Uzupełnić cierpienia Jezusa

Niektóre wersety sprawiają wielką trudność nie tylko dla tłumaczy ale również dla czytelników.  Jednym z trudnych do zrozumienia wersetów jest podany poniżej (podaję go w kilku przekładach).Co1:24bg  Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.

Co1:24bw  Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół.

Co1:24bwp  Teraz nawet raduję się z tych cierpień, które znoszę dla was, bo wiem, że w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, czyli Kościoła.

Co1:24??  Teraz raduję się, cierpiąc za was, i w moim ciele dopełniam braki cierpień Chrystusa za Jego Ciało, którym jest kościół.

Powyższy werset można zrozumieć w ten sposób: ‘Teraz raduję się z tego że cierpię dla was, i że w moim ciele dopełnia się to czego brakowało w uciskach ciała Chrystusa, którym jest kościół.’  Wynikałoby z tego że cierpienia Chrystusa (a tym samym Jego ofiara) nie były wystarczające, i brakująca resztka wypełniła się w cierpieniach Pawła.  Ale czy jest to rzeczywiście myśl którą Paweł chce nam przekazać?

Poniżej przedstawiam ten sam werset w innych przekładach,

Co1:24pubg  Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z ucisków Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest kościół.

Co1:24np3  Teraz cieszę się mimo cierpień, które ze względu na was znoszę, i na własnym ciele uzupełniam to, czego mi brak z udręk podobnych Chrystusowym — za Jego Ciało, którym jest Kościół.

Co1:24nasb NowG3568 I rejoiceG5463 in my sufferingsG3804 for your sakeG5228, and in my fleshG4561 I do my shareG466 on behalfG5228 of His bodyG4983, whichG3739 is the churchG1577, in fillingG466 up whatG3588 is lackingG5303 in Christ’sG5547 afflictionsG2347.

oraz pomocnicze wersety z innych miejsc Biblii.

Ac5:41pubg  A oni odchodzili sprzed Rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa.

Jm1:2pubg  Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;

2Co1:7pubg  A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak i pociechy.

2Ti1:8pubg  Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;

2Ti2:10pubg  Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą.

Dzieci Boże cieszą się kiedy są godne cierpieć na podobieństwo swojego Pana.  Paweł bierze udział w cierpieniach dla Chrystusa aby zachęcić do takiego samego postępowania innych, bo cierpienie jest nieuniknione, a ci którzy cierpią dla imienia Bożego powinni się cieszyć że zostali godni znosić to co ich Pan też znosił.  Stąd też rozumiem Pawła w następujący sposób:

Teraz cieszę się (przeżywanymi przeze mnie) cierpieniami ze względu na was (tzn. dla waszego dobra), oraz z tego że mam udział w cierpieniach które wy, jako Jego ciało (Jego kościół), czujecie się godni ponosić.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: