Poszukiwanie Boga

Teen girl and telescope, Near Kiev,UkraineZachęcam do odbycia podróży po tajemnych drogach, którymi Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, by dać mu udział w swoim życiu i chwale.

Szukanie Boga jest odwiecznym problemem człowieka. Szukali Boga ludzie Starego Prawa, szukali wysłannika Bożego Jezusa Chrystusa Mędrcy ze wschodu – szuka Boga także niejeden dzisiejszy człowiek. Boga „szukali” ludzie Biblii, wierzyli… ale -czy w ogóle człowiek musi poszukiwać bliskości Boga, a jeśli Go nie poszukuje – nie uda mu się Go odnaleźć?

Istnieją takie chwile, kiedy On jest blisko i możemy Go znaleźć, oraz chwile, kiedy On jest daleko i pozostaje przed człowiekiem „ukryty”. Dlaczego nie pomoże? Dlaczego nie widzę Jego akcji? – przecież jest choroba, zagrożenie życia… chroń Boże!!!

.

Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! (Izajasz 55,6)

.

Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich. (Psalm 73, 28)

.

Jeśli jakiś człowiek mówi do ciebie: starałem się, lecz nie znalazłem – nie wierz mu. Jeśli mówi: nie czyniłem wysiłków, a jednak znalazłem – nie wierz mu. Jeśli mówi: starałem się i znalazłem, zaufaj mu. (Megillah 6b)

.

I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. ( 5 Mojż. 4, 29)

.

A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. (Jer. 29, 13)

Co łączy nas z ludźmi Biblii? Troski i radości życia; poczucie cudowności i sprzeciwu wobec wiary; świadomość Boga ukrytego i chwile pragnienia, by odnaleźć do Niego drogę.

.

Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego. ( 5 Mojż. 4, 39)

Psalmista Dawid nawołuje – skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan. Jak można „poznać”. Jak można „skosztować”? Człowiek najpierw musi zrozumieć w głębi swojego serca, ale czy to jest łatwe?

.

Pan jest mocą i pieśnią moją, I stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam. (2 Mojż. 15,2)

.

Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją. (Psalm 63, 2-3.)

.

Moja dusza tęskni za tobą w nocy i mój duch poszukuje ciebie, bo gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. (Izaj. 26, 9)

Bóg oczekuje, iż człowiek będzie Go szukał! Bóg na pewno da się odnaleźć!

.

Pan spogląda z niebios na ludzi, Aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, Który szuka Boga, Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. (Psalm 14,2)

.

A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, ojca twojego, i służ mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. (1 Kroniki 28, 9)

.

Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. ( Izajasz 65, 1)

.

A Izajasz waży się nawet powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, Którzy mnie nie szukali, Objawiłem się tym, Którzy o mnie nie pytali. ( Rzymian 10, 20)

.

Jedyną sensowną rolą człowieka na świecie, jest bycie poszukiwaczem Boga – to Bóg jest jedyną doskonałą i czystą osobą. A to, czym można nazwać człowieka, jest tylko niedoskonałą osobą na Jego podobieństwo” – Max Scheler.

Jesteś „poszukiwaczem” Boga? – pamiętaj, Bóg szuka ciebie!

Kornel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: