Postacie polskiego adwentyzmu (11)

20130703ikonkaPastor Marek Ignasiak

Jedyny pastor opiekujący się w różnych okresach wszystkimi czterema polskimi kościołami adwentystycznymi w Melbourne: Oakleigh, Wantirna, Dandenong, Glenroy.

Marek Ignasiak urodził się 4 lutego 1940 roku w Radomsku. W piątym roku życia stracił ojca, a matka samotnie wychowywała dwóch synów. W 1954 roku zawarł z Bogiem przymierze przez chrzest. Po zakończeniu szkoły podstawowej podjął pracę, aby zarobić na ukończenie Liceum Ogólnokształcącego Seminarium Duchownego, które ukończył w 1962. Studia rozpoczął w Kamienicy na Śląsku, ale dokończył w Podkowie Leśnej, gdyż uczelnię w 1959 przeniesiono na nowe miejsce. W 1962 roku ukończył studia i jako młodszy duchowny rozpocząl pracę w Krakowie w Diecezji Południowej. We wrześniu 1962 roku zawarł związek małżeński z Alicją Setowską. Następnie przeniesiony został do okręgu cieszyńskiego, w którym opiekował się kilkoma zborami. W 1965 roku nowe przeniesienie do Ostrowia Wlkp i jego okręgu. Po trzech latach nowe przeniesienie do okręgu elbląskiego, gdzie usługiwał w trzech zborach. W 1970 roku przeniesienie do Częstochowy w Diecezji Południowej. W 1973 roku został ordynowany do pracy kaznodziejskiej. W tym samym roku na Zjeździe Delegatów Diecezji Południowej w Krakowie został powołany na sekretarza oddziałowego W 1976 roku ponownie powierzono mu urząd sekretarza Diecezji oraz sekretarza oddziałowego. Podczas pracy w Diecezji prowadził także wykłady ewangelizacyjne w Gliwicach, Bielsku Białej, Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1981 roku zdecydował się z rodziną emigrować do Australii i Wydział Południowego Pacyfiku, na życzenie kościoła w Oakleigh, powołał go w grudniu 1981 roku do pracy duszpasterskiej w zborze w Oakleigh. Pracę rozpoczął w dniu 1 stycznia 1982 roku. W Oakleigh pr Ignasiak zajmował się nie tylko pracą duszpasterską, ale prowadził także ewangelizację, a ponieważ zbór postanowił przebudować budynek kościelny, aby był bardziej funkcjonalny, poświęcał także swój czas w tej sprawie. Rozpoczęcie przebudowy dokończone zostało w czasie, gdy opiękę zboru przejął pr Paweł Cieślar. Poza tym pr Ignasiak poświęcił sporo czasu wraz z innymi wyznawcami, na założenie nowego polskiego zboru w Glenroy. Z początkiem 1995 roku pastor Ignasiak rozpoczął pracę duszpasterską w polskim zborze w Wantirna. W tym kościele pracował przez 13 lat tj. do końca czerwca 2008 roku. Pastor Ignasiak przeszedł na emeryturę z dniem 1 lipca 2008. Obecnie mieszka w Melbourne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: