Szatan zbawicielem

W symbologii Dnia Pojednania znajdujemy dwa koziołki — jeden ‘dla Pana’ i jeden ‘dla Azazela.  Nie różniły się od siebie, dopiero losy określiły ich role.[1] Zwróćmy uwagę na to że na koziołka ‘dla Pana’ nie zostały wyznane żadne grzechy;[2] umarł on tak jak ofiara za grzech, ale nie ofiara.  Natomiast na koziołka ‘dla Azazela’ zostały wyznane wszystkie grzechy zakumulowane w świątyni podczas całego roku liturgicznego.

To powinno oznaczać że ostatecznie Szatan jest naszym zbawicielem, a nie Jezus Chrystus.  Ale przecież wiemy że Jezus Chrystus przyszedł zbawić ludzi, nawet Jego imię Jezus (Ἰησοῦς) oznacza ‘zbawi lud.’[3] Jak więc pogodzić Dzień Pojednania i zbawczą rolę Jezusa Chrystusa?

Dla zainteresowanych podam, że imię Jezus pochodzi ze starotestamentowego imienia Jozue (יהושׁוּע).  W języku hebrajskim brzmiało ono Je-ho-szu-a, lub w skrócie Je-szu-a.  A ‘zbawi’ składa się z takich samych liter jak Jozue, ale akcent pada na ostatnią literę, Je-shu-a.  Kiedy ludzie znający język hebrajski czytali w greckim „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego,” widzieli ścisłe powiązanie między słowami Jezus i zbawi.


 

[1] Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły: jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Lv16:8BW

[2] Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę, i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca: pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Lv16:15BW

[3] A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. Mt1:21BW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: