stwierdzam że Noe nie mógł budować arki dłużej niż 95 lat, a najprawdopodobniej było to o wiele krócej, np. 20 lat.  A na pokładzie miał osiągnięcia starożytnej cywilizacji o których nam się nawet nie śniło.  Nie musiał mieć pełnej automatyzacji która wyeliminowałaby potrzebę wysiłku fizycznego załogi arki (to byłoby niekorzystne dla ich zdrowia), ale miał urządzenia oczyszczające wodę, wietrzące pomieszczenia, pakujące i usuwające odchody… miał też przezroczysty dach umożliwiający hodowanie roślin… a na stole każdego dnia miał świeże jarzyny i owoce dojrzewające w takich samych warunkach jak na Ziemi przed potopem.

Kiedy lały deszcze przez 40 dni, lampa nuklearna świeciła i dawała takie same światło jak słońce (reaktor jądrowy) przy którym można się było opalać i nie narzekać na niedobór witaminy D, a rośliny i zwierzęta też miały wszystko co potrzebowały—światło i ciepło.  Kiedy deszcz ustał, w dzień słońce oświecało wnętrze arki a w nocy gwiazdy zaglądały do środka.  A kiedy wody wyschły i gołębica nie wróciła, arka stała na wzgórzach Ararat jakby statek kosmiczny uzbrojony przedpotopową cywilizacją, a nie jako prymitywna skrzynia sklejona smołą.•


[1]      Gn6:1–2bw  „A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.”

[2]      Gn1:3bw  „I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.”

[3]      Gn4:3bw  „A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.”

[4]      Gn5:32bw  „A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta.”

[5]      1Ch1:1–4bw  “Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Metuszalem, Lamech, Noe, Sem, Cham i Jafet.”

[6]      Gn6:14bw  „Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą.”

[7]      Gn7:11bw  „W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.”

[8]      Gn8:13bw  „W sześćsetnym pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła.”

[9]      Gn11:10bw  „Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada w dwa lata po potopie.”

[10]     Gn25:21bw  „Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.”

[11]     Gn25:24bw  „A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta.”

[12]     Gn25:22–23bw  „A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. • A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu.”

[13]     Gn25:24bw  „A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta.”

[14]     Gn8:6–7bw  „Po czterdziestu dniach otworzył Noe okno, które uczynił.  I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi.”

[15]     Gn26:8bw  „A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją.”

[16]     Gn7:20bw  „Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte.”

One Response to Arka Noego

 1. Roman says:

  Ciekawy wywod, choc niec za wiele bledow jezykowych, co ujmuje wiarygodnosci. a, niech tam…
  Dla mnie sprawa jest o wiele prostsza, mianowicie:
  Noe mial rzekomo 500 lat gdy urodzili mu sie synowie Sem, Cham i Jafet (no, nie tak calkeim, skoro jednemu zrodzil sie sym, gdy Sem mial 100 lat a w 2 lata po potopie..! Hmmm… Niewiarygodnosc Biblii…?). Skoro wiec Bog powiedzial do Noego, ze zniszczy wszystko co zyje, tylko zachowa jego, jego zone i synow z ich zonami, to dla mego prostego umyslu jasnym jest, ze synowie (ba, nawet ich zony!) musieli juz Noemu byc znanymi, czyli juz istnieli/zyli, a nawet byli juz dorosli – nieprawdaz?. Nie byla to, jak mniemam, przepowesc dana daaaawno wczesniej, gdy chlopakow jeszcze nie bylo na swiecie. Bylo to w okresie owych 100 lat pomiedzy narodzeniem sie synow Noego (gdy mial on 500 lat (5 rozdz. ostatni wiersz) a nastaniem potopu (arka juz wtedy byla gotowa – chyba dosc logiczne!) czyli w roku 600 noego. Jak na razie matematyka na poziomie poczatkow podstawowki.
  Nijak wiec nie da sie tu zmiescic owych 120 lat. Zas nauka o rzekomym budowaniu arki przez 120 lat pocodzi z dawien dawna od kogos kto widocznie mial do szkoly pod gorke a pozniej, niestety, Ellen G. White przejela ja (o kurcze! To ci pech, bo przeciez dla ADS’tow d.7 to nieomylny prorok niczym dla katoli papieze!) i wcisnela do rozdzialu o Noem i potopie w swej ksiazce “Patriarchowie i Prorocy” bedacej niemal na rowni z Biblia – dla adwentystow.
  Teraz wiec biedn adwentysci maja dylemat, bo nie wiedza czy opowiedziec sie za prawda i tylko prawda i pojsc za podstawami logiki i arytmetyki, czy niewzruszenie bronic katoholicznie-podobnego dogmatu o jej nieomylnosci…
  Zamieszanie tu wiec bierze sie nie z faktow, ktore sa wszak proste i oczywiste (zakladajac nieomylnosc i prawdzwiwosc przekazu biblijnego), lecz z dogmatu wyzej wymnienionego.
  Nie jestem przeciwny EGW., gdyz wiecej dobrego napisala niz zlego, lecz jestem przeciwny fanatycznemu, by nie powiedziec balwochwalczemu stosunkowi do NIej. Jako czlowiek miala prawo sie potknac tu i owdzie i nie nalezy tu wylewac dziecka z kapiela. Jako istoty rozumne winnismy raczej potrafic odroznic zlo od dobra, prawde od falszu i po porostu “zjesc sliwke i wypluc pestke”!
  Bog zas nie czyni nic bez objawienia tego przez swe slugi prorokow – czyz nie? Jesiby wiec chodzilo Mu o zachowanie gatunku ludzkiego jeszcze przez 120lat to po porstu by to powiedzial – jasno i wprost. Piekno i madrosc opieraja sie na prostocie, wszelkie zatem spekulacje tudziez twierdzenia czegos, czego Biblia NIE mowi sa od diabla, niestety. Takoz i ma sie sprawa dot. rzekomej “trojcy”, o ktorej nie ma zadnej wzmianki w Biblii, tylko spekulacyjne kazania kaznodziejow, ktorzy z racji swego zawodu i tego, ze dostaja pensje z kosciola, ktory im za to placi, glosza i lawiruja w swych wywodach usilujac wykazac cos, czego Biblia czy Bog NIE mowia. jesli bowiem jest cos istotnego, co Bog chce nam objawic, to po prostu mowi nam o tym – prosto i jednoznacznie, a nie przez jakies niedomowienia, aluzje i inne mistycyzmy jak to w religiach szatanskich. Jak refren w piosence, az do znudzenia czytamy przezcaly Stary Testament o np. nakazie swiecenia Szabatu (Soboty jako dnia swietego, zgodnie z czwartym przykazaniem Dekalogu (tego prawdziwego, ma sie rozmiec, danego przez Boga na Synaju, a nie katoholicznego z katechizmu!!), podobnie jak “Ja jestem Jahwe (…) nie bedziesz mial innych bogow oprocz mnie” – no wlasnie.. a ten kult Jezusa to co?? (inny temat!), czy zakaz czczenia obrazow, rzezb, zwierzat, sil Przyrody itp.
  Czy to juz cos wyjasnia?
  Tyle ewangelii na dzien dzisiejszy.
  Pozdrawiam zwiedzajacych i dziekuje autorowi powyzszego tekstu za przygotowanie tak dobrego i wnikliwego materialu!
  Jesli ktos chce jeszce cos dodac lub zapytac, to zapraszam:
  romisko [at] hotmail . com (w tytule cos co sprawi ze otworze a nie skasuje, np. “arka Noego”, czy “120 lat” albo “dogmat o trojcy” – cokolwiek co sie skojarzy z tematem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: