Organizacja Polonii Adwentystycznej w Australii

20130607ikonkaNa drugim  Kongresie Polonii Adwentystycznej w Australii (Canbera, 2–6. 01. 1975 r.) powołano Komitet Kongresowy do koordynowania wysiłków i zamierzeń powstałej Organizacji (więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Przewodniczącym Polonii Adwentystycznej w Australii każdorazowo był pastor, na którego terenie miał się odbyć następny kongres.

Polonia adwentystyczna zmieniała się, a działalność rozwijała się i wykraczała daleko poza organizowanie kongresów. Żeby połączyć działalności zborów i całej wspólnoty polsko-adwentystycznej w Australii — na XV Kongresie Polonii Adwentystycznej, Adelajda 2003 r. — dokonano zmian strukturalnych w organizacji Polonii adwentystycznej. Pełny Komitet na bazie demokratycznego głosowania wybrał zarząd PA jak i osoby odpowiedzialne za poszczególne działy PA oddzielając funkcję organizatora Kongresu PA od funkcji przewodniczącego PA.

Wybrano Zarząd PA w osobach: pr Dariusz Kuberek — przewodniczący; pr Jan Jankiewicz — wiceprzewodniczący; br. Andrzej Grochocki — sekretarz; br. Zdzisław Bolek — skarbnik.

Zlecono także pr. Dariuszowi Kuberkowi, aby zajął się opracowaniem tzw. STATUTU  Polonii Adwentystycznej w Australii czyli przepisów, obowiązków i praw określających działalność organizacji. W roku 2005, nieszczęśliwemu wypadkowi w Sydney uległ pr Dariusz Kuberek i część materiału Statutu – nie udało się odzyskać z rozbitego laptopa. Niemniej jednak Statut Polonii Adwentystycznej w Australii, który został sformułowany przez XV Kongres Polonii Adwentystycznej w dniu 25 grudnia 2003 r., a następnie znowelizowany w latach 2003-2008 z upoważnienia XV i XVI Kongresu PA i został uchwalony w roku 2008 przez XVII Kongres Polonii Adwentystycznej w Australii.

Po śmierci pr. Dariusza Kuberka, funkcję przewodniczącego Polonii Adwentystycznej w Australii pełni pr Jan Jankiewicz.

A oto – Statut Polonii Adwentystycznej w Australii w formaciepdf: Status Polonii 18nov2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: