Ilu apostołów powołał Jezus?

Ilu apostołów powołał Jezus, dwunastu czy jedenastu?  Wydawałoby się, że na to proste pytanie wszyscy odpowiedzą jednogłośnie: dwunastu. Ale niestety tak nie jest. Są osoby które twierdzą, że Jezus powołał tylko jedenastu, a Judasz sam się zaprosił. Ciekaw jestem, skąd pochodzą takie informacje. Popatrzymy, co mówi Biblia na ten temat.

Mateusz wymienia imiona wszystkich dwunastu apostołów i nie robi żadnych różnic między nimi: Szymon (Piotr), Andrzej, Jakub (syn Zebedeusza), Jan (brat Jakuba), Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub (syn Alfeusza), Tadeusz, Szymon Kananejczyk, oraz Judasz. Wszyscy zostali wysłani przez Jezusa, wszystkim zostały dane dary uzdrawiania, wskrzeszania, wyganiania demonów, itd.[1]

Niektórzy twierdzą, że Judasz był uczniem samo-zaproszonym i Jezus go po prostu zaakceptował jako apostoła. Ale w Ewangelii wg. Marka znajdujemy że Jezus „wstąpił na górę, i wezwał tych, których chciał… i powołał ich dwunastu”[2] (kursywa moja). Widzimy więc wyraźnie, że Jezus chciał wybrać Judasza i dlatego go wybrał, stąd Judasz nie mógł być samozwańcem.

Dwa wersety dalej Marek powtarza swą myśl „Powołał ich więc dwunastu”[3] i tak jak Mateusz, wymienia dwanaście imion z Judaszem włącznie. Choć dla mnie wystarczy, kiedy Biblia odnotuje coś tylko raz, w przypadku apostołów mamy trzy podobne sprawozdania. Łukasz podaje że spośród swoich uczniów (więc musiało być ich więcej niż 12) Jezus wybrał „dwunastu, których też nazwał apostołami.”[4] Następnie Łukasz wymienia wszystkich po imieniu i Judasz Iskariota znajduje się na tej liście.

A więc, według sprawozdania trzech apostołów, Jezus: • wybrał  tych których chciał (nie ma mowy o samozwańcach), • wybrał dwunastu (a nie jedenastu), oraz • wybrał między innymi Judasza Iskariotę. Czy Bóg mógł zrobić coś jeszcze, aby wyraźniej wyjaśnić swojemu ludowi, że Jezus wybrał dwunastu apostołów, a nie jedenastu?

Słyszałem kiedyś ideę, że Biblia wyraźnie sprawozdaje jak Jezus wybrał Piotra, Andrzeja lub Mateusza, a nigdzie nie sprawozdaje że wybrał Judasza, dlatego jakoby nie możemy zaliczyć Judasza do grona apostołów. Ale co z tego?  Czy jeden opis wybrania wszystkich dwunastu nie wystarczy aby poinformować, że było wybranych dwunastu?  W naszym przypadku Biblia podaje trzy zgodne sprawozdania odnośnie liczby apostołów, nie wyobrażam sobie jak można mieć jakieś wątpliwości co tej liczby.

Mimo, że powyższy argument jest nieprawidłowy, jednak skomentuję go i pokażę dlaczego nie ma on sensu. Czy powinniśmy mieć indywidualne opisy powołania każdego apostoła, aby w końcu zaakceptować trzy niezależne sprawozdania Mateusza, Marka i Łukasza?  Piotr i Andrzej zostali powołani razem, a nie osobno!  Czy to znaczy że ich powołanie nie jest tak samo ważnie jak powołanie Mateusza?  Na dodatek, skąd bierze się idea że ponieważ nie ma opisu powołania Judasza, znaczy to że nie był on powołany?  Czy Biblia sprawozdaje indywidualne powołanie wszystkich jedenastu apostołów, i tylko na tej podstawie skłonni jesteśmy uznać tych jedenastu za prawdziwie powołanych, a Judasza nie uznać za prawdziwego?  A jeśli Biblia nie podawałaby w ogóle powołań Mateusza, Andrzeja, i Piotra, czy wtedy nie zaakceptowalibyśmy żadnego za powołanego?  Gdzie więc są opisy powołania innych apostołów poza Mateuszem, Piotrem i Andrzejem, ażebyśmy mogli uznać ich za prawdziwie powołanych?

Nie potrafię dojść do innego wniosku z wyjątkiem tego, że jeśli ktoś ma swoje upodobane opinie o jakichś wydarzeniach opisanych w Biblii, to wiele razy jest gotów naginać Słowo Boże do swoich opinii, zamiast przyjąć Słowo Boże jako prawdę tak jak ją przekazali pisarze.

Mam nadzieją, że wszyscy zgodzą się z opinią, że czas nie zmieni naszych poza-biblijnych opinii w prawdę, bez względu na to jak sprytnie wyglądają. A skoro tak, to czas otworzyć oczy i uznać za prawdę to, co Biblia mówi, nawet jeśli mówi coś tylko jeden raz.

Na zakończenie podam, że przekręcanie ewangelii Chrystusowej nie jest nowością. Już kilka lat po odejściu Jezusa znaleźli się tacy którzy zaczęli to czynić i spotkali się z surowym ostrzeżeniem apostoła Pawła, które również nam się przyda. „Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!  Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię: jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!”[5] Zwróćmy uwagę na to, że Paweł powtórzył ostrzeżenie, a więc jest bardzo ważne, a szczególnie dla tych, dla których nie wystarczy usłyszeć lub zobaczyć tylko jeden raz.


[1] Mt10:1,8

[2] Mk3:13–14

[3] Mk3:16

[4] Lk6:13

[5] Gl1:8–9

3 Responses to Ilu apostołów powołał Jezus?

 1. koalaandrzej says:

  Też się spotkałem z tą wiadomością że Judasz sam się wprosił na apostola Jezusa. Wiadomość tą dokumentowali jakimiś książkami, a jak widać wyraźnie z tekstów Pisma Świętego nasz Pan powołał 12 apostołów. Kto twierdzi inaczej ten po prostu zaprzecza słowom największego autorytetu.

 2. d4r3q says:

  Widać że ciężko zrozumieć że Paweł nie był w śród tych 12 apostołów. W zakończeniu tego artykułu jest napisane „Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej…” oznacza to że ktoś głosił odmienna ewangelię od Pawłowej a byli to prawdziwi apostołowie Jezusa Chrystusa. Jak ktoś czyta NT to widać różnicę w naukach Jezusa i jego 12 apostołów od Pawła i jego 7 samozwańczych apostołów. Paweł był współautorem ewangelii Łukasza, Dziejów Ap, i jego listy. I trzeba być naprawdę oczytanym by wykryć różnicę w przekazie.

  • cezaryn says:

   Dziękuję za wpis. Piszesz o rzeczach z którymi nie spotkałem się jeszcze. Czy mógłbyś mnie oświecić w kilku punktach?
   1
   Dlaczego ciężko zrozumieć że Paweł nie był wśród 12 apostołów?
   2
   Na jakiej podstawie domyślasz się że tę odmienną ewangelię głosili prawdziwi apostołowie? Czy Biblia uczy gdzieś tego?
   3
   Kogo nazywasz samozwańczymi apostołami i dlaczego?
   4
   Czy różnica w naukach Jezusa i 12 apostołów według Ciebie polega na tym że ich nauki były sprzeczne?
   5
   O jakich różnicach w przekładzie mówisz i dlaczego?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: