Światło gwiazd (3)

Do tej pory

W pierwszej części wykazałem że Biblia ani sugeruje ani nie daje żadnej podstawy do tego aby dopatrywać się w niej istnienia kosmosu przez miliardy lat.  Światło z odległych gwiazd i nieupadłe światy są pochodzenia poza-biblijnego, nie dają więc autorytetu do nauczania że gwiazdy (galaktyki, kosmos) zostały stworzone miliardy lat przed stworzeniem gwiazd w czwartym dniu. Czytaj dalej…