Siedem zborów w pojęciu Jon Paulien’a

Wstęp

W roku 1995, Dr Jon Paulien (Dżon Po-liin) wygłosił serię wykładów w Zatoniu zatytułowaną Ostateczne wydarzenia.  W wykładzie Jak studiować księgę Objawienia podjął się przedstawić kilka podstawowych narzędzi czy zasad studiowania, aby studiujący mogli to czynić efektywniej.

Można udowodnić wszystko

W swoim wykładzie Zasady studiowania Biblii Dr Paulien ostrzega że z Biblii można udowodnić ‘co kto chce;’ następnie przystępuje do wykładu na temat jak studiować Biblię.  W świetle tego co powiedział, zastanawiam się tylko czy to co zamierza uczyć jest prawdziwe czy coś ‘co kto chce.’  Jako zabezpieczenie przed rozminięciem się z Biblią Dr Paulien sugeruje aby studiować w grupie i w ten sposób korygować swoje zrozumienie.  Ale nadal pozostaje pytanie—skąd pewność że grupa nie udowadnia czegoś ‘co kto chce.’  A więc błędne koło się zamyka i nikt nie jest pewny czy można w Biblii znaleźć prawdę, skoro można z niej udowodnić ‘co kto chce.’  Zastanawiam się też skąd Dr Paulien nabrał pewności że to co uczy jest prawdą i czy może udowodnić że to co mówi jest rzeczywiście prawdą.  Czy zdaje sobie sprawę z tego że jego idea podcina gałąź na której siedzi?

Zgadzam się z tym że jakieś fałszywe nauki mogą na nas wywrzeć głębokie wrażenie, możemy uważać je jako prawdziwe i nie zgodzić się na zakwestionowanie ich statusu, ale to nie jest dowodem na to, że nauki są prawdziwe.  Nawet w przypadkach kiedy nie potrafimy wykazać fałszywości jakichś nauk, wcale nie oznacza to że są prawdziwe.  Tak jak to widzę, w większości przypadków przeciętna znajomość Biblii w połączeniu z odpowiednimi narzędziami wykaże błędy w argumentach dowodzących fałszywych nauk.  Oczywiście, prowadzenie Ducha Świętego odgrywa najistotniejszą rolę w każdym przedsięwzięciu, ale Jego praca staje się widoczna dopiero wtedy kiedy analiza argumentu nie wykaże żadnych błędów.  I to jest dokładnie to co zamierzam uczynić z niektórym naukami przedstawionymi przez Dr Paulien w celu wykazania że nie jest tak łatwo udowodnić z Biblii ‘co kto chce.’

Zapowiedź w zakończeniu

Dr Paulien zapoznał słuchaczy z rewolucyjną ideą która została odkryta stosunkowo niedawno (około 10lat przed jego wykładami w 1995) kiedy to „niektórzy ludzie zaczęli zauważać że Jan” „umieszcza zapowiedź w zakończeniu poprzedniej sekcji.”  Zgodnie z tą zasadą, Objawienie3:21 ponoć „będący punktem kulminacyjnym części o siedmiu zborach” zapowiada następną część opisaną w Rv4–7, ponieważ tron Ojca znajdujemy w Rv4, Jezusa otrzymującego tron znajdujemy w Rv5, a lud Boży siedzący na tronie z Jezusem znajdujemy w Rv7.  Dr Paulien nie wyjaśnia na czym polega cała sprawa, po prostu liczy na to że wszyscy zaakceptują jego opinię.  Następnie stwierdza że (1) słowa „co widziałeś” Rv1:19 odnoszą się do wszystkich widzeń Jana, (2) księga Objawienia nie była księgą zamkniętą jak księga Daniela, więc musiała być zrozumienia dla osób współczesnych Janowi, stąd księga Objawienia została napisana przede wszystkim dla siedmiu zborów w zachodniej Turcji, i (3) scena w niebie Rv4,5 opisuje Dzień Pięćdziesiątnicy odbywający się tuż po wniebowstąpieniu Jezusa po odniesionym zwycięstwie na Ziemi.

Kiedy jednak analizuję powyższe wydarzenia nie widzę biblijnego potwierdzenia na nie.  W Objawienie5:11,12 widzę scenę wielu istot oddających chwałę Barankowi.  Ale z Objawienie5:13 wynika wyraźnie że Baranek nie siedzi na tronie.  Bóg siedzi na tronie a Baranek jest tam gdzie znajdują się 4 postacie i 24 starców.  Jak można uważać że z takiego opisu wynika iż Jezus dostąpił wprowadzenia na tron?  W Objawienie7 widzę wielki tłum zbawionych którzy są „przed tronem Bożym,” Rv7:15 ale nie siedzą oni na tronie wraz z Jezusem jak utrzymuje Dr Paulien.  W dodatku ten „który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją,” Rv7:15 a nie weźmie ich tam gdzie sam jest (na tronie).  Wygląda na to że Dr Paulien musi dokonać poważnych zmian w pasażu Rv4–7 aby osiągnąć swój cel znalezienia zapowiedzi siedmiu pieczęci w zakończeniu do siedmiu zborów.  Zastanawia mnie też fakt jak Dr Paulien doszedł do wniosku że zapowiedź do następnej sekcji znajduje się w zakończeniu do poprzedniej sekcji zanim porobił zmiany w Rv4–7.  Jak do tej pory to widzę że to co Dr Paulien mówi nie jest tym co uczy Biblia; on mówi to co sam wprowadził do Biblii jako interpretację.

Werset podsumowujący całą księgę

Dr Paulien wyjaśnia że „jedną z interesujących strategii używaną przez autora jest to aby dać tobie [czytelnikowi] wyraźny tekst który co pewien czas oświetla cały obraz.”  Wtedy przytacza Rv1:19 i stwierdza że „tutaj znajdujemy podsumowanie całej księgi.”  Następnie sugeruje że księga Objawienia, inaczej niż księga Daniela, jest księgą otwartą, dlatego musiała być zrozumiana w swoim oryginalnym kontekście.  Stąd trzeba wywnioskować że „główną przyczyną napisania księgi, mimo że ma ona ciągle swoje znaczenie dla nas” jest opisanie stanu siedmiu zborów w zachodniej Turcji w czasie współczesnym Janowi (np. 95ad).  Powyższe założenia i odkrycia pozwalają Dr Paulien dojść do wniosku że „wydarzenia z Rv5 są opisem Dnia Pięćdziesiątnicy kiedy Jezus wstępuje na tron w niebie po odniesieniu zwycięstwa na Ziemi.”

W tym przypadku również widzę inaczej te same wersety biblijne.  Rv1:19 jest instrukcją otrzymaną przez Jana o tym, skąd ma wziąć materiał do pisania—część już widział a reszta leży jeszcze w przyszłości, a nie co ma pisać.  Tłumaczenie własne Dr Paulien mówi że to, co Jan widział („co widziałeś”) składa się z rzeczy które są i które się odbędą po nich.  Wyjaśnia on, że to co Jan widział odnosi się do wszystkich rzeczy pokazanych mu w widzeniach.  Ale ta idea nie ma sensu.  Kiedy Jezus kierował do niego słowa „napisz więc, co widziałeś” nie mógł myśleć o tych rzeczach których Jan jeszcze nie widział.  Dlatego też nie zgadzam się z ideą, że Rv1:19 jest podsumowaniem całej księgi.  Zresztą werset ten nie wspomina ani jednym słowem jakiegokolwiek tematu poruszonego w księdze Objawienia, jak więc może być podsumowaniem jakiegokolwiek rodzaju?

Zakończenie sekcji siedmiu zborów

Innym konceptem z którym nie potrafię się zgodzić jest to że Rv3:21 jest “punktem kulminacyjnym sekcji siedmiu zborów.”  Ten werset jest wzięty z ostatniego zboru a nie z zakończenia całej sekcji kościołów.  Nie trzeba wielkiej uwagi aby zauważyć że każdy list zaczyna się słowami „Do anioła zboru w X napisz:” oraz kończy się słowami „Kto ma uszy niechaj słucha… Zwycięzcy…” z odpowiednim poselstwem.  Słowa te są dyktowane przez Jezusa i nawet jeśli Jan nie wiedziałby co oznaczają, to jednak Jezus wiedział co mówi i dlaczego.  A frazy te pokazują przejrzyście że w sekcji siedmiu zborów znajduje się 7 części, wstęp do nich jest w Rv1:10–20, a zakończenia po prostu nie ma! (wbrew temu co utrzymuje Dr Paulien).

Natomiast w Rv4:1 Jan wyjaśnia dlaczego do tej pory nie ma zakończenia do sekcji siedmiu zborów: zakończenie znajduje się w rozdziale 4 i 5.  Słowa „Potem widziałem” (w greckim Μετὰ ταῦτα = po tych rzeczach) występujące pierwszy raz odnoszą do drugiego widzenia (scena w niebie) które zostało mu pokazane po pierwszym widzeniu (dyktowanie listów), a drugi raz ta sama fraza oznacza że rzeczywistość przedstawiona w widzeniu za pomocą symboli (era chrześcijańska) poprzedza rzeczywistość opisaną w drugim widzeniu (co odbywa się w niebie podczas Milenium i poza).

Czytamy również że Jan słyszał “głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną,” który wprowadził go do pierwszego widzenia. Rv1:10 Nie możemy ignorować dwóch wyraźnych wskazówek dzięki którym Jan chce pokazać że drugie widzenie jest kontynuacją pierwszego.  Stąd więc, nawet wtedy kiedy przyjęlibyśmy ideę Dr Paulien że księga Objawia pisana była przede wszystkim dla zborów w zachodniej Turcji, Dzień Pięćdziesiątnicy (jesień roku 31ad) nie może poprzedzić okresu siedmiu zborów które zostały powołane do istnienia dopiero po roku 50ad.

Jeśli słowa „co widziałeś” znaczą listy do siedmiu zborów, wtedy słowa „co stanie się potem” odnoszące się do rozdziału 4 nie mogą oznaczać ‘przedtem,’ jak sugeruje Dr Paulien.  Siedmiu zborów nie było jeszcze w tym czasie!

Mają znaczenie dla ówczesnych

Zgadzam się z koncepcją że księga Objawienia musiała mieć znaczenie dla ludzi współczesnych Janowi, ale to wcale nie znaczy że znaczenie to było głównym znaczeniem księgi, jak uważa Dr Paulien.  Podstawowym znaczeniem sekcji siedmiu zborów jest pokazanie jak Bóg prowadzi swój kościół od powstania zborów, które stały się dla Jezusa scenami do przedstawienia przyszłości aż do czasu drugiego przyjścia, poprzez scenę sali tronowej odbywającej się podczas Milenium Rv4 (po pierwszym zmartwychwstaniu) i kończy się przy zakończeniu Milenium kiedy wszystkie istoty na całej Ziemi (po drugim zmartwychwstaniu) Rv5:13 uznają absolutną sprawiedliwość Bożą.  Ten sam wzór pojawia się w sekcji siedmiu pieczęci i siedmiu trąb, i ten wzór stał się przyczyną dla której Jan przedstawia zbory, pieczęcie i trąby jako 3 powiązane ze sobą części.  Ostatnia sekcja (siedmiu trąb) kończy się niespodziewanie (nie ma tam wstępu do następnej części) aby wyraźnie było widać wyróżnienie tej części z całej księgi Objawienia; następna część zaczyna się z początkiem rozdziału 12.

A więc księga Objawienia miała znaczenie dla tych którzy czytali ją tuż po jej napisaniu, ale głównym celem jej napisania nie byli ludzie zamieszkujący zachodnią Turcję prawie 2000lat temu.  Głównym celem księgi jest pokazanie ludziom jak Bóg prowadzi swój kościół od czasów Jana aż do czasu uczynienia Nowej Ziemi.

Moja ocena

Aby udowodnić że Rv5 opisuje Dzień Pięćdziesiątnicy w jesieni 31ad, należy:

  • ˜Wprowadzić fałszywe podsumowanie do księgi Objawienia Rv1:19
  • ˜Użyć zakończenie siódmego zboru jako zakończenie do całej sekcji zborów
  • ˜Zignorować kontynuację czasu w obu widzeniach zgodnie z Rv4:1
  • ˜Zignorować zmartwychwstanie niesprawiedliwych po Milenium i ich uznanie sprawiedliwości Bożej Rv5:13
  • ˜Wprowadzić ideę że Jezus jest wprowadzony na tron w Rv5
  • ˜Wprowadzić ideę że lud Boży siedzi z Jezusem na jego tronie w Rv7.

Proszę oceń obie interpretacje

Powyższa analiza wykazuje duże naprężenia między tym co Dr Paulien przedstawia w swoim wykładzie i Biblią, oraz brak takich problemów w mojej interpretacji.  Dlatego zapraszam każdego do szczerej oceny obu interpretacji i wpisaniu swojej oceny poniżej.  Proszę również uzasadnić swoją ocenę (jeśli nie proszę za dużo).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: