Half-hour Silence in Heaven

Polska wersja.

Many commentators hold that half-an-hour silence in heaven Rv8:1 will take place at Jesus’s second coming to our planet, because all heaven will be empty at that time.  However, I find it difficult to imply silence in heaven during one of the most joyous events when all God’s children are taken to heaven while ignoring one of the saddest events which will take place after the Millennium where at least 50 billion people and a huge number of spirit beings (demons) will be annihilated forever. Read more of this post

Dwie uczty

Biblia opisuje wiele wydarzeń eschatologicznych (rzeczy ostateczne) za pomocą symboli.  Jednym z takich wydarzeń jest przybycie na naszą planetę jeźdźca, jadącego na białym koniu i na czele wojsk niebiańskich, który rozprawi się z narodami usiłującymi zniszczyć lud Boży.  W rezultacie jego przybycia, zwierzę i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, pozostali zostaną zabici mieczem przez jeźdźca, a wszystkie ptaki będą się rozkoszowały napełniając brzuchy ciałami pobitych.  Jeźdźcem na białym koniu jest Jezus Chrystus, a uczta ptaków jest wyniszczeniem bezbożników z powierzchni Ziemi przed nastaniem tysiąclecia. Rv19:11–21 Czytaj dalej…