Ślepy jasnowidz (4)

Nieznany Bileam

Do tej pory przedstawiłem wspaniałego jasnowidza Bileama którego Bóg nauczył że chwała i cześć należą jedynie do Boga, a kiedy stworzenie zapragnie trochę chwały dla siebie, może to się skończyć katastrofalnie.

Część 1 jest tutaj  •  Część 2 jest tutaj  •  Część 3 jest tutaj

Ale oprócz tego wspaniałego jasnowidza Biblia przedstawia zupełnie innego Bileama choć nie ma żadnych wyraźnych faktów potwierdzających to.  Przeanalizujmy jednak wszystko co Biblia mówi na ten temat.

Kiedy Balak liczył na to że Bileam skusi się na obfite uczczenie go, a Bileam stanął odważnie po stronie Pana i z własnej woli postanowił błogosławić Izraelowi jako znak dla Balaka że jego obietnice nie zmienią jego postawy względem Boga, Duch Boży zstąpił na niego i przez jego usta wygłosił proroctwo przepowiadające przyszłość wielu ludów.  „Potem wstał Bileam i wyruszył w drogę, i wrócił do swojej ojczyzny.”[1]

Wkrótce potem dowiadujemy się że kiedy Izrael osiedlił się w Szittim (obecnie Abila lub Peraea), miejscu oddalonym na północny wschód od północnego wybrzeża Morza Martwego,[2] moabitki zwabiły Izraelitów do służenia ich bogom i do nierządu.[3]  Doszło do tego że kiedy Bóg wydał nakaz wbicia na pal wszystkich naczelników ludu przychylnych bałwochwalstwu, jeden z aroganckich Izraelitów, syn jednego z książąt z plemienia Symeona,[4] przedefilował przed całym zgromadzeniem z Midianitką, córką naczelnika rodu jednego ze szczepów w Midianie,[5] i wprowadził ją do swego namiotu w oczywistym celu.  Było to jawne sprzymierzenie się wielu Izraelitów z bogiem midiańskim Baal Peor.  Po dniu w którym Izrael musiał stracić wielu naczelników ludu, Bóg nakazał Izraelitom odnosić się wrogo do Midianitów.

Po niedługim czasie Bóg polecił Mojżeszowi pobić Midianitów jako zemstę „za krzywdę synów izraelskich.”[6]  W bitwie zginął również Bileam, syn Beora, ten sam człowiek do którego Balak wysłał posłańców z prośbą o przeklinanie narodu izraelskiego.  Skąd się tam wziął i co robił?  Przecież od Balaka poszedł 570km na północ, do Petoru, i wiemy że dotarł „do swojej ojczyzny.”[7]  Co więc robił wśród książąt Midiańskich?

Kiedy wojska wracały z wyprawy wojennej z Midianitami, Mojżesz dziwił się że dowódcy oszczędzili kobiety midiańskie.  Oskarżył wtedy kobiety midiańskie o odstępstwo synów izraelskich za radą Bileama.[8]  Czyżby to Bileam przybył do Midianitów i podpowiedział im jak można zniszczyć Izraela poprzez nakłonienie ich do oddawania czci obcym bogom?

Apostoł Piotr ostrzega przed fałszywymi prorokami, którzy wcześniej byli wierni Panu a potem odstąpili od Niego jak za dawnych czasów.[9]  Za przykład podaje „Bileama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe,”[10] ale za podstawę swojego argumentu przytacza „nieme bydlę juczne, [które] przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka.”[11]  Stąd wynika że Piotr mówił tylko o wydarzeniu z oślicą, zanim Bileam przyszedł do Balaka, a więc nie wyjaśnia nic na temat Bileama zdradzającego Boga.

Ostatnia wzmianka w Biblii o Bileamie wyjaśnia nam dokładnie że uczył on „Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.”[12]  Słowa te pochodzą od Jezusa który nie musiał się domyślać lub zgadywać, ale powiedział precyzyjnie co się stało.  Piotr mógł nie wiedzieć, ale Jezus wiedział.

Jak więc mogło to wyglądać?  Jezus wymienił najpierw spożywanie rzeczy ofiarowanych bałwanom, więc zacznijmy od tego.  Najpierw wyglądało to jako przyjazne wyciągnięcie ręki Midianitów do nowo przybyłych sąsiadów.  Zaprosili oni Izraelitów na ich festiwal związany z ofiarowaniem darów dla ich bogów.  Dla Izraelitów nie było to nic nowego, przecież czynili to każdego dnia.  Mogli też spodziewać się że podczas gościny będą mieli szansę sprostować wierzenia Midianitów, przyszli więc na ucztę i czekali na okazję.  Siedząc przy stołach, jedząc i pijąc, brali w jakiś sposób udział w obrządkach ofiarowania zwierząt, a potem jedli ich mięso jako poświęcone Baalowi.  Midianitki i Moabitki towarzyszyły gościom, mówiły co mają robić, a podczas spędzania czasu przy jedzeniu i piciu nie trudno było zwrócić uwagę na giętkie ciała tanecznic, dać się zaprosić do tańca, a potem pójść z nimi do namiotu.

Tak więc widzimy Bileama którego Bóg pragnął nauczyć że pragnienie chwały doprowadza do ruiny.  W najbliższym czasie po otrzymaniu lekcji poglądowej, Bileam zamanifestował niebywałą wierność Bogu, ale po pewnym czasie ugiął się przed powabem błyskotek tego świata.  Być może przyczynił się do tego w dużym stopniu Balak który oskarżył Boga o to że pozbawił swego proroka wielkiej czci.  Być może Bileama to trochę bolało i po dotarciu do Petoru zdecydował pojechać do Balaka by otrzymać choć trochę czci za informację w jaki sposób można pokonać Izraela w przyjazny sposób.

Dodawanie i odejmowanie

  1. PastorX nie ma podstawy twierdzić że Bileam ponoć słyszał co chciał słyszeć a nie to co Bóg mu powiedział, gdyż w takim razie musiałby najpierw zobaczyć w Biblii to czego w niej nie ma.
  2. Biblia zawiera wiele informacji które wyjaśniają wiele intrygujących pasaży, dlatego należy zwrócić na nie uwagę, a nie dodawać do niej swoich konceptów i wykręcać Słowo Boże.
  3. Bóg wiedział co umieścić w Biblii, dlatego korzystajmy z tego, a nie manipulujmy Jego Słowem.  A jeśli nie potrafimy czegoś wyjaśnić, lepiej powiedzieć ‘nie wiem,’ bo dodawanie albo ujmowanie ze Słowa może się zakończyć tragicznie.

Wnioski

Jestem zawsze pełen podziwu dla Boga.  Mimo że wielu ludzi współpracowało z Nim przy pisaniu Jego Słowa, zapisali to co było potrzebne.  Jednak widzę że teolodzy i intelektualiści chcący interpretować nauki biblijne wiele razy ignorują to co jest zapisane w Biblii, i wiele razu dodają do niej to czego w niej nie ma.  Dlatego powinniśmy sprawdzać z Biblią wszystko co usłyszymy od innych, tak jak Berejczycy to czynili, bez względu na to czy jest to ktokolwiek z tłumu czy prezydent Generalnej Konferencji.  Jeśli ktoś uważa że coś na niniejszej witrynie jest niezgodne z Biblią, zapraszam o pozostawienie komentarza, a rozpatrzę wszystkie uwagi i napiszę w jaki sposób wpłynęły one na moje zrozumienie zagadnienia.

A teraz kwintesencja ze wszystkiego co zostało napisane powyżej: Nie można lekceważyć powabów świata, gdyż najwierniejsi słudzy Boga mogą się nimi zachwycić i stracić życie wieczne.  O jakże bardziej powinniśmy my być na baczności, aby nie stracić życia wiecznego przez odwrócenie uwagi od Boga.


[1]      Nb24:25bw  Potem wstał Bileam i wyruszył w drogę, i wrócił do swojej ojczyzny. Balak także poszedł swoją drogą.

[3]      Nb25:1–2bw  Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. • Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom.

[4]      Nb25:14bw  A ów zabity mąż izraelski, który poniósł śmierć wraz z Midianitką, nazywał się Zymri, syn Salu, księcia jednego z rodów z plemienia Symeona;

[5]      Nb25:15bw  Zabita zaś kobieta, Midianitka, nazywała się Kozbi, córka Sura, naczelnika rodu jednego ze szczepów w Midianie.

[6]      Nb31:2bw  Zemścij się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach; potem będziesz przyłączony do ludu swojego.

[7]      Nb24:25bw  Potem wstał Bileam i wyruszył w drogę, i wrócił do swojej ojczyzny.

[8]      Nb31:16bw  Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana.

[9]      2P2:1bw  Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.

[10]     2P2:15bw  Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe,

[11]     2P2:16bw  Lecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka.

[12]     Rv2:14bw  Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: