Izaak zabity

Chyba w trosce o imię Boże starają się różni badacze Biblii wykazać że Bóg nie żądał od Abrahama pozbawienia życia swego syna Izaaka i spalenia go na ofiarę całopalną.  Inni twierdzą że Abraham wiedział iż Bóg zmieni swój plan i wskaże jakieś zwierzę które zastąpi Izaaka.  Jak to właściwie było?

Są tacy którzy uchwycili się rozmowy Abrahama z Izaakiem w której Abraham powiedział że „Bóg obmyśli baranka na ofiarę całopalną”[1] i twierdzą że Abraham wiedział iż Bóg zmieni swój plan.  Ale kilka wersetów dalej czytamy co się właściwie stało.  Abraham zbudował ołtarz, włożył drewno, związał Izaaka, położył go na wierzchu, wziął nóż i miał zadać mu cios.[2]  Co stałoby się gdyby anioł nie przeszkodził Abrahamowi?[3]  Dlaczego anioł zabronił Abrahamowi wyrządzać krzywdę Izaakowi?[4]  Dlaczego Abraham zdał egzamin posłuszeństwa Bogu?  Dlatego że „nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.”  Gdyby Abraham szukał wymówek i ociągał się w wykonaniu polecenia, Bóg nie powiedziałby mu takich słów.  A więc Abraham miał zamiar wykonać Boże polecenie tak jak to zostało mu powiedziane.

Gdyby Abraham oczekiwał zastępczej ofiary, dlaczego już się zamierzył aby synowi obietnicy odebrać życie?  Wszystko wskazuje na to że Abraham miał zamiar zabić Izaaka nawet wtedy kiedy liczyłby na jakieś cudowne uratowanie Izaaka.

Wnioskuję że całe wydarzenie ofiarowania Izaaka nie miałoby sensu gdyby Abraham nie zgodził się na zabicie Izaaka, dlatego należy przyjąć powstrzymanie Abraham przez anioła jako literalne sprawozdanie, a odpowiedź Abrahama małemu chłopcu „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie” jako niejasny tekst.  Być może Abraham nie chciał powiedzieć Izaakowi że już jest postanowione kto ma być ofiarą i dlatego dał wymijającą odpowiedź(?).  A jeśli słowa „Bóg upatrzy sobie jagnię” Izaak zrozumiał tak jak my to rozumiemy, to czemu nie wzbraniał się przed związaniem go i nie przypominał ojcu że Bóg ma jakieś jagnię upatrzone na ofiarę?

W odpowiedzi na pytanie uczniów kiedy będzie koniec świata[5] Jezus odpowiedział że dzień i godzinę zna tylko Jego Ojciec, nawet Syn nie wie tego.[6]  Ale przecież Jezus jest Bogiem i wszystko wie, a więc zna również dzień i godzinę swojego przyjścia.  Dlatego Jezus odpowiedział że nie wie tego, choć wiemy że na pewno wie?  Moja odpowiedź jest taka: Jezus dał uczniom wykrętną odpowiedź.  Abraham mógł więc zrobić to samo i dać Izaakowi wymijającą odpowiedź, aby chłopiec jak najdłużej nie martwił się tym że zostanie zabity.

Spójrzmy jeszcze na kilka innych informacji związanych z wydarzeniem ofiarowania Izaaka.  Abraham oznajmił sługom: „ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was.”[7]  Mówiąc te słowa Abraham używał liczby mnogiej.  Apostoł Paweł pisząc o tym wydarzeniu używa ciekawe słowa.  Abraham „ofiarował Izaaka… złożył w ofierze jednorodzonego syna.”[8]  Widać wyraźnie że według Pawła Abraham zabił swojego syna, a więc nie mówmy że liczył na coś innego.

Abraham wiedział że to nie Ismael ma być jego spadkobiercą ale Izaak.[9]  Wiedział też że Izaak jest dużo za młody aby mógł już mieć potomstwo.  Ale przede wszystkim wiedział również że „Bóg może nawet wskrzesić z martwych”[10] jeśli zajdzie tego potrzeba.  Paweł również wyjaśnia że było to figuratywnym zmartwychwstaniem wskazującym na Jezusa.  A jeśli tak, to Abraham nie miał potrzeby robić jakichś uników, ale czynić dokładnie co Bóg mu powiedział.  Tak się też stało.

Nie twierdzę że Abraham unikał dania wyraźnej odpowiedzi Izaakowi, zresztą za niedługo związał go przecież i położył na drwach.  Być może brakuje nam jakichś informacji aby usunąć wszelkie wątpliwości z interpretacji słów Abrahama do Izaaka, ale jeśli nawet nigdy nie odkryjemy co mają oznaczać słowa „Bóg obmyśli” mocna ewidencja potwierdza myśl że Abraham zabiłby Izaaka gdyby anioł nie powstrzymał go od tego.  A więc Abraham w swoim umyśle zdecydował dokonać zabójstwa.

Kadr z filmu Abraham

Dokonanie czegoś w umyśle nawet wtedy kiedy nie zostanie to dokonane w rzeczywistości jest uznane przez Boga tak samo jak gdyby było dokonane w rzeczywistości.[11]  Nic więc dziwnego że natchnieni pisarze widzieli w wydarzeniu na górze wykonanie polecenia Bożego przez Abrahama.  Anioł nie dopuścił Abrahama do zabicia Izaaka, ale decyzja Abrahama została zaliczona jako czyn.  Dlatego Izaak stał się figuratywnym Jezusem, gdyż został zabity, a jednak żył (zmartwychwstał).

Wydaje mi się dziwne że w przypadku Abrahama, który podjął decyzję zabicia swojego syna na polecenie Boże, trudno jest ludziom pogodzić się z tą ideą i robią jakieś uniki, a przy tym nie dopuszczają Izaaka do stania się figuratywnym Jezusem, to w przypadku Jefty mimo braku jakichkolwiek dowodów na chęć zabicia jedynaczki nawet niektórzy z najwyższymi autorytetami w kościele twierdzą że Jefta był mordercą.  Jeśli rzeczywiście był mordercą, to jakim trykiem dostał się na listę bohaterów wiary wraz z Abrahamem?[12]

Biblia wyjaśnia wiele problematycznych zagadnień.  Trzeba tylko odstawić na bok wszystkie dodatkowe źródła informacji, a zaufać wyłącznie Słowu Bożemu.

Jeśli ktoś chciałby obejrzeć cały film, zachęcam (niestety w języku angielskim).


[1]      Gn22:8bw  Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój.

[2]      Gn22:9–10bw  A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. • I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego.

[3]      Gn22:11bw  Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie!

[4]      Gn22:12bw  Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.

[5]      Mt24:3bw  gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

[6]      Mt24:36bw  A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

[7]      Gn22:5bw  Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was.

[8]      Hb11:17pubg  Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna;

[9]      Gn17:20–21bw  Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.  • Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym.

[10]     Hb11:19pubg  Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.

[11]     Mt5:28pubg  Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.

[12]     Hb11:32pubg  Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach;

One Response to Izaak zabity

  1. koala says:

    Bóg polecił i Abraham się zgodził bez żadnych kombinacji. Tak powinno być z zachowywaniem soboty. A my często szukamy wymówek zamiast robić to co polecił Bóg dlatego że Go kochamy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: