Czy Bóg popełnia głupstwa?

Zadał mi to pytanie kolega, gdyż obawia się że niektórzy ludzie czytając 1Co1:25 mogą dochodzić do takiego wniosku.  Popatrzmy więc najpierw na to co mówi ten werset:

Albowiem głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie; a mdłość Boża jest mocniejsza niż ludzie. 1Co1:25

Moja odpowiedź na powyższe pytanie jest złożona z dwóch części:

1.

Zachowując zasady logiki (rozsądek), powyższy werset nie upoważnia do wyciągania wniosku że:

  • Bóg wymyślił jakieś głupstwo,
  • Bóg czyni coś co jest głupie, ani nawet tego że
  • Bóg czyni cokolwiek.

Powyższy werset porównuje ‘głupstwo Boże’ (cokolwiek to znaczy) ze zdobyczami człowieka.  A z kontekstu wynika że słowo ‘głupstwo Boże’ nie znaczy coś głupiego, ale coś co dla Boga jest błahostką lub czymś bardzo łatwym, a mimo wszystko jest większe niż wielkie osiągnięcia człowieka.

2.

Paweł mówi o tym że dla wielu ludzi „Mowa o krzyżu… jest głupstwem” chociaż dla innych ludzi ta sama mowa jest „mocą Bożą.” 1Co1:18 Dalej mówi o tym że Bóg obrócił w głupstwo mądrość tego świata. 1Co1:20 Mowa jest więc o tym co jest uważane za głupstwo (lub mądrość), a co się później okaże mądrością (lub głupstwem).  Jest to spojrzenie na coś, a nie stwierdzenie istoty rzeczy.  Tak więc „głupie kazanie” 1Co1:21 nie stwierdza faktu że kazanie było w rzeczywistości głupie, ale uważane za głupie przez niektórych.  W ten sam sposób opowiadanie o ukrzyżowanym Chrystusie jest oceniane przez Greków jako głupstwo, 1Co1:22 chociaż dla Pawła jest to niewątpliwie mądrość Boża. 1Co1:24 Takie więc głupstwo, czyli coś uważane przez ludzi za głupie, okaże się mądrością w kontekście życia wiecznego, a pozornie mądre i naukowe wywody ludzi oceniające mądrość Bożą jako głupstwo, okażą się zwiedzeniem.

Wniosek

Znaczenie słowa ‘głupstwo’ opisane powyżej można rozumieć na dwa sposoby (tak już Paweł pisze):

  • Rzeczy proste dla Boga, którym człowiek nie jest w stanie dorównać, lub
  • Rzeczy objawione przez Boga jako prawdę, które są uważane przez ludzi jako głupstwo, ale w końcu okażą się prawdą.

W żadnym przypadku ‘głupstwo Boże’ nie oznacza, że Bóg popełnia głupstwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: