Patriarcha Moskwy o 10 przykazaniach

Dnia 5 grudnia 2011 r. na witrynie biblepravda.com patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl I wystosował niesamowity apel do świata chrześcijańskiego.

W lutym 2012 r. adwentystyczne czasopismo bułgarskie „Christian Thought” opublikowało wyżej wspomniany artykuł w języku bułgarskim.  Natomiast 27 marca 2012 r. na blogu Makiola ukazało się komputerowe tłumaczenie na język angielski.  Ponieważ to tłumaczenie nie jest zbyt dokładne, Nikilai Millen dokonał dokładnego tłumaczenia z języka rosyjskiego.  A z kolei na język polski przetłumaczyła go Elżbieta Stacherska-Kot.

Patriarcha Cyryl za tygodniowym odpoczynkiem – sabatem

Patriarcha Moskwy i całej Rosji, Cyryl I, wypowiedział ważne stwierdzenie dla całego świata chrześcijańskiego.  W czasie, gdy wielu przywódców protestanckich głoszą absurdalną herezję o obaleniu 10 Bożych przykazań, Patriarcha mówi o potrzebie tygodniowego odpoczynku, a szczególnie o tym danym przez Boga, dniu Sabatu.

Każdy zna czwarte przykazanie o tygodniowym odpoczynku; Pamiętaj na dzień sabatu, abyś go święcił. Kontrowersja co do tego przykazania trwa już od wieków. Czy jest taka potrzeba aby ludzie odpoczywali tygodniowo w sabat? Który to dzień Bóg pobłogosławił i przykazał pamiętać – dzień sobotni czy dzień zmartwychwstania? Czy to przykazanie ma swoją moc w 21 wieku?

Po pierwsze przykazanie o tygodniowym odpoczynku: Pamiętaj o dniu sabatu abyś go święcił – jest jednym z dziesięciu przykazań, tak jak – Nie cudzołóż, Nie będziesz kradł, Czcij ojca twego i matkę twoją. Ignorując tygodniowy dzień odpoczynku – sabat – bez wątpienia doprowadzi to do niepożądanych konsekwencji, tak jak utrata zdrowia, znalezienie się w szpitalu bez wcześniejszych ostrzeżeń.  Czyż nie lepiej iść za Bożymi wskazówkami co do rozłożenia pracy i odpoczynku i pamiętać o dniu sobotnim aby go święcić?

Dla chrześcijan jest bardzo ważną rzeczą pamiętać, że Pan według swego zwyczaju święcił sabat ( Ew. Łukasza 4, 16) i nauczał, że Boże przykazania są większe od ludzkich tradycji (Ew. Mateusza 15, 3).  Jest zadziwiającym to, że nowoczesne „zachodnie” tradycje uważają, za legalizm zachowywanie Bożych przykazań, gdy Słowo Boże nazywa przestąpienie przykazań za bezprawie. Syn Boży rzekł: Nie przyszedłem aby obalić prawo, ale wypełnić (Ewangelia Mateusza 5, 17.18;  Izajasz 42, 21).  Apostołowie również jak to było ich zwyczajem święcili sabat (Dzieje Apostolskie 16, 13). Biblijne święte znaki kościoła Bożego są; – wiara w Jezusa Chrystusa i zachowywanie wszystkich dziesięciu przykazań Bożych ( Objawienie 12, 17; 14,12).

Po drugie, Bóg rozkazał święcić dzień sabatu, a nie dzień zmartwychwstania.  Teolodzy dobrze wiedzą, że w Słowie Bożym nie ma instrukcji danej przez Boga aby święcić dzień zmartwychwstania czyli pierwszy dzień tygodnia – niedzielę. Dlaczego pierwszy dzień?  Wszystkie cztery Ewangelie mówią nam o fakcie, że Chrystus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę. Bóg poświęcił (z greckiego „odłączył”) dzień siódmy na tygodniowy odpoczynek (Księga Rodzaju 2, 2.3). Tak więc jest możliwe odpoczywać w niedzielę, jak też w każdy inny dzień tygodnia, ale poświęcić niedzielę (uważając za grzech pracę w ten dzień) nie ma sensu, gdyż Biblia nie zawiera żadnych instrukcji co do pierwszego dnia tygodnia; coś więcej – zachowując ten dzień (niedzielę) jest przestąpieniem czwartego przykazania Bożego.

Na koniec, co się tyczy dziesiątego przykazania, Biblia wyraźnie mówi, że przez nie poznajemy co jest grzechem (List do Rzymian 3, 20; 7,7). Co oznacza, że grzeszymy nie zachowując je.  Pytanie zachodzi nie tylko co do cudzołóstwa czy też kradzieży, ale jaki mamy stosunek do dnia sabatu; czy chcemy  pamiętać (10 Bożych przykazań) czy też ignorujemy Boże przykazanie (sabat), a jako rezultat – tracimy nasze zdrowie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: