Divorce (3)

Young couple have problems in relationshipMore about divorce

In many trivial and not so trivial cases, some people have a tendency to make decisions that supposedly will not cause others to talk badly about them. Does this principle work? Is it a good guide to make decisions? Will people ever make bad comments about other people? Does the Bible teach that we should please people, or we should rather please God? Read more…

Predestination

Frau wird Opfer häuslicher GewaltBefore considering the concept of predestination, the concept of free will needs to be understood.

Free Will

Free will, precisely: freedom to choose from available options to act upon them. God gave every human freedom to choose. Adam and Eve were informed about it,[1] or God would never tell them to not eat a fruit from the tree of the knowledge of good and evil. God extends an invitation to everyone to choose to believe in Him and have everlasting life.[2] From the ancient times God encourages everyone to choose life.[3] As a result, everyone is responsible for their own choices.[4] God will respect all choices that people make. Even when someone choose to live in enmity with Him and die eternal death, God will respect their choices. Read more…

Divorce (2)

Young couple have problems in relationshipReasons for divorce

It seems that for Jesus

  • the only reason for divorce is sexual immorality,[1]
  • the marriage vows must never be broken (husband and wife have to stay in the marriage until one of them dies),[2] and
  • anyone that divorces his wife (or her husband) and marries another woman (or man) commits adultery.[3]

Czytaj dalej…

Jak to pojąć? (1)

Często słyszę że kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na naszą Ziemię to zabierze do siebie wszystkich zbawionych, a wszystkich niezbawionych „zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia.”[1]  Czy Biblia rzeczywiście uczy tego?   Czytaj dalej…

Arka Noego

„Kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi” i synowie boży brali sobie córki ludzkie za żony,[1] Bóg postanowił że życie ludzkie będzie trwać 120 lat.[2]  W tych czasach byli na Ziemi olbrzymi…[3] itd., a o budowie arki ani słowa!  Jak można wziąć wzmiankę o 120 latach dotyczącą długości życia ludzi i zastosować ją do czasu budowy arki?  To przechodzi moje pojęcie. Czytaj dalej…

Jon Paulien’s view of the Seven Churches

Introduction

Dr Jon Paulien presented a series of lectures in Zatonie (Poland) titled The Final Events (1995).  In the lecture titled How to Study the Book of Revelation he undertook to present some basic tools or principles of studying the book so that people could study it more effectively.

One can prove anything

In his other lecture The Principles of Bible Study Dr Paulien makes a statement warning that “one can prove just about anything from the Bible”; then he commences teaching how to study the Bible.  In the light of this statement, one may wonder whether what he is about to teach is genuine or just another attempt at ‘proving his own point from the Bible.’  As a safeguard from going astray Dr Paulien suggests a study group as a frame of reference, but again—who knows whether the study group itself would refrain from ‘just proving their own point from the Bible.’  As this vicious circle contracts, no one can be sure whether it is possible to find the truth, because as was stated by Dr Paulien: ‘just about anything can be proven from the Bible.’  I wonder where Dr Paulien got his assurance that what he teaches is true.  Is he aware that making such a statement undermines his own position in teaching principles of bible study? Read more of this post

Przekleństwa czy modlitwa

Słyszałem niedawno pewną wypowiedź teologa, która mnie zaintrygowała i pomyślałem, że może zainteresuje ona również kogoś innego.  A więc dzielę się tą myślą.

Chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego że Dawid, król Izraela, napisał wiele psalmów, a w niektórych z nich takie rzeczy jak np. „Boże, połam zęby w ich ustach” Ps58:7 lub „Niech będą wymazani z księgi życia.” Ps69:29 Wiele osób chciało to jakoś wytłumaczyć, padają więc różne propozycje tu i tam.  Przedstawię jeden z argumentów dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich zdolności do podzielenia się swoimi przemyśleniami z innymi. Czytaj dalej

Jesus discourteous?

When Jesus and disciples came to the house of Mary, Martha, and Lazarus, Mary listened to what Jesus had to say, while Martha struggled with preparing a meal for about 15 people.  When she came to Jesus with a complaint that Mary does not help her, Jesus said that Mary made a better choice.  Is it discourteous to say such words to a hostess who intended to feed Jesus and his friends?

Półgodzinna cisza w niebie

English version.

Wiele komentatorów twierdzi że półgodzinna cisza w niebie Rv8:1 ma miejsce wtedy kiedy wszyscy aniołowie opuszczają niebo i udają się z Jezusem na Ziemię na początku Milenium.  Ale jak można twierdzić że w niebie panuje cisza podczas jednej z najradośniejszych wydarzeń tzn. zabrania dzieci Bożych do nieba, ignorując w tym samym czasie jedno z najsmutniejszych wydarzeń po Milenium kiedy co najmniej 50 miliardów ludzi i olbrzymia ilość duchów (demonów) zostanie unicestwiona na zawsze. Czytaj dalej…

Half-hour Silence in Heaven

Polska wersja.

Many commentators hold that half-an-hour silence in heaven Rv8:1 will take place at Jesus’s second coming to our planet, because all heaven will be empty at that time.  However, I find it difficult to imply silence in heaven during one of the most joyous events when all God’s children are taken to heaven while ignoring one of the saddest events which will take place after the Millennium where at least 50 billion people and a huge number of spirit beings (demons) will be annihilated forever. Read more of this post