Dwie śmierci

Jest takie polskie porzekadło: „Raz kozie śmierć” i zazwyczaj mówi się że człowiek raz się rodzi i raz umiera.    Ale rzeczywistość jest inna — są dwa narodzenia, dwa zmartwychwstania i dwie śmierci.  Każdy z ludzi istnieje dlatego że się narodził co najmniej raz, są tacy którzy umarli i nadal żyją, są też tacy którzy żyją i umrą dwa razy, będą również tacy którzy nigdy nie umrą, ale najwięcej jest takich którzy umrą dwa razy.

Jest kilka osób które zmartwychwstały, umarły, i zmartwychwstaną jeszcze raz; będą też osoby które nigdy nie umrą.  Prawie wszyscy ludzie zmartwychwstaną, ale tylko niewielu zostanie przemienionych.  Do tej pory tylko jedna osoba zmarła drugą śmiercią.  Czy zagmatwałem wystarczająco mocno?

Słyszałem kiedyś wykład w którym pastor użył dobrze zdefiniowane wyrażenie ‘pierwsze zmartwychwstanie’ do określenia duchowych narodzin określanych również drugim narodzeniem.[1]  Takie wzięcie jednej dobrze znanej definicji (pierwsze zmartwychwstanie[2]) i zastosowanie jej do określenia innego konceptu który również został już dawno jednoznacznie zdefiniowany (drugie narodzenie) może tylko spowodować chaos.  Postanowiłem więc przedstawić graficznie koncepty dwóch narodzin, dwóch śmierci, i dwóch zmartwychwstań, aby można było łatwo zrozumieć ich wzajemne zależności, a w przyszłości odwołać się do diagramu w razie potrzeby (kiedy ktoś zechce namieszać nam w głowie).

Plik w formacie PDF jest tutaj

Wydaje mi się że diagram zawiera wszystkie podstawowe informacje podane w formie łatwej do zrozumienia (dla tych którzy znają podstawowe nauki Biblii), ale jeśli ktoś ma jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć.


[1]      Jn3:3pubg  Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

[2]      Rv20:5pubg  A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

One Response to Dwie śmierci

  1. Pingback: Śmierć, sen, życie « Closer to the Truth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: