Jechać czy nie jechać?

Czasami spotykamy się z jakąś sprawą która oceniana jest w jakże różne sposoby!  Przedstawię dzisiaj jedno pytanie, a potem dwa odmienne przypadki, które powinny nam pomóc w daniu odpowiedzi.  A jeśli każda odpowiedź jest inna, postarajmy się sprecyzować, co należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu odpowiedzi w każdym przypadku.

Przypadek 1

Pastor Denko wiedział na 2 tygodnie naprzód że w Sabat ma usługiwać z zborze oddalonym od niego o 100km.  Ale tak był zajęty każdego dnia, że nie załatwił sobie noclegu i innych rzeczy związanych z wyjazdem w piątek.  Zdecydował w końcu odbyć podróż w sobotę.

Przypadek 2

Pastor Szarak prowadził serię odczytów w piątki wieczorem.  W ostatniej chwili dowiedział się że pastor ze zboru oddalonego o 100km zachorował.  Poprosił więc jednego ze starszych zboru o wzięcie kazania w jego zastępstwie, a w sobotę rano wyruszył w podróż ażeby usługiwać w zborze swojego chorego kolegi.

Liczę na to że nie będziemy przychylni temu, co zrobił pastor Denko, a poprzemy to co zrobił pastor Szarak.  Z jakich przyczyn dajemy różne odpowiedzi i co należy wziąć pod uwagę w wielu podobnych przypadkach, abyśmy mogli uczciwie przeanalizować sytuację i dokonać właściwych wyborów w przyszłości?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: