Prawdziwe czy nie?

Tak się już dzieje że powtarzamy wiele różnorodnych nauk i twierdzimy że pochodzą z Biblii.  Ale jakże często przypisujemy Biblii nauki na temat których Biblia właściwie milczy.  Są natomiast stwierdzenia których Biblia nie wypowiada, ale przyjmujemy je za coś co Biblia uczy.  Skąd wiedzieć, co Biblia mówi a co nie?

Konieczny warunek

Biblia mówi że Adam i Ewa byli nadzy a nie wstydzili się.  Jest to zdanie wypowiedziane wprost, bez używania metafor, przenośni, alegorii, symboli… ani nie związanych z jakąś specyficzną sytuacją która spowodowałaby że zdanie to należy traktować w sposób szczególny lub że jest w jakiś sposób wypaczone.  Wyróżniamy tam właściwie dwa stwierdzenia: (1) Adam i Ewa byli nadzy, i (2) Adam i Ewa nie wstydzili się [siebie].  Gdyby Adam i Ewa cały czas spali, byli ślepi albo przebywali w odległych od siebie miejscach Ziemi, drugie stwierdzenie nie miałoby żadnego sensu (nie miałoby żadnej podstawy logicznej).  Możemy więc śmiało podać jako prawdę że (3) Adam i Ewa widzieli się z bliska, gdyż jest to koniecznym warunkiem do istnienia prawdziwego stwierdzenia że Adam i Ewa nie wstydzili się.  Być może są inne zdania które są konieczne do prawdziwości stwierdzeń (1), (2) i (3), i jeśli tak, należy je również zaliczyć jako prawdziwe stwierdzenia.

Nieuzasadniony warunek

Biblia mówi że Bóg sprawił Adamowi i Ewie ubrania ze skór.  Znowu mamy do czynienia ze zdaniem wyrażonym wprost, ale skąd ludzie wzięli ideę że Bóg zabił zwierzę aby przygotować ubrania?  Czy było to koniecznym warunkiem dostarczenia ubrań Adamowi i Ewie?  Absolutnie nie!  Bóg stworzył cały wszechświat i nie potrzebował do tego żadnych uprzednio stworzonych części składowych, dlaczego miałby stworzyć najpierw zwierzę ażeby później go zabić w celu ściągnięcia skór na ubranie dla Adama i Ewy?  Kiedy obiecał wdowie z Sarepty że zawsze będzie miała oliwę i mąkę w swoich dzbanach, nie siał pola aby zebrać żniwo i wyprodukować mąkę do dzbana.  Nie zbierał też oliwek aby z nich wyciskać olej do bańki.  Skąd więc biorą się powtarzane bez końca myśli że Bóg zabijał zwierzęta w ofierze dla siebie?

Twierdzenie że Bóg zabijał zwierzęta aby przygotować z nich ubrania dla Adama i Ewy nie ma uzasadnienia w Słowie Bożym, dlatego nie można powtarzać go tak jakby to była prawda.

Niekonieczny wniosek

Niektórzy utrzymują że w ciągu sześciu dni stwarzania Bóg stworzył tylko naszą planetę, księżyc i najbliższe gwiazdy, a cały wszechświat (dalsze gwiazdy) istniały już miliony lat wcześniej.  Twierdzą na swą obronę że werset mówiący o stworzeniu gwiazd można zrozumieć jako mówiący że Bóg wprowadził nasz System Słoneczny do istniejącego już wszechświata.  Ale na jakiej podstawie powstała taka idea?  Moja odpowiedź jest taka: Jeśli komuś nie smakuje to co Bóg powiedział, będzie starał się przekonać innych że mogło być inaczej niż mówi tekst.  Ale Biblia wcale nie wskazuje na to że tak było ani nie ma żadnej podstawy do tego aby taki wniosek był konieczny.  Według takiej samej zasady można wymyślać wiele dziwolągów, ale wcale to nie znaczy że Biblia ich uczy.

Konieczny wniosek

Biblia uczy że (1) Bóg jest miłością, i że (2) Bóg da swoim dzieciom życie wieczne.  Czy życie to będzie nam się podobało?  Skąd wiemy że tak i że nie będziemy się nudzili po pewnym czasie?  A może wieczność będzie wypełniona przemocą?  Skąd wiemy że nie?  Z obu stwierdzeń powyżej.  Ponieważ Bóg jest miłością, daje tylko dobre rzeczy.  Stąd wiemy że życie, które jest Jego darem, też jest dobre, a więc musi być wypełnione radością po brzegi.  Chociaż Biblia nie mówi wprost że życie wieczne będzie utkane z samych radości, jest to konieczny wniosek z innych bezpośrednich stwierdzeń Słowa Bożego.

Czego Biblia uczy a czego nie?

Biblia uczy że nie mamy prawa dodawać ani ujmować z tego co Bóg powiedział.  A skoro tak, to znaczy że jest dla nas możliwe nie tylko ujmować lub dodawać, ale przede wszystkim rozróżniać między tym co Biblia uczy, a tym czego nie uczy.  Jan ostrzega że tym którzy dodadzą do Biblii swoich nauk Bóg doda plag, a tym którzy ujmą—Bóg ujmie z dziedzictwa niebiańskiego.[1]  Skoro dodawanie i ujmowanie (a szczególnie rozprowadzanie nieprawdziwych nauk) kończy się w piekle, powinniśmy uważać czy przypadkiem nie należymy do tych którzy dodają lub ujmują.


˜  [1]    Rv22:18bw  „Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: