Fable or high-tech report?

Fable or high-tech report?Double sunset

When God approached Moses and asked him to write down the account of Creation, did He intend to compete with legends of the origin of the world, or He had in mind cosmology of the 21st century? At the surface, Creation may look like an old fable that lacks wisdom and logic, even when compared to the theory of evolution, but there is a chance that it presents highly sophisticated report of what has actually happened that is far beyond what Moses was able to learn and imagine. Read more of this post

Creation as seen by Moses (1)

ArmageddonIn the desert

Polska wersja jest tutaj.

After the great revolt just before entering the Promised Land, the Lord sent us to be wanderers for 40 years in the desert.  Having all the time in the world, I desired to chronicle the history of the chosen nation, but my attempts always ended abruptly when I intended to write the very beginning.  Even the oldest Israelites did not know exactly how the world was created, and some of them had various ideas which were difficult to reconcile.  I asked the Lord on a few occasions to show me the very beginning, but each time the Lord was silent. Read more of this post

Stworzenie oczami ewolucjonistów (41)

ArmageddonEwolucjoniści, ateiści i podobni „-iści” czynią wiele wysiłku aby udowodnić że Boga nie ma albo co najmniej jest zbyteczny.  Filozofowie od dawna twierdzą że ‘nic’ nie mogło wybuchnąć aby rozpocząć proces ewolucji kosmicznej.  Nowe odkrycia przynoszą więcej niespodzianek niż ewolucjoniści potrafią zinterpretować na korzyść teorii ewolucji.  Nic więc dziwnego że coraz częściej słyszy się o tym że teoria ewolucji przeżywa kryzys.[1]  Czy ewolucjoniści kiedyś poddadzą się i przyznają rację Bogu? Czytaj dalej…

Stworzenie oczami hellenistów

ArmageddonLudzie żyjący tysiące lat po Stworzeniu Świata na pewno wiedzieli o świecie wiele więcej niż Mojżesz.  Nie wspominając już helleńskich filozofów którzy zastanawiali się całe życie nad tym jak zbudowany jest kosmos.  Wydawać by się mogło że nic nie zastąpi zdobyczy wiedzy bazującej na doświadczeniu milionów ludzi na przestrzeni tysięcy lat.  Sprawdźmy jednak jak to było w rzeczywistości.  Czytaj dalej…

Stworzenie oczami Mojżesza (10)

ArmageddonJeśli ktoś uważa że Bóg literalnie wyciągnął żebro z Adama aby przerobić go na Ewę, to aby być w zgodzie z samym sobą powinien również przyjąć że nie była to ta sama Ewa z którą Adam miał mieć dzieci według pierwszego opisu stworzenia. Czytaj dalej…

Stworzenie oczami Mojżesza (9)

ArmageddonCoraz częściej mówi się że Bóg stworzył Adama z prochu ziemi a Ewę stworzył z Adama.  Ale również coraz bardziej zapomina się że według pierwszego opisu stworzenia Adam i Ewa zostali stworzeni w ten sam sposób i w tym samym czasie.  Kiedy zwracam uwagę na tę myśl, zazwyczaj słyszę w odpowiedzi że pierwszy opis to tylko ogólne stwierdzenie, a drugi opis podaje detale.  Ale detale nie powinny zmienić podstaw ogólnego opisu, czyż nie?  Spójrzmy więc na te detale. Czytaj dalej…

Stworzenie oczami Mojżesza (8)

Należy przyznać że drugi opis stworzenia świata przysporzył wiele problemów komentatorom Biblii i innym intelektualistom.  Nie dość że nie pasuje do pierwszego, to również sam w sobie pełny jest różnego rodzaju konfliktów.  W jaki sposób pojednać oba opisy i dotrzeć do wniosków które przyświecały Mojżeszowi przy pisaniu? Czytaj dalej…

Stworzenie oczami Mojżesza (7)

W sześciu pierwszych odcinkach opisałem jak rozumiem pierwszy opis stworzenia świata.[1]  Od tej pory kilka osób pytało mnie prywatnie jak Bóg stworzył człowieka.  I tu wchodzi w grę drugi opis stworzenia gdyż pierwszy jest jasny sam w sobie.  Zdecydowałem więc napisać jak rozumiem drugi opis.[2] Czytaj dalej…

Izaak zabity

Chyba w trosce o imię Boże starają się różni badacze Biblii wykazać że Bóg nie żądał od Abrahama pozbawienia życia swego syna Izaaka i spalenia go na ofiarę całopalną.  Inni twierdzą że Abraham wiedział iż Bóg zmieni swój plan i wskaże jakieś zwierzę które zastąpi Izaaka.  Jak to właściwie było?

Czytaj dalej…

Stworzenie oczami Mojżesza (6)

Stworzenie świata jest tą częścią Biblii którą wnosimy do wieku dorosłego z lat przedszkolnych tzn. bez specjalnego zastanawiania się nad tym co słowa Biblii rzeczywiście znaczą.  Kiedy spotkamy się z opiniami przeciwnymi stworzeniu, zazwyczaj akceptujemy je jako prawdziwe (bo wyglądają naukowo) i odstawiamy stworzenie w 6 dniach 6000 lat temu jako niejasną część Biblii którą trzeba dogładzić znajomością współczesnej nauki.  A w rezultacie dochodzimy do wniosku że stworzenie to jakiś mit lub legenda i nigdy nie damy Biblii wypowiedzieć się na ten temat.  Osobiście nie widzę błędów często przypisywanych Biblii, ale raczej widzę wielką mądrość Bożą.

Czytaj dalej…