Stworzenie oczami Mojżesza (6)

Stworzenie świata jest tą częścią Biblii którą wnosimy do wieku dorosłego z lat przedszkolnych tzn. bez specjalnego zastanawiania się nad tym co słowa Biblii rzeczywiście znaczą.  Kiedy spotkamy się z opiniami przeciwnymi stworzeniu, zazwyczaj akceptujemy je jako prawdziwe (bo wyglądają naukowo) i odstawiamy stworzenie w 6 dniach 6000 lat temu jako niejasną część Biblii którą trzeba dogładzić znajomością współczesnej nauki.  A w rezultacie dochodzimy do wniosku że stworzenie to jakiś mit lub legenda i nigdy nie damy Biblii wypowiedzieć się na ten temat.  Osobiście nie widzę błędów często przypisywanych Biblii, ale raczej widzę wielką mądrość Bożą.

O autorze opisu Stworzenia Świata

Mojżesz urodził się około roku 2368am[1] kiedy naród Izraelski był w niewoli egipskiej.  W pierwszych latach swojego życia przebywał na dworze egipskim jako przybrany syn córki faraona, gdzie zdobył wszechstronne wykształcenie (w tym sztukę pisania i wysławiania).[2]  W wieku 40 lat musiał uciekać z dworu i skrył się w krainie Midianitów[3] gdzie został pasterzem i wkrótce stał się zięciem midiańskiego kapłana Jetro.  Kiedy przez prawie 40 lat Mojżesz był mężem Syppory,[4] ojcem dwóch synów,[5] pasterzem stada owiec,[6] i członkiem rodziny kapłańskiej, zdobył wiele umiejętności potrzebnych przy prowadzeniu narodu wybranego przez pustynię do Ziemi Obiecanej.  Po dramatycznym powołaniu przy gorejącym krzewie Mojżesz został liderem narodu wybranego i przez następne 40 lat doprowadził lud do ‘kraju opływającego w mleko i miód.’

Chociaż Mojżesz się wymawiał że nie potrafi mówić (być może nawet jąkał się),[7] jednak w rękach Bożych stał się odważnym mówcą i spisał 5 ksiąg obecnie tłumaczonych na prawie wszystkie języki świata i czytanych przez miliardy ludzi.  Za jego pośrednictwem Bóg dokonał wielkich cudów i znaków zarówno na dworze faraona przed wyjściem narodu z niewoli jak i w 40-letniej wędrówce po pustyni.  Sam Bóg określił Mojżesza jako jedynego proroka który rozmawiał z Nim jak z przyjacielem, tzn. „twarzą w twarz”[8] a następnie natchniony pisarz napisał w eulogii że „nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio,  przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej nad faraonem i wszystkimi jego sługami, i całą jego ziemią, i przez wszystkie przejawy mocy, i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela.”[9]

Mojżesz, największy prorok starożytności, stał się autorem opisu Stworzenia Świata.  Wierzę że informacje na temat Stworzenia Świata, które miało miejsce 24 stuleci przed napisaniem, zostały objawione Mojżeszowi w widzeniu.  Nie widząc Boga, tak jak to było przy gorejącym krzewie czy na Górze, a jednocześnie rozmawiając z Nim jak z przyjacielem, słyszał Jego głos i widział animacje przedstawiające Stworzenie Świata, a potem przekazał je jak tylko mógł najwierniej.  Bóg wiedział jaką wiedzę posiadał Mojżesz i tak przedstawił mu stworzenie świata, aby jego sprawozdanie było prawdziwe.

Co widać w widzeniach

Apostoł Piotr uczy że proroctwa były natchnione przez Ducha Świętego ale wypowiadane przez ludzi Bożych.[10]  Jezus dyktował listy do siedmiu zborów, a apostoł Jan spisywał je słowo w słowo.[11]  Podczas widzenia Daniel słyszał dwie osoby rozmawiające ze sobą, więc zapisał ich słowa tak jakby były mu dyktowane.[12]  W niektórych przypadkach pisarze nie pisali wszystkiego co widzieli i słyszeli, np. apostoł Jan słyszał mowę siedmiu gromów ale głos z nieba zabronił mu to spisywać.[13]  Były to informacje które były potrzebne Janowi do właściwego napisania sprawozdania, ale same informacje nie miały być zapisane.  Czasami anioł w widzeniu zadawał prorokowi pytanie, aby zwrócić jego uwagę na jakieś rzeczy które nie dało się pokazać, tak jak to zrobił anioł w Apokalipsie aby zwrócić uwagę Jana na pochodzenie ludzi ubranych w białe szaty.[14]  Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, postarajmy się zidentyfikować trudne miejsca w sprawozdaniach biblijnych i zrozumieć ich znaczenie.

Jeśli ktoś przeczytał Apokalipsę i zaczyna czytać ją na nowo, zauważy że wstęp składa się z fragmentów widzeń Jana.  Jan nie widział ich jako wstęp do swojej księgi, ale utworzył go dopiero później.  Mojżesz też nie musiał widzieć wstępu do Stworzenia Świata, ale utworzył go na podstawie tego co widział na temat każdego z siedmiu dni stwarzania.  Dlatego sugeruję że wstęp opisu należy rozumieć w kontekście siedmiu dni, a nie interpretować dni stwarzania na podstawie tajemniczego wstępu.

Wiemy że Mojżesz napisał wiele praw, między innymi aby imion fałszywych bogów nikt z ludu Bożego nie wypowiadał.[15]  Słońce i Księżyc były czczone przez wiele starożytnych narodów.  Nic więc dziwnego że mówiąc o stworzeniu Słońca i Księżyca Mojżesz opisał te ciała niebieskie nazywając je światłami.

Wiele legend wspominało o bogach którzy musieli sobie zdobyć te pozycje walcząc z potworami morskimi.  Mojżesz otrzymał od Boga opis stwarzania gdzie On sam rozporządza wodą, każe jej zawiesić się w powietrzu, a ona to czyni.  Dopiero kilka dni później powstają zwierzęta zamieszkujące morza, a wśród nich potwory, a Bóg jest tym który je stwarza i bierze ich pod swoją opiekę.  Jest więc duża różnica między fałszywymi bogami i Bogiem Mojżesza.  Zwróćmy uwagę na to że Stworzenie Świata to nie tylko przedstawienie powstania naszej planety, ale przede wszystkim opis naszego Boga.  Oczywiście same fakty stwarzania są prawdziwe, ale nie najważniejsze.  Poza tym dla starożytnych mogły mieć inne znaczenie niż dla nas.

Wnioski

Wielu badaczy ksiąg Biblii napisanych przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej (rok 2488am[16]) utrzymuje że według autorów tych ksiąg nasza Ziemia była płaska, a materia wieczna zgodnie z mezopotamskim modelem budowy świata.  Mimo to, śmiem twierdzić że tak nie było choć na pierwszy rzut oka tak może wyglądać.  Mojżesz prawdopodobnie mocno by się zdziwił gdyby usłyszał że wzmianka o ziemi (ארץ grunt, gleba) we wstępie do opisu Stwarzania Świata była przez kogoś rozumiana jako twierdzenie o odwieczności materii.  W ten sam sposób zdziwiłby się Hiob i inni gdyby usłyszeli że ich obrazowe opisy takie jak trzęsące się filary ziemi albo trzęsienie nieb są rozumiane jakoby spoczywanie ziemi na słupach a nieba na górach.  Ziemię trzymaną przez Atlasa lub spoczywającą na czterech słoniach czy na żółwiu też oceniliby jako bezsensowne.

Z drugiej strony, gdyby Mojżesz i inni mieli okazję poznać wiedzę 21. wieku, prawdopodobnie zdziwiliby się gdyby się dowiedzieli że nadal używamy takich fraz jak zachód słońca lub deszczowanie deszczu (w języku angielskim: the rain rains) czy wielu innych fraz przeczących logice.  Jestem pełen podziwu dla Boga który wśród bałwochwalców, astrologów, wróżbitów i innych ludzi manipulowanych przez Szatana aby wykrzywić wszystko co prawdziwe, potrafił objawić swoim dzieciom tak wiele rzeczy o budowie świata które przetrwały aż do naszych czasów i w obecnej dobie są nadal uważane jako prawdziwe.  Musimy tylko wstrzymać się od pochopnych ocen i przeanalizować Biblię bez wymuszania na niej współczesnych ‘zdobyczy’ nauki jak światło z odległych gwiazd lub stare Słońce i Księżyc o wieku sięgającym miliardów lat.  Jeśli nam się nie podoba fakt że Bóg potrafił stworzyć Słońce które w zrozumieniu nauki 21. wieku ponoć istnieje miliardy lat, to odrzućmy cały opis Stworzenia Świata i nie zwódźmy prostych ludzi starając się wcisnąć im ciemnotę że kosmos istniał już miliardy lat zanim Bóg stworzył Układ Słoneczny, a Biblię trzeba wykręcić tak aby pasowała do tych bzdur.

Bóg jest o wiele mądrzejszy niż wielu ludzi, włącznie z tymi którzy podają się za Jego dzieci jednak autoryzujących bardziej ludzkie nauki niż Jego mądrość.  Jakim przykrym jest fakt że wielu z tych którzy poznali Boga pomiatają tym co powiedział, a w zamian za to wywyższają nauki wymyślone przez Szatana i propagowane przez ludzi.  Nie ma żadnego dowodu na to że gwiazdy istniały miliardy lat temu, i nie ma żadnego dowodu na to że tak Biblia uczy.  Są jednak tacy którzy wykręcają Biblię aby unieważnić jej nauki, gdyż są w sprzeczności z mądrością ludzką.  Biblia wyraźnie uczy że w pierwszy Sabat ludzie, zwierzęta i rośliny wyglądały i funkcjonowały jak dorosłe osobniki choć istniały dopiero kilka dni (czytaj Światło gwiazd).   Galaktyki też były stworzone jako „dorosłe,” a więc w pierwszy Sabat wyglądały i funkcjonowały tak jakby już były dorosłe, tzn. jakby już istniały miliardy lat.  Ci którzy uczą że współczesna nauka wie lepiej, powinni odrzucić stworzenie Ziemi, Księżyca i jakichkolwiek gwiazd (nawet tych w pobliżu Układu Słonecznego), gdyż cały Układ Słoneczny jest szacowany przez naukę na miliardy lat.  Na jakiej więc podstawie można odrzucić naukę Biblii o stworzeniu kosmosu w ciągu sześciu dni około 6000 lat temu ze względu na światło ze starych gwiazd, i przy tym upierać się że stare Słońce, stary Księżyc i stare gwiazdy zostały stworzone 6000 lat temu?  Nie potrafię zrozumieć tych kombinacji.

Czy nie byłoby lepiej aby ci dla których większym autorytetem są ludzie niż Bóg przestali mącić w głowach tym którzy ufają całkowicie Bogu nawet wtedy kiedy świat nauki naśmiewa się z nauk Biblii?  Nadejdzie czas kiedy wszyscy naukowcy twierdzący że nasz Układ Słoneczny oraz wszystkie galaktyki (cały kosmos) istnieje od miliardów lat przyznają Bogu rację.  Co będzie wtedy z tymi którzy niby wierzą Bogu jednak nie wierzą Mu?


[1]        Licząc od Stworzenia Świata, Mojżesz miał około 80 lat kiedy naród Izraelski wyszedł z niewoli egipskiej, a było to około roku 2448am, http://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_the_Bible#Overview

[2]        Ac7:22pubg  I wyuczono Mojżesza całej mądrości egipskiej, i był potężny w słowach i czynach.

[3]        Ac7:23–29pubg  A gdy miał czterdzieści lat, … Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?  Na te słowa Mojżesz uciekł i był cudzoziemcem w ziemi Madian

[4]        Ex2:21bw  ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Sypporę za żonę.

[5]        Ex18:3–4bw  I dwóch jej synów, z których jeden nazywał się Gerszom, … Drugi zaś nazywał się Eliezer

[6]        Ex3:1bw  Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu.

[7]        Ex4:10bw  A Mojżesz rzekł do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka.

[8]        Ex33:11bw  I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem,

[9]        Dt34:10–12bw

[10]       2P1:21pubg  Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego

[11]       Rv2:1pubg  Do anioła kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:

[12]       Dn8:13bw  I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił:

[13]       Rv10:4pubg  A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego.

[14]       Rv7:13pubg  A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli?

[15]       Ex23:13bw  Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: