Czy Bóg podejmuje kiedykolwiek jakieś ryzyko?

Co pewien czas wpadają mi do uszu sprytne zdanka. Widać również że nie tylko ja zwracam na nie uwagę, gdyż są one powtarzane przez innych. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby te zdanka zawierały jakieś sprawdzone stwierdzenia. Ale praktyka życia udowadnia że często jest inaczej. Zdarza się również i tak, że ktoś zwraca uwagę na omylność jakiegoś zdanka, jednak osoba używająca go ignoruje uwagę i kontynuuje swój temat tak jakby nie słyszała żadnych uwag. Czytaj dalej…

Brawa w kościele

Westminster PanoramicNa salach widowiskowych oklaskujemy wykonawców za ich artyzm i ciekawe punkty programów, wyrażamy w ten sposób swoje podziękowanie lub zachwyt, współczujemy tym którym się nie udało… i nawet trudno sobie wyobrazić widowisko bez takiego komunikowania wrażeń.

Zwyczaj klaskania od niedawna jest akceptowany w kościołach z większym lub mniejszym sukcesem.  We Westminster Abbey, wielce respektowanym domem modlitwy w Anglii, po raz pierwszy w historii tego budynku usłyszano oklaski podczas uroczystości pogrzebowych księżniczki Diany.  Wydarzenie to stało się przełomowym wydarzeniem w dziejach klaskania w domach modlitwy. Czytaj dalej…

Święty clown? A może święty grzesznik?

Choć jest to nienormalne, to jest jednak zrozumiałe, że przeciwnicy Boga jak ateiści czy ewolucjoniści lekceważą Boga a częstokroć ubliżają Mu.  Natomiast trudno mi zrozumieć tych którzy są oddanymi sługami Boga, a jednak umniejszają chwale Bożej.  I czasem dzieje się to zza pulpitu, przed kamerą telewizyjną, lub w periodykach czytanych przez miliony ludzi.  Być może wydaje się to nie do uwierzenia, ale pamiętajmy że zło wkrada się niepostrzegalnie, bo inaczej można by go zbyt łatwo zdemaskować, co nie jest w interesie Szatana. Czytaj dalej

Przebaczać w imieniu Boga?

Wstęp

Z różnych przyczyn, wiele wersetów w Biblii jest trudno zrozumieć.  Nawet wtedy kiedy wyjaśni się różnice w tłumaczeniach, w wielu przypadkach trudno zrozumieć, co autor mógł mieć na myśli.  Zdarzają się też przypadki, kiedy jeden z takich wersetów stanie się jedynym narzędziem do obrony jakichś nauk, które trudno pogodzić z resztą Biblii.  Jednym z takich wersetów jest ten, który jakoby uczy że to co ludzie zdecydują odnośnie czyjegoś zbawienia musi być autoryzowane przez Boga i wyrok (wieczne życie lub wieczna śmierć) muszą być wykonane.  Czyżby to znaczyło że sąd wszechświata leży w rękach jakiegoś człowieka, i że Bóg musi się go słuchać? Czytaj dalej…

Siedem zborów w pojęciu Jon Paulien’a

Wstęp

W roku 1995, Dr Jon Paulien (Dżon Po-liin) wygłosił serię wykładów w Zatoniu zatytułowaną Ostateczne wydarzenia.  W wykładzie Jak studiować księgę Objawienia podjął się przedstawić kilka podstawowych narzędzi czy zasad studiowania, aby studiujący mogli to czynić efektywniej.

Można udowodnić wszystko

W swoim wykładzie Zasady studiowania Biblii Dr Paulien ostrzega że z Biblii można udowodnić ‘co kto chce;’ następnie przystępuje do wykładu na temat jak studiować Biblię.  Czytaj dalej…

Chce mi się pić, więc muszę kupić sobie wina

Żydzi byli bardzo skrupulatni w przestrzeganiu prawa Bożego i dlatego spisali wiele przepisów aby ustalić jak postępować w różnych przypadkach.  Biblia w wielu miejscach podaje jak należy postępować w różnych sytuacjach, ale czy potrzeba 500 lub więcej przepisów aby zdefiniować co można czynić w Sabat a co nie?  Być może uśmiechamy się w duchu kiedy widzimy jak ktoś w Sabat przynosi z sobą worek z wodą do pociągu i siada na nim, gdyż podróżowanie pociągiem w Sabat jest niedozwolone, ale podróż wodą jest.  Lecz ktoś nie znając naszych zwyczajów mógłby zareagować w podobny sposób  patrząc na to co my robimy.  Kolega opowiedział me kiedyś historię z własnego życia. Czytaj dalej

Wierzyć i już

Spytałem kiedyś moją klasę: w jakim celu stworzył Bóg człowieka?  Po chwili, jedna osoba odpowiedziała wersetem: „Wszystkich… których ku swojej chwale stworzyłem…” Is43:7bw Ale ta odpowiedź wskazuje na Boga jako egoistę, który stworzył człowieka dla swoich własnych potrzeb.  Czy więc rzeczywiście powyższy werset odpowiada na pytanie: w jakim celu stworzył Bóg człowieka? Czytaj dalej

Jezus bez ogłady?

Kiedy Jezus i uczniowie przyszli do domu Marii, Marty i Łazarza, Maria słuchała słów Jezusa, a Marta starała się przygotować posiłek dla około 15. osób.  Kiedy przyszła do Jezusa ze skargą na Marię że nie pomaga jej, Jezus oświadczył że Maria dokonała lepszego wyboru.  Czy to nie jest niegrzeczne kierować takie słowa do gospodyni, która chciała nakarmić Jezusa i Jego przyjaciół?

Sugestie

Internauto,

Na jaki temat chciałbyś rozmawiać?  Co chciałbyś się dowiedzieć lub powiedzieć innym?  A może chciałbyś coś napisać a potem kierować dyskusją?

Nie mogę gwarantować spełnienia jakichkolwiek marzeń, ale chciałbym zobaczyć, czy mogę w jakiś sposób pomóc—czy to przez udzielenie miejsca na blogu, czy w jakiś inny sposób—w prowadzeniu dialogu (czy polilogu) na tematy ważne dla adwentystów.

Stworzyłem tego bloga aby udostępnić możliwość inteligentnej rozmowy na tematy charakterystyczne dla Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie jedynymi narzędziami będzie Biblia (sola scriptura) i rozsądek (logika, dedukcja).  Spodziewam się od Internautów grzecznego odnoszenia się do siebie, aby rozmowa była przyjemnością i aby każdy z chęcią spędzał tutaj swój czas.

Dlatego zastrzegam sobie prawo ostatecznej decyzji w takich sprawach jak:

  • Zakres poruszanych zagadnień
  • Które z komentarzy nie zostaną opublikowane (np. niegrzeczne, natrętne)
  • Zamknięcie postu (jeśli z jakichś powodów post staje się problemem)
  • Oraz innych rzeczy, które pomogą utrzymać przyjazny charakter blogu.

Jeśli ktoś nie ma złych zamiarów, punkty powyżej nie powinny stwarzać żadnych ograniczeń.

Jeśli ktoś pragnie otrzymywać powiadomienie o zmianach na tym blogu bez wchodzenia tutaj co kilka godzin, można wpisać swój adres internetowy i nacisnąć guzik „Sign me up,” a powiadomienia o zmianach zostaną wysłane na ten adres.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania osobiste, można je wpisywać na tej stronie z prośbą o niepublikowanie.

Aha, jak dokonać wpisu! Naciśnij słowa „Leave a comment” (tuż poniżej tytułu postu), a pojawi się forma.  Można też nacisnąć na tytuł postu, a inne posty zostaną schowane, i na dole ukażą się istniejące komentarze oraz forma do wpisywania następnych.

Życzę miłego pobytu na blogu Bliżej Prawdy.