Palić się na zawsze?

Biblia uczy że niezbawieni będą się palić w ogniu po wieczne czasy.

Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, • To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. • A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Rv14:9–11

  1. Czy to jest pomsta Boża za to że ludzie nie usłuchali Go i przestępowali Jego prawo?
  2. Czy takie traktowanie stworzeń świadczy o miłości Bożej?
  3. Jeśli będę się palić na zawsze, to znaczy że będę istnieć na zawsze, a istnieć na zawsze to żyć na zawsze.  A więc wszyscy otrzymają życie wieczne?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: