Postacie polskiego adwentyzmu w Australii (9)

20130515ikonkaTadeusz Mackojć

 Należał do duchownych kościelnych młodszego pokolenia i przepracował 2 lata w polskim kościele adwentystycznym Oakleigh.

Tadeusz Mackojć urodził się dnia 12.10.1953 roku w Koszalinie. W roku 1970 został ochrzczony w Kościele ADS. Szkołę średnią ukończył w Pruszkowie, Seminarium Duchowne Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej w 1974 roku. Studiował również teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po trzecim roku przerwał studia ze względu na wyjazd do Australii w roku 1979. Zamieszkał w Melbourne. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Ireną Ewą Pińkowską.

Z dniem 1 kwietnia 1979 roku Victoriańska Konferencja SDA Church, zatrudniła Tadeusza Mackojcia w charakterze pracownika biblijnego w zborze w Oakleigh. Pracę rozpoczął pod opiekuńczymi skrzydłami pastorów Jana Skrzypaszka i Romualda Wawrzonka. W roku 1981 udał się do Południowej Afryki celem dokończenia studiów teologicznych w adwentystycznej uczelni Helderbrg w Kapsztadzie.

Po powrocie zajął się pracą wydawniczą. Mieszka nadal w Melbourne.

/Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, Melbourne 2009/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: