Jak to pojąć? (1)

Często słyszę że kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na naszą Ziemię to zabierze do siebie wszystkich zbawionych, a wszystkich niezbawionych „zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia.”[1]  Czy Biblia rzeczywiście uczy tego?  

Kiedy pytam o wyjaśnienie, bo nie wiem czy to Jezus ma zniszczyć ludzi swoim duchem czy blaskiem, otrzymuję odpowiedź że to nie Jezus będzie zabijał niezbawionych ale Jego chwała.  Brzmi to podobnie do obrony Adolfa Eichmanna — to nie on zabijał miliony ludzi podczas II Wojny Światowej; on tylko wykonywał rozkazy.  Kiedy pytam o dokładne wytłumaczenie jak to chwała może zabić, słyszę że chwała zabija grzech który jest w człowieku, a przy okazji zabija również grzesznika.

Taka odpowiedź jest szyta grubymi nićmi.  Kiedy urodził się Jezus, na polach betlejemskich ukazał się pasterzom „anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła,[2] jednak nikt nie zginął, a przecież nie było tam ludzi bez grzechu.  Podobnie było na górze kiedy Bóg polecił Mojżeszowi aby wziął Aarona, Nadaba i Abihu „oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela”[3] i wstąpił z nimi na górę.  Tam oglądali „Boga, a potem jedli i pili,”[4] a jeśli chwała Boża zabija grzech wraz z człowiekiem to wszyscy powinni zginąć!

Poza tym grzech jest wydarzeniem które ma miejsce w jakimś określonym punkcie czasoprzestrzeni i te wydarzenia nie znajdują się w człowieku ale poza nim.  Jak więc można twierdzić że grzech jest w człowieku?  Jeśli człowiek zgrzeszy to ponosi odpowiedzialność za uczynienie grzechu, a odpowiedzialność jest pojęciem abstrakcyjnym i nie da się jej zniszczyć ani umiejscowić w przestrzeni.  A nawet gdyby w jakiś sposób chwała Boża miała zniszczyć odpowiedzialność lub winę (oczywiście mowa o nieprzebaczonych grzechach) to kto poinformowałby tę chwałę kto ma winy przebaczone i nie należy go niszczyć, a kogo należy zniszczyć?  Czyżby chwała była osobą, posiadała swoją własną wiedzę i mogła podejmować decyzje?  Nie wydaje mi się że to ma jakikolwiek sens.

Tak właściwie to Biblia nie uczy że to chwała Boża ma zniszczyć kogokolwiek ale „Pan zabije duchem ust swoich i zniszczy blaskiem swego przyjścia.”[5]  A więc skąd pochodzą twierdzenia że to chwała Boża będzie zabijać?  Niestety nie da się zrzucić winy na chwałę Bożą, inteligentną czy nie, gdyż Biblia nie uczy że to chwała będzie zabijać.  Trzeba popatrzeć na Jezusa który niby zabije bezbożników (obojętnie jakimi metodami).  Ale jeśli to ma być Jezus, to niby dlaczego miałby to robić?  Czy On szuka okazji aby wypróbować narzędzia Szatana i zrewanżować się za to że mordował Jego dzieci?

Trudno się dziwić prostym ludziom kiedy mówią jakieś niedorzeczności jeśli liderzy kościoła ubliżają Bogu na piśmie i uczą miliony ludzi czynić to samo.  W podręczniku Szkoły Sobotniej w lekcji na 12 września 2012 Jon Paulien pyta: „Jaka jest główna przyczyna zniszczenia bezbożników podczas drugiego przyjścia Jezusa” i wskazuje na 2Th1:7–9 aby znaleźć odpowiedź.  Dziwi mnie że światowego kalibru teolog przeoczył iż w wersetach które podał jest mowa o ‘wiecznym zatraceniu od oblicza Pana’ oraz o ‘ogniu płomienistym wywierając zemstę’[6] które odnoszą się wyraźnie do czasu po Millenium, a nie przed (drugie przyjście Jezusa).

Następnie Pauline uczy że tak jak dobry rząd w pewnym czasie musi użyć siły aby ograniczyć zło, tak też Bóg musi użyć przemocy abyśmy mogli żyć w pokoju.  Ale Pauline chyba nie przemyślał sprawy do końca.  Niby dlaczego Bóg miałby używać przemocy?  Jeśli zabierze swoje dzieci do nieba, to od chwili zabrania ich nic im już nie grozi!  Dlaczego miałby wymordować wszystkich tych którzy nie zagrażają zbawionym w najmniejszym nawet stopniu?

A może Pauline i jemu podobni chcieliby aby Bóg uczynił niezbawionym coś złego w zamian za to że wyrządzali krzywdy zbawionym(?).  Niestety, to nie ma sensu, gdyż przy drugim przyjściu Jezusa będzie tylko niewielka ilość ludzi w porównaniu do wszystkich ludzi w przeszłości którzy prześladowali dzieci Boże, a wraz z nimi musieliby zginąć w ten sam sposób ci którzy prowadzili całkiem niezłe życie, tyle że w odłączeniu od Boga.  Czy takie postępowanie Boga przedstawiałoby lepszy obraz Boga miłości?  Według mnie jest to ubliżanie Bogu.  On uczy nas aby zło dobrem zwyciężać,[7] a sam zwyciężałby zło złem?

Ktoś wskazał na werset mówiący że niezbawieni będą wołać „do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas…”[8]  Zapewne ktoś próbuje dopatrzeć się w tych słowach że Bóg zniszczy niezbawio­nych wywracając na nich góry, ale przecież ten werset nie mówi czy góry miały uszy i posłuchały wołania niezbawionych, czy może niezbawieni mieli wiarę o wielkości ziarna gorczycy i potrafili unieść góry do góry i spuścić je na siebie.  Przecież jedyną rzeczą o której mówi Jan jest wołanie ludzi o śmierć, ale nie mówi nic na temat tego czy stało się coś na skutek tego wołania.  A więc następny argument nic nie uzyskał.

Zastanawiam się czemu ludzie starają się skłonić Biblię do osiągnięcia jakichś celów o których milczą?  Pozostając bez argumentów ktoś spytał: czy chcesz powiedzieć że Ziemia będzie zamieszkana podczas tysiąclecia?  To pytanie dużo mówi — ludzie chcą wyjaśnić jak to się stanie że ludzkość przestanie istnieć na początku Millenium.  Odpowiedziałem więc krótko na postawione pytanie znając teraz powód nieuzasadnionych interpretacji: z różnych miejsc Biblii wiemy że ludzkość zginie na początku Millenium, ale nie naginajmy Biblii aby znaleźć odpowiedzi na pytania.

Nie potrafię zrozumieć jak można ubliżać Bogu przez przypisywanie Mu cech Szatana aby móc wyjaśnić w jaki sposób ludzkość zginie na początku Millenium.  Jeśli nie znamy odpowiedzi na jakieś trudne pytanie, jest o wiele lepiej powiedzieć ‘nie wiem’ niż udawać mądrego i ubliżać przy tym Bogu.

Chociaż Biblia o tym nie mówi bezpośrednio, nie trudno się domyśleć jak ludzkość zginie na początku Millenium.  Obecnie Szatan potrzebuje dużo ludzi aby niszczyć przyjaźń między Bogiem i Jego przyjaciółmi.  Oprócz tego Szatan jest ograniczony w swoim działaniu gdyż Bóg zapewnia bezpieczeństwo swoim dzieciom (nie na 100%, ale nie dopuści do całkowitego ich wyniszczenia).  Kiedy dzieci Boże zostaną zabrane do nieba, Szatan ani nie będzie potrzebował niezbawionych, ani nie będzie ograniczony w swym działaniu.  Jeśli nie byłoby żadnych innych przyczyn, te dwie wystarczą aby Szatan wymordował całą ludzkość w bardzo krótkim czasie.  Dlatego nie widzę czemu ktoś miałby oskarżać Boga o morderczą działalność i dlaczego są to ludzie którzy niby twierdzą że miłują Boga?

Czas abyśmy spojrzeli na to co mówi Paweł na temat zabicia „duchem swoich ust.”  A przede wszystkim, kto to jest kto będzie zabity?  Najpierw Paweł nazywa go ‘człowiekiem grzechu, synem zatracenia.’[9]  Czyżby Paweł nie mógł użyć jednego zwrotu ale używa dwóch?  Ale to jeszcze nie wszystko, nazywa go również niegodziwcem,[10] jakby celowo unikając powtarzania poprzednich zwrotów i używa takie określenia których żaden inny pisarz Biblii nie używa.  Poza tym mówi dokładnie kim jest ten niegodziwiec — „zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga”![11]  Wyraźnie więc widać że to nie cała ludzkość, gdyż ludzkość będzie mu oddawać boską cześć.  Następnie Paweł podaje że ten niegodziwiec „przyjdzie za sprawą szatana,”[12] a więc nie może to być sam Szatan.  Gdyby to jeszcze nie wystarczyło to dowiadujemy się że ten niegodziwiec będzie zwodził „tych, którzy giną.”[13]  Nie ulega więc wątpliwości że człowiek grzechu, syn zatracenia czy niegodziwiec to organizacja Szatana która „wśród znaków i fałszywych cudów”[14] zwodzi ludzkość.

O czym więc mówi Paweł w słowach „Pan zabije duchem ust swoich i zniszczy blaskiem swego przyjścia”?  Odpowiedź już jest prawie dana.  Jeśli reprezentanci organizacji Szatana podają się za Boga i żądają boskiej czci od swoich poddanych, to pojawienie się prawdziwego Boga momentalnie zdemaskuje fałszywego Boga.  Przekład Biblii uważany za jeden z najściślejszych teologicznie[15] podaje że Jezus spowoduje unicestwienie niegodziwca poprzez ukazanie się w swoim przyjściu.[16]  A więc samo ukazanie się prawdziwego Boga zdemaskuje fałszerza, i zobaczą to wszyscy ci którzy oddawali mu cześć.  Autorytet niegodziwca natychmiast upadnie.

Na koniec mam pytanie do tych którzy naginają Biblię do swoich potrzeb: Czy ci którzy ubliżają Bogu należą do Jego przyjaciół czy do tych którzy Jemu ubliżają przypisując Mu szatańskie metody postępowania i oddają cześć niegodziwcowi?


[1]      2Th 2:8pubg  Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia.

[2]      Luk 2:9pubg  I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła.

[3]      Ex24:9bw  I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela na górę,

[4]      Ex24:11bw  Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki; mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili.

[5]      2Th 2:8pubg  Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia.

[6]      2Th1:7–9pubg  A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; • W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. • Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;

[7]      Rm12:21pubg  Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

[8]      Rv6:16pubg  I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka;

[9]      2Th2:3pubg  Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;

[10]     2Th 2:8pubg  Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia.

[11]     2Th2:4pubg  Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

[12]     2Th2:9pubg  Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;

[13]     2Th2:10pubg  Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni.

[14]     2Th2:9pubg  Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;

[15]     New American Standard Bible

[16]     2Th2:8nasb  Then that lawless one will be revealed whom the Lord will slay with the breath of His mouth and bring to an end by the appearance of His coming;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: