Wiersze Andrzeja (13)

Vintage manuscript conceptMój Bóg

Bóg  którego znam,
To Bóg mój stworzyciel.
Bóg którego znam,
To Bóg mój odkupiciel.
Bóg mój pełen miłości,
Bóg mój pełen litości.
Bóg co życie buduje,
Naprawia co diabeł zepsuje.
Bóg którego znam,
Na drzewie krzyża skonał,
Bóg którego znam,
Z martwych wstając śmierć  pokonał.
Bóg wielkiej miłości,
Bóg nieskory do złości.
Taki Bóg czeka na ciebie,
Z takim Bogiem przebywać chcę w niebie.

Andrzej Tomasiuk 9.11.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: