Nie mów nic bo zgrzeszyłeś

Słyszałem niedawno takie stwierdzenie: Dawid nie mógł zdyscyplinować swoich synów dlatego że popełnił grzech z Batszebą i przeciwko Uriaszowi. Kiedy kwestionowałem takie stanowisko, usłyszałem w odpowiedzi: „jest takie moralne prawo, jak popełnisz jakiś grzech, to nie masz prawa zwracać uwagi innym.”  Pytałem gdzie takie prawo się znajduje, ale nie otrzymałem odpowiedzi.  Czytaj dalej…

Niewybaczalny grzech

Kilka razy słyszałem jak ktoś mówił, że są grzechy nieprzebaczalne.  Kiedy pytałem, jak to się może stać że wszechmiłujący Bóg jakby ‘zatnie się’ i nie przebaczy komuś jakiegoś grzechu, słyszę w odpowiedzi, że ponoć Biblia tak uczy.

Co więcej, słyszałem również, że sprawa wyglądała tak samo z Lucyferem.  Zaszedł już tak daleko, że nie było dla niego powrotu.  W pewnym momencie zwrócił się do Boga z prośbą o przebaczenie, ale Bóg musiał mu odmówić. Czytaj dalej