The Stone Kingdom

SpaWhen seminars on Daniel 2 are conducted, the statue from Nebuchadnezzar’s dream is usually shown in a graphical form, similar to the one below. Read more…

To Recognize Friends

20131215ikonkaPolska wersja jest tutaj.

 “I do not want to be some kind of an invisible apparition, sitting on some fluffy cloud, strumming a harp day and night.”  This is how some people describe the resurrection of spirit bodies to uphold the idea that after the resurrection, people will have exactly the same bodies as Adam and Eve had. Read more of this post

Bóg umarł

Po kilku dniach od chwili kiedy nadeszła wieść o tym że Łazarz zachorował, Jezus z uczniami podążali do Jeruzalem.  Zanim doszli do domu smutku i płaczu, wybiegły Mu na spotkanie Maria i Marta.  Jak zwykle, zachowanie Jezusa było co najmniej niespodziewane.  Kiedy będąc jeszcze w Betabarze[1],[2] doniesiono Mu wiadomość o chorobie Łazarza, On stwierdził że to tylko sen.  Natomiast kiedy uczniowie się ucieszyli myślą że Łazarz wkrótce będzie zdrów (gdyż po chorobie śpi) i nie spodziewali się że czeka ich dość długa podróż, Jezus powiedział że jednak muszą iść. Czytaj dalej…

Trzecie zmartwychwstanie

Akceptowałem wszystko, aż zobaczyłem błędy

Byłem kiedyś jak gąbka i chłonąłem wszystko co zobaczyłem, usłyszałem lub przeczytałem.  Ale zorientowałem się po pewnym czasie że niektóre rzeczy nie zgadzały się ze sobą, albo nie miały znaczenia.  Słyszałem jak ktoś został lunatykiem dlatego że światło księżyca przewędrowało po jego twarzy.  Ale nie widziałem związku przyczynowego między światłem księżyca i zmianami w mózgu, dlatego nie połknąłem idei, ale raczej trzymałem ją w zawieszeniu. Czytaj dalej…

Sąd przed-Milenijny

Niebiański kronikarz

Dawno temu, w zamierzchłych czasach, słyszałem że w niebie mieszka anioł-kronikarz, który spisuje moje uczynki, dobre lub złe.  Nie tylko uczynki, ale również moje myśli, intencje, i motywy działania.  A kiedy przyjmuję chrzest, moje imię jest wpisane do Księgi Życia, do tej samej księgi w której było również imię Mojżesza.[1] Sąd śledczy (lub Milenijny) który ponoć rozpoczął się w niebie w roku 1844 ma za zadanie sprawdzić życie każdego człowieka zapisanego w Księdze Życia.  Bóg wertuje księgi, a księgi muszą być bez jakichkolwiek błędów, gdyż od tego zależy czy dany człowiek poniesie wieczną śmierć, czy otrzyma wieczne życie. Czytaj dalej…

Jon Paulien’s view of the Seven Churches

Introduction

Dr Jon Paulien presented a series of lectures in Zatonie (Poland) titled The Final Events (1995).  In the lecture titled How to Study the Book of Revelation he undertook to present some basic tools or principles of studying the book so that people could study it more effectively.

One can prove anything

In his other lecture The Principles of Bible Study Dr Paulien makes a statement warning that “one can prove just about anything from the Bible”; then he commences teaching how to study the Bible.  In the light of this statement, one may wonder whether what he is about to teach is genuine or just another attempt at ‘proving his own point from the Bible.’  As a safeguard from going astray Dr Paulien suggests a study group as a frame of reference, but again—who knows whether the study group itself would refrain from ‘just proving their own point from the Bible.’  As this vicious circle contracts, no one can be sure whether it is possible to find the truth, because as was stated by Dr Paulien: ‘just about anything can be proven from the Bible.’  I wonder where Dr Paulien got his assurance that what he teaches is true.  Is he aware that making such a statement undermines his own position in teaching principles of bible study? Read more of this post

Półgodzinna cisza w niebie

English version.

Wiele komentatorów twierdzi że półgodzinna cisza w niebie Rv8:1 ma miejsce wtedy kiedy wszyscy aniołowie opuszczają niebo i udają się z Jezusem na Ziemię na początku Milenium.  Ale jak można twierdzić że w niebie panuje cisza podczas jednej z najradośniejszych wydarzeń tzn. zabrania dzieci Bożych do nieba, ignorując w tym samym czasie jedno z najsmutniejszych wydarzeń po Milenium kiedy co najmniej 50 miliardów ludzi i olbrzymia ilość duchów (demonów) zostanie unicestwiona na zawsze. Czytaj dalej…

Half-hour Silence in Heaven

Polska wersja.

Many commentators hold that half-an-hour silence in heaven Rv8:1 will take place at Jesus’s second coming to our planet, because all heaven will be empty at that time.  However, I find it difficult to imply silence in heaven during one of the most joyous events when all God’s children are taken to heaven while ignoring one of the saddest events which will take place after the Millennium where at least 50 billion people and a huge number of spirit beings (demons) will be annihilated forever. Read more of this post

Dwie uczty

Biblia opisuje wiele wydarzeń eschatologicznych (rzeczy ostateczne) za pomocą symboli.  Jednym z takich wydarzeń jest przybycie na naszą planetę jeźdźca, jadącego na białym koniu i na czele wojsk niebiańskich, który rozprawi się z narodami usiłującymi zniszczyć lud Boży.  W rezultacie jego przybycia, zwierzę i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, pozostali zostaną zabici mieczem przez jeźdźca, a wszystkie ptaki będą się rozkoszowały napełniając brzuchy ciałami pobitych.  Jeźdźcem na białym koniu jest Jezus Chrystus, a uczta ptaków jest wyniszczeniem bezbożników z powierzchni Ziemi przed nastaniem tysiąclecia. Rv19:11–21 Czytaj dalej…