Who are the 144,000?

Introduction

In March this year, the South Pacific Division began to present a series of 24 lectures on the book of Revelation.  The series is developed by Dr Jon Paulien of Loma Linda University in cooperation with Dr Graeme Bradford, and published under the guidance of the Biblical Research Institute of the South Pacific Division.  I attend the meetings and need to share my findings, because some interpretations seem to be imposed on the Bible, instead of being derived from it.  In this essay I will present a confusing interpretation of the meaning of the 144,000 of people who are sealed or receive the seal of God. Keep reading…

Bóg umarł

Po kilku dniach od chwili kiedy nadeszła wieść o tym że Łazarz zachorował, Jezus z uczniami podążali do Jeruzalem.  Zanim doszli do domu smutku i płaczu, wybiegły Mu na spotkanie Maria i Marta.  Jak zwykle, zachowanie Jezusa było co najmniej niespodziewane.  Kiedy będąc jeszcze w Betabarze[1],[2] doniesiono Mu wiadomość o chorobie Łazarza, On stwierdził że to tylko sen.  Natomiast kiedy uczniowie się ucieszyli myślą że Łazarz wkrótce będzie zdrów (gdyż po chorobie śpi) i nie spodziewali się że czeka ich dość długa podróż, Jezus powiedział że jednak muszą iść. Czytaj dalej…

On już przebaczył

Biblia naucza że jeśli my nie odpuścimy ludziom ich przewinień, to Bóg nie odpuści nam naszych.[1] Czy to znaczy że Bóg będzie chował do nas jakiś uraz za to że nie przebaczamy innym?  Przecież powinien być dla nas przykładem we wszystkim, również w przebaczaniu, a nie stawiać jakieś warunki i uzależniać swoje postępowanie od naszych fochów. Czytaj dalej…

Sąd przed-Milenijny

Niebiański kronikarz

Dawno temu, w zamierzchłych czasach, słyszałem że w niebie mieszka anioł-kronikarz, który spisuje moje uczynki, dobre lub złe.  Nie tylko uczynki, ale również moje myśli, intencje, i motywy działania.  A kiedy przyjmuję chrzest, moje imię jest wpisane do Księgi Życia, do tej samej księgi w której było również imię Mojżesza.[1] Sąd śledczy (lub Milenijny) który ponoć rozpoczął się w niebie w roku 1844 ma za zadanie sprawdzić życie każdego człowieka zapisanego w Księdze Życia.  Bóg wertuje księgi, a księgi muszą być bez jakichkolwiek błędów, gdyż od tego zależy czy dany człowiek poniesie wieczną śmierć, czy otrzyma wieczne życie. Czytaj dalej…

Szatan zbawicielem

W symbologii Dnia Pojednania znajdujemy dwa koziołki — jeden ‘dla Pana’ i jeden ‘dla Azazela.  Nie różniły się od siebie, dopiero losy określiły ich role.[1] Zwróćmy uwagę na to że na koziołka ‘dla Pana’ nie zostały wyznane żadne grzechy;[2] umarł on tak jak ofiara za grzech, ale nie ofiara.  Natomiast na koziołka ‘dla Azazela’ zostały wyznane wszystkie grzechy zakumulowane w świątyni podczas całego roku liturgicznego. Czytaj dalej…

Kogo się wstydzili?

W Biblii jest napisane że po popełnieniu grzechu Adam i Ewa zorientowali się że się wstydzą.  Sporządzili więc sobie nakrycia z liści figowych.[1] Ale mimo nakryć nadal się wstydzili, dlatego skryli się przed Bogiem.[2] Potem Bóg uczynił dla nich odzienia skórzane[3] i już nie wstydzili się. Czytaj dalej…

Ilu apostołów powołał Jezus?

Ilu apostołów powołał Jezus, dwunastu czy jedenastu?  Wydawałoby się, że na to proste pytanie wszyscy odpowiedzą jednogłośnie: dwunastu. Ale niestety tak nie jest. Są osoby które twierdzą, że Jezus powołał tylko jedenastu, a Judasz sam się zaprosił. Ciekaw jestem, skąd pochodzą takie informacje. Popatrzymy, co mówi Biblia na ten temat. Czytaj dalej…

Rówieśnicy Mojżesza

Zanim urodził się Mojżesz, faraon wydał prawo aby Egipcjanie zabijali wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajskich. Ex1:22 Matka Mojżesza zdołała go ukrywać przez pewien czas, ale po upływie nie mogła go już ukrywać, dlatego puściła go w koszyku na wodę. Ex2:3 Co działo się z innymi chłopcami hebrajskimi w tym czasie?  Czy ktoś zdołał ich ukryć przed śmiercią z rąk Egipcjan?

W Sabat do restauracji

Dość często sama myśl o pójściu do restauracji w sobotę łączy się z grzechem.  Ale dlaczego?  Chciałbym przedstawić prawdziwą fikcję, aby ocenić pewne wydarzenia.  „Prawdziwą” bo może się zdarzyć w życiu większości z nas, a jeśli nie, to można sobie łatwo wyobrazić wszystkie koncepcje z nią związane.  „Fikcja” bo jest właściwie zmyślona.  Posłuchajmy więc co mówi o jednym Sabacie Władek: Czytaj dalej…

Czy Bóg popełnia głupstwa?

Zadał mi to pytanie kolega, gdyż obawia się że niektórzy ludzie czytając 1Co1:25 mogą dochodzić do takiego wniosku.  Popatrzmy więc najpierw na to co mówi ten werset:

Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie. 1Co1:25

Moja odpowiedź na powyższe pytanie jest złożona z dwóch części: Czytaj dalej…