Niewybaczalny grzech

Kilka razy słyszałem jak ktoś mówił, że są grzechy nieprzebaczalne.  Kiedy pytałem, jak to się może stać że wszechmiłujący Bóg jakby ‘zatnie się’ i nie przebaczy komuś jakiegoś grzechu, słyszę w odpowiedzi, że ponoć Biblia tak uczy.

Co więcej, słyszałem również, że sprawa wyglądała tak samo z Lucyferem.  Zaszedł już tak daleko, że nie było dla niego powrotu.  W pewnym momencie zwrócił się do Boga z prośbą o przebaczenie, ale Bóg musiał mu odmówić. Czytaj dalej