Ślepy jasnowidz (4)

Nieznany Bileam

Do tej pory przedstawiłem wspaniałego jasnowidza Bileama którego Bóg nauczył że chwała i cześć należą jedynie do Boga, a kiedy stworzenie zapragnie trochę chwały dla siebie, może to się skończyć katastrofalnie.

Część 1 jest tutaj  •  Część 2 jest tutaj  •  Część 3 jest tutaj

Ale oprócz tego wspaniałego jasnowidza Biblia przedstawia zupełnie innego Bileama choć nie ma żadnych wyraźnych faktów potwierdzających to.  Przeanalizujmy jednak wszystko co Biblia mówi na ten temat. Czytaj dalej…

Ślepy jasnowidz (3)

Część 1 jest tutaj  •  Część 2 jest tutaj

Wkrótce karawana dotarła w pobliże Moabu.  Balak wyszedł na spotkanie Bileama na północną granicę i zarzucał mu że nadchodzi zbyt wolno, tak jakby nie wierzył w to że Balak jest w stanie go uczcić.  Bileam nie zwracał uwagi na oferowane honory i, korzystając z okazji, podkreślił że bez względu na oferowane honory będzie mówił tylko to co Bóg włoży w jego usta.[1]  Widać że Bileam przyjął lekcję poglądową i zwracał teraz uwagę na to co się dzieje dokoła, to znaczy na pochlebstwa Balaka w celu nakłonienia Bileama do przeklinania narodu izraelskiego. Czytaj dalej…

Ślepy jasnowidz (2)

Część 1 jest tutaj

Wrócili więc książęta do Balaka i przynieśli mu niepomyślne wieści.  W reakcji na to Balak wysłał dostojniejszą misję dyplomatyczną i tym razem obiecał usłuchać Bileama w każdym detalu i bardzo go uczcić.  Bileamowi na pewno spodobały się słowa Balaka, ale jego odpowiedź była taka że poradzi się Pana.  Powiedział książętom aby zatrzymali się na jedną noc, a on spyta Pana co ma robić. Czytaj dalej…

Ślepy jasnowidz (1)

W Biblii znajduje się wiele pasaży które intrygują czytelników swoją zagadkowością i zachęcają do ich rozwiązania.  Jedną z historii opierającą się zrozumieniu jest historia Bileama.  Najpierw Pan Bóg polecił mu pójść do Balaka, a kiedy ten był w drodze, Bóg się na niego rozgniewał z tego powodu że Bileam poszedł.  O co chodzi w tej historii?

Czytaj dalej…

Uzupełnić cierpienia Jezusa

Niektóre wersety sprawiają wielką trudność nie tylko dla tłumaczy ale również dla czytelników.  Jednym z trudnych do zrozumienia wersetów jest podany poniżej (podaję go w kilku przekładach).Co1:24bg  Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół. Czytaj dalej…