Postacie polskiego adwentyzmu w Australii (12)

20130717ikonkaPr Paweł Cieślar

wędrówkę życiową rozpoczął w Wiśle. Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, a w Australii w polskich kościołach adwentystycznych Wantirna i Oakleigh – Wiktoria.

Paweł Cieślar urodził się w Wiśle 28 kwietnia 1929 roku. W latach 1949–1952 ukończył Seminarium Duchowne w Kamienicy na Śląsku, Bielsko-Biała W latach 1952–1957 jako pracownik bibljny pracował w Bielsku-Białej i Jaworzu, a następnie w Łodzi. W latach 1957–1959 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Newbold College, Anglia. Po powrocie z Anglii, jako kaznodzieja próbny, został sekretarzem oddziałowym Diecezji Wschodniej z siedzibą w Łodzi. W 1961 roku zawarł związek małżeński z Haliną Pawelec. Od 1961–1965 był pastorem zboru warszawskiego, a również sekretarzem oddziałowym Diecezji Wschodniej. W 1963 roku został orynowany do pracy kaznodziejskiej. Na Walnym Zjeżdzie Delegatów w 1966 roku został wybrany sekretarzem oddziałowym Zarządu Kościoła ADS w Polsce na lata 1966–70. W roku 1970 na Walnym Zjeździe Delegatów Generalnej Konferencji został wybrany na sekretarza oddziałowego W Północno Europejskim oraz Zachodnio Afrykańskim Wydziale Kościoła ADS z siedzibą w Anglii. W latach 1976–1983 służył jako pastor ordynowany w różnych zborach angielskich (Holloway, Stoke-Newington, St. Albans, Hemel Heamsted,, Glocester). W 1983 roku pr Cieślar został powołany decyzją Gen. Conferencji, na pastora służącego zborom polskim w Australii. W październiku 1984 roku rozpoczął pracę duszpasterską w nowopowstałym zborze polskim w Nunawading. Sprawa polegała na tym, że zbór się rozwijał i potrzebował nowego miejsca na nabożeństwa. Pr Cieślar włączył się z miejsca w plany budowy i nie tylko nadzorował budowę, ale sam brał w niej czynny udział. W październiku 1988 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego kościoła w Wantirna. W czasie swojej pracy w kościele Wantirna (Nunawading) – praca duszpasterska i ewangelizacyjna, pr Cieślar usługiwał także w różnym czasie w kościołach australijskich Ringwood i Hughesdale. W 1995 roku pr Cieślar został przeniesiony do usługiwania w kościele polskim w Oakleigh. W tym kościele pr Cieślar dokończył to co zaczął jego poprzednik w tym zborze, pr Marek Ignasiak. Mianowicie po wielu latach członkowie zboru w Oakleigh postanowili przebudować budynek kościelny, aby był bardziej funkcjonalny. Z początkiem jego pracy duszpasterskiej w tym zborze nastąpiło zakończenie tej przebudowy. Zborowi w Oakleigh służył pr Paweł Cieślar do końca 1999 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Będąc już na emeryturze nadal udziela się w kościele.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: