Polscy adwentyści w Australii

Po zakończonej II Wojnie Światowej ludność Polski rozlała się po świecie, ruszyła też fala emigracji do Australii. Początkowo emigranci adwentystyczni do Australii udawali się pojedynczo, byli to przeważnie uciekinierzy – władze PRL-u nie dawały zezwoleń na wyjazdy.

Począwszy od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia ruszyła cała fala adwentystów pragnących osiedlić się na mało znanym kontynencie. Pierwsi adwentystyczni przybysze osiedlali się w miastach: Adelajda, Melbourne, Newcastle, Sydney, gdzie zakładali i budowali kościoły, organizowali szkoły języka polskiego, audycje radiowe w języku polskim, a nawet programy TV (w Adelajdzie); urządzali koncerty, Kongresy Polonii Adwentystycznej, Festiwale Muzyki i Pieśni Religijnej.

Wydają po dzień dzisiejszy czasopismo – Wiadomości Polonii Adwentystycznej, w którym od roku 2005 zaczęły się ukazywać wspomnienia ludzi o dawnym adwentyźmie w Polsce, a później w Australii (wielu z nich już nie żyje!). Do tej pory ukazało się XVII odcinków zatytułowanych „Z pożółkłych kart przeszłości”, które będziemy udostępniali internautom systematycznie.

A więc zacznijmy wspominać od początku!

Bogusław Kot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: