Jak długo trwa Sabat?

Nie zastanawiając się zbytnio nad tym pytaniem, można szybko odpowiedzieć że Sabat, tak samo jak i każdy inny dzień, trwa 24 godziny.  Ale mnie nie chodzi o jakieś szczególne miejsce albo jakąś szczególną osobę na Ziemi.  Zresztą każdy wie że czas między kolejnymi zachodami słońca wynosi 24 godziny (albo prawie 24 godziny).

Chciałbym się zastanowić nad tym jak długo trwa Sabat dla Boga.  Jednak to pytanie brzmi tak jakbym chciał przeliczyć czas ziemski na Boży, a to nie jest to co chciałbym uczynić; sprecyzuję więc moje pytanie.  Jak dużo czasu upłynie od chwili w której pierwsze osoby na Ziemi będące świadkami zachodu słońca (myślę tu o świetle odmierzającym czas na Ziemi) w piątek wieczorem, aż do chwili kiedy ostatnie osoby na Ziemi będą świadkami zachodu słońca w sobotę.  Wydaje mi się że teraz bardziej doceniamy niecodzienność pytania.

Wydaje mi się że jednym z łatwiejszych sposobów wyobrażenia sobie całego zagadnienia jest następujący.  Patrząc z bieguna południowego na planetę Ziemię zauważymy że obraca się ona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.  Kiedy w Melbourne nastaje wieczór i zbliża się zachód słońca, w Polsce jest wtedy poranek, przed południem.  Podczas kiedy w Melbourne adwentyści witają Sabat, adwentyści w Polsce jeszcze pracują.  A więc w stosunku do Melbourne, adwentyści w Warszawie witają Sabat około 10 godzin później (w zależności od pory roku i innych warunków), co znaczy że kiedy adwentyści w Melbourne będą żegnać Sabat 24 godziny po przywitaniu go, adwentyści w Warszawie będą żegnać swój Sabat 34 godziny po rozpoczęciu Sabatu w Melbourne.  Widzimy stąd że mówimy o czasie wiele dłuższym niż jedna doba.

Kiedy przedstawimy podobny przekład z czasem między Chicago i Warszawą, zauważymy że kiedy w Warszawie jest zachód słońca i adwentyści witają Sabat, w Chicago adwentyści są w pracy i będą witać swój Sabat 7 godzin później.  Stąd widzimy że kiedy adwentyści w Warszawie będą żegnać Sabat, a co będzie 34 godziny po rozpoczęciu Sabatu w Melbourne, adwentyści w Chicago będą to czynili za następne 7 godzin, czyli 41 godzin po rozpoczęciu Sabatu w Melbourne.

Stąd widać już bezpośrednio, że podczas jednego weekendu, przez 48 godzin będzie jakieś miejsce na Ziemi gdzie będzie trwał Sabat, chociaż dla każdego człowieka przebywającego w tym samym miejscu Ziemi każdy Sabat trwa tylko 24 godziny.

4 Responses to Jak długo trwa Sabat?

  1. Pingback: Jak długo trwa Sabat? (via Closer to the Truth) | ksiegarodzaju

  2. maresza says:

    Nie dywaguj tylko świętuj szabat- sobota.Bo tam gdzie jest w piątek zachód słońca, tam rozpoczyna się szabat-sobota.

    • Szabat nie rozpoczyna się ani nie kończy O zachodzie słońca, ale PO zachodzie słońca, gdy nastaje zmrok i widać pierwsze gwiazdy. Wyznaczanie ram szabatu zachodami tarczy słoneczniej trąci kultem solarnym, za którym stoi upadły anioł. Nazywanie szabatu sabatem to samo. Podobnie jest z pogrzebami w sobotę np. 24. lipca 1915 roku odbył się pogrzeb Ellen White – wyraźnie złamano szabat, nie zważając na przesłanie NT z Łuk. 23,54-56. Czytajcie dokładnie Biblię jak ona precyzuje ramy dnia świętego i nie kierujcie się tradycją kościelną, bo tę potępił Jezus w Słowie Bożym: “I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować” (Mar. 7,9)… Życzę przestudiowania tematu z konkordancją jeszcze raz i znalezienie tekstów kiedy rozpoczyna się szabat. Pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa.

  3. Sebastien says:

    Odkąd jestem adwentystą SABAT jest wspaniałym czasem czekam na niego cały tydzień

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: