Słodki pomidor

Kiedy mówimy ‘słodki’ odnośnie pokarmu, zazwyczaj kojarzy się to słowo z cukierkami, czekoladkami lub ciastami.  A do skojarzeń dołącza się pragnienie zjedzenia czegoś słodkiego.  Wiele razy używa się słodyczy do nagradzania dzieci za wzorowe zachowanie lub wyniki w nauce lub zachęca ich do wysiłku obiecując słodycze jako nagrodę.  Czego uczą się dzieci ze swoich słodyczowych doświadczeń?  Przede wszystkim tego że słodycze są czymś bardzo wartościowym i trzeba na nie zasłużyć.  Czy tego rzeczywiście pragną rodzice dla swoich dzieci? Czytaj dalej…