Jesus discourteous?

When Jesus and disciples came to the house of Mary, Martha, and Lazarus, Mary listened to what Jesus had to say, while Martha struggled with preparing a meal for about 15 people.  When she came to Jesus with a complaint that Mary does not help her, Jesus said that Mary made a better choice.  Is it discourteous to say such words to a hostess who intended to feed Jesus and his friends?

Półgodzinna cisza w niebie

English version.

Wiele komentatorów twierdzi że półgodzinna cisza w niebie Rv8:1 ma miejsce wtedy kiedy wszyscy aniołowie opuszczają niebo i udają się z Jezusem na Ziemię na początku Milenium.  Ale jak można twierdzić że w niebie panuje cisza podczas jednej z najradośniejszych wydarzeń tzn. zabrania dzieci Bożych do nieba, ignorując w tym samym czasie jedno z najsmutniejszych wydarzeń po Milenium kiedy co najmniej 50 miliardów ludzi i olbrzymia ilość duchów (demonów) zostanie unicestwiona na zawsze. Czytaj dalej…

Half-hour Silence in Heaven

Polska wersja.

Many commentators hold that half-an-hour silence in heaven Rv8:1 will take place at Jesus’s second coming to our planet, because all heaven will be empty at that time.  However, I find it difficult to imply silence in heaven during one of the most joyous events when all God’s children are taken to heaven while ignoring one of the saddest events which will take place after the Millennium where at least 50 billion people and a huge number of spirit beings (demons) will be annihilated forever. Read more of this post

Czy Żydzi jedli kości?

Być może to pytanie jest dość dziwne, ale może wprawi ono w zakłopotanie niejednego kto przeczyta co mówi Biblia na temat pieczenia baranka paschalnego. Ex12:9–12 Nasuwa się bowiem pytanie w związku z wnętrznościami zwierzęcia—czy miały być zjedzone razem z mięsem?  A kiedy już skupimy się na myśli że wszystko ma być zjedzone do rana, Ex12:10 prawdopodobnie stajemy się bardzo nasyceni.  Popatrzmy jednak dokładnie na to, co mówi tekst. Czytaj dalej

The Unknown Seven Thunders

Background

Some time ago (20 Aug 2008), the website of Dandenong Polish Seventh-day Adventist Church (Melbourne, Australia) published the article The Forgotten Seven Thunders written by Dr Ron Nielsen of Bond University in Queensland, Australia, which was originally introduced with a note: “The article below presents biblical matters as perceived by a scientist.”  After I red this article, I sent a few questions to Dr Nielsen, but never received any reply.  Therefore I began to analyze the article to see if my questions were too silly to ask a scientist, but as a result I confirmed my suspicion that my questions may be too hard to answer.  Here they are: Read more of this post