Skóra krokodylowa

Jeszcze kilka dni temu chwaliłem się że mam krokodylową skórę a nieprzyjemne przeżycia spotykające mnie w kościele nie są dla mnie nowością, i właściwie to jestem już przystosowany do tego.  Ale kiedy to się stało, to jednak przecierpiałem swoje.  Otrząsnąłem się w kilka godzin, ale przypomniałem sobie jak to się czuje kiedy przychodzą myśli: już więcej moja noga tu nie stanie!

Z przyjemnością słuchałem kiedy Zomdia mówiła że Bóg jest taki wielki i wspaniały, a człowiek taki maleńki, że jest niemożliwe aby człowiek poznał Boga.  Myślałem sobie o tym że możemy poznawać Boga bez końca i nigdy nie znajdziemy się w sytuacji w której odkrylibyśmy już wszystko.  Ale Zomdia zdążała w innym kierunku.  Oznajmiła że lepiej poprzestać na tym co wiemy i wziąć się do roboty.  Zdziwiło mnie takie stanowisko więc odparłem: to może zamknijmy Biblię i pójdźmy do domu(?).  Zomdia nie zareagowała.  Widocznie ziściłyby się jej plany odnośnie studiowaniu Biblii.

Napisałem kilka notatek dotyczących poznawania Boga i innych zagadnień związanych z wydarzeniami odbywającymi się 16 kwietnia.  Mam nadzieję że się komuś przydadzą.

Cel Szkoły Sobotniej

 • ˜Poznawanie Boga przez studiowanie Słowa Bożego.
 • ˜Uprawomocnione przez Generalną Konferencję naszego światowego kościoła.
 • ˜Studiujemy Biblię na podstawie przewodnika wyprodukowanego przez Generalną Konferencję.
 • ˜Miejscowy kościół w Dandenong zgadza się całkowicie z zarządzeniem Generalnej Konferencji.
 • ˜Nauczyciele są autoryzowani głosowaniem całego zgromadzenia podczas wyborów.
 • ˜Nauczyciele (nie wszyscy) przygotowują się do prowadzenia lekcji w klasach na spotkaniu w piątek wieczorem.
 • ˜Jeśli ktoś uważa że nie powinniśmy się uczyć o Bogu z jakichkolwiek powodów (nie rozumiem jak ktoś może uważać się za członka Kościoła ADS i utrzymywać takie poglądy), lub ma jakieś inne uwagi czy obiekcje, proszę się zwrócić ze swoimi uwagami do kierownictwa Szkoły Sobotniej, do Rady Zboru lub wyższych instancji kościoła.  Klasa nie jest właściwym miejscem do przedstawiania takich poglądów.
 • ˜Zniechęcanie innych do poznawania Boga w jakiejkolwiek formie nie będzie tolerowana w tej klasie.[1]
 • ˜Jeśli ktoś zauważy jakąkolwiek działalność zniechęcającą do studiowania prawd o Bogu, proszę alarmować.  W tym przypadku, osobiście wolę fałszywy alarm niż niezauważony atak.
 • ˜Szkoła Sobotnia nie jest prowadzona w celu lulania ludzi do snu.  Jeśli komuś się nie podoba że inni chcą się uczyć o Bogu, ma prawo opuścić to miejsce i wybrać sobie takie w którym będzie łatwiej spać.  Ale Biblia ma radę dla takich.[2]
 • ˜Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków ubolewał nad takim stanem kościoła.[3]

Znaczenie okrycia szatą

W obecnym kwartale nasza uwaga kierowana jest na znaczenie okrycia człowieka szatą w kontekście zbawienia.  Biblia uczy że nasze najlepsze uczynki są jak brudne łachmany, i jest to naszą smutną rzeczywistością.  A rezultatem takiego stanu rzeczy jest śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć.[4]

Ponieważ nasz Ojciec niebiański ma dla każdego z nas lepszą przyszłość niż kilka lat w smutku i znoju, a może i cierpienia, tutaj na Ziemi; dlatego oferuje nam szatę sprawiedliwości która przykrywa naszą duchową nagość i powoduje że Bóg spogląda na nas i widzi szatę w którą jesteśmy ubrani, tzn. niewinność przypisaną nam.  Niewinność przypisana nam nie zmienia nas i nie kłamie o nas, ale zmienia spojrzenie Boga na nas, w rezultacie czego Bóg traktuje nas tak jakbyśmy w życiu nie uczynili nic złego.

Czy to jest uczciwe aby Bóg traktował nas tak jak gdybyśmy nie zrobili nic złego, choć wszyscy dobrze wiedzą jaka jest prawda?  Tak.

Po pierwsze, Jezus w naszym imieniu doświadczył drugiej śmierci, abyśmy byli zwolnieni od kary na którą zasłużyliśmy.  Ofiara zastępcza Jezusa jest sprawiedliwym aktem który będzie zaakceptowany przez cały wszechświat duchów i ludzi.  Na podstawie zastępczej ofiary, Jezus został potraktowany (poniósł drugą śmierć) tak jak ja powinienem być, a Bóg mnie traktuje tak jak powinien traktować Jezusa.  Akt zamiany jest legalnym zastępstwem.

Po drugie, my czynimy tak wśród siebie.  Jest to po prostu przebaczenie.  Dwie powaśnione strony uznają, że stało się coś co niszczy ich przyjaźń, oraz decydują że będą się traktować tak jakby to się nigdy nie stało.  Nie znaczy to że zapominamy o tym wydarzeniu, ale obiecujemy sobie nie robić z tego powodu różnych nieprzyjemności.  Ale przede wszystkim znaczy to, że nie będziemy czekać na okazje do odwzajemnienia się za poniesione krzywdy; takie postępowanie świadczy że nigdy nie przebaczyliśmy prawdziwie.

Czy doskonałość wyklucza zmianę

Mówiąc o źródle grzechu w świecie wszechmiłującego Boga nie sposób uniknąć pytań takich jak te:

 1. Czy jest możliwe aby doskonały Bóg stworzył niedoskonałe stworzenie?
 2. Jeśli Lucyfer (czy jakakolwiek inna istota) został stworzony jako istota doskonała, czy jest możliwe aby taka istota zgrzeszyła?

W powyższych pytaniach słowo ‘doskonały’ otrzymuje jakieś mistyczne znaczenie, tak jakby oznaczało ono że istota która jest doskonała nie mogła pewnego dnia stać się niedoskonałą, bo gdyby tak było, to ta istota właściwie nigdy nie była doskonała.  Ale czy to ma sens?  Czy pojęcie doskonałości oznacza również niezmienność?  Niby dlaczego?

Niektórzy jeszcze dodają że aniołowie i ludzie zostali stworzeni jako istoty doskonałe, ale skąd pochodzi taka informacja?  Odnośnie Adama i Ewy Biblia nie uczy że byli oni doskonali, a według oceny Boga rzeczy stworzone były dobre (nie ‘doskonałe’).  Godny zauważenia jest fakt że Bóg nigdy nie powiedział że Adam i Ewa byli dobrzy, skąd więc pochodzi idea że człowiek został stworzony jako doskonały?

Wydaje się oczywistym że słowo ‘doskonały’ w powyższych pytaniach nie ma znaczenia jakie nadaje mu język hebrajski.  Ponieważ słowo ‘doskonały’ ma dodatkowe konotacje które są nieobecne w języku hebrajskim, lepiej byłoby użyć słowo ‘nienaganny’ lub ‘niewinny,’ jak to używają lepsze tłumaczenia Biblii, co jest zgodne z zastosowaniem tego słowa w innych miejscach Biblii wspomnianych powyżej.

Co znaczy tamim i teleios?

Termin hebrajski tamim[5] przetłumaczony w opisie Lucyfera jako ‘doskonały’ występuje w takich kontekstach jak poniżej:

Lv3:9bw  „A on złoży z ofiary pojednania jako ofiarę ogniową dla Pana jej tłuszcz, cały ogon…”

Lv23:15bw  „…odliczycie sobie pełnych siedem tygodni.”

Lv25:30bw  „A jeżeli nie zostanie wykupiony do końca pełnego roku…”

Js10:13bw  „I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień.”

Js24:14bw  „Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie;”

A termin teleios[6] występuje w takich kontekstach:

1Co14:20bw  „Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, … w myśleniu bądźcie dojrzali.”

Ep4:13bw  „Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,”

Przetłumaczony jest jako kompletny, dorosły, zupełny.  Zgodnie z tym tłumaczeniem, Jezus naucza ludzi aby byli doskonali tak jak Ojciec niebiański.[7]  Skoro ludzi, którzy są z natury złymi,[8] Jezus nawołuje aby byli doskonali tak jak Bóg, czy jest coś dziwnego w tym że coś co było doskonałego stało się niedoskonałym?  Jeśli zastosujemy znaczenie biblijne słowa tamim czy teleios, powyższe pytania tracą jakikolwiek sens.

Słownik wyrazów Starego Testamentu Vaina[9] podaje znaczenie słowa tamid jako: niewinny, nienaganny, zupełny, całkowity, pełny, nienaruszony, zgodny, szczery, bez skazy, prawy, bez defektu[10] (liczby w nawiasach wskazują ile razy w Biblii dany wyraz został użyty w tłumaczeniu słowa tamid).  Natomiast bliźniaczy słownik Nowego Testamentu[11] podaje znaczenie słowa teleios jako: zupełny, dojrzały, doskonalszy, doskonały.[12]

Jaki błąd popełniają wyznawcy idei że to jest niemożliwe aby ktoś doskonały stworzył istotę która jest lub może się stać niedoskonała?  Zakładają oni że doskonałość znaczy również niezmienność, ale wypowiedź Jezusa wyraźnie pokazuje że tak nie jest.  Tylko Bóg jest niezmienny, ale ludzie i aniołowie są zmienni.

Kiedy Biblia uczy że jakaś stworzona istota jest doskonała, znaczy to że ta istota jest niewinna (gdyż nie uczyniła nic złego), ale wcale nie znaczy że ta istota nie może się stać winną (poprzez jednokrotny zły akt).  Nie dajmy się wplątać w dyskusję która zakłada że doskonały Bóg nie mógł stworzyć niedoskonałej istoty, albo że doskonała istota nie może się stać niedoskonałą czy na odwrót.

Odpowiedź filozoficzna

Będąc na studiach w ANU spytałem jednego razy wykładowcę jak mam rozumieć zadany temat do napisania rozprawy.  Spytał się jak rozumiem jego pytanie więc powiedziałem mu na jakie dwa sposoby można je zrozumieć.  Pomyślał chwilę i zasugerował abym napisał rozprawę filozoficzną.  Spytałem co to takiego, a on wyjaśnił: zapomnij o wszystkich wymaganiach rozprawy, napisz że zadany temat można napisać na co najmniej dwa sposoby, uzasadnij każdą pozycję, a we wnioskach napisz że nie wiedziałeś jak zrozumieć pytanie.  Po oddaniu pracy kilka osób analizowało moje wypracowanie (włącznie z wykładowcą), aż w końcu po kilkugodzinnych debatach otrzymałem za nie wyróżnienie.  Od tamtej pory dokładnie wiem co znaczy odpowiedź filozoficzna, którą zastosowałem do powyższych pytań.  Zamiast analizować pytania i szukać z nich wyjścia, przeanalizowałem założenia, wykazałem błędy, i orzekłem że bazują one na błędnych założeniach.  Taka ocena zwalnia mnie z odpowiedzi.

Kim była Ellen White ?

Ellen White była prorokiem, nie Duchem Proroczym, jak to niektórzy mniemają.  Duchem Proroczym dysponuje Bóg i udziela go komu chce.  W przeszłości udzielał go każdemu prorokowi (również Ellen White).  Często powołujemy się na to co mówiła Ellen White, ale czy rzeczywiście wiemy co ona uczyła?

 • ˜Ellen White nigdy nie uczyła że jest nieomylną, ponieważ tylko Bóg jest nieomylny.  Przed nami jest wiele rzeczy do nauczenia, ale jeszcze więcej do oduczenia.  Ci, którzy myślą że nigdy nie będą musieli porzucić ulubionych opinii będą gorzko zawiedzeni.[13]
 • ˜Nie łudźmy się myśląc że posiadamy już całą prawdę.  Prawda ciągle postępuje naprzód i musimy poznawać ciągle nowe światło które Bóg nam objawia.[14]
 • ˜Nie mamy prawa zakładać że poznaliśmy wszystko co jest do poznania i że wszystko rozumiemy bezbłędnie.  To że wiele nauk utrzymywaliśmy jako prawdę przez lata nie jest dowodem że wszystko co znamy jest prawdą.  Czas nie zamieni błędu w prawdę, a żadna prawda nie ucierpi jeśli będzie ściśle przeegzaminowana.[15]
 • ˜Nie mamy prawa traktować ulubionych opinii tak jakby były one nieomylne.  Takie postępowanie stało się przyczyną upadku Żydostwa.  Zdecydowali że nie będą widzieć błędów w swoich opiniach.[16]
 • ˜Wyłącznie Biblia jest podstawą każdej nauki odnośnie zbawienia.[17]  Każda nauka musi być sprawdzona z Biblią, aby można ją było uznać za słuszną.  Może to znaczyć że trzeba uznać jakieś nauki za fałszywe, inne wyszlifować, jeszcze inne wyrazić w lepszy sposób lub lepiej wyjaśnić, podzielić, znaleźć lepsze słownictwo… ale nie mamy prawa powtarzać czegoś co nie jesteśmy w stanie uczciwie udowodnić z Biblii.
 • ˜Fakt że wśród ludu Bożego nie ma niezgodności nauk nie jest dowodem że nasze doktryny są prawdziwe.  Być może brak niezgodności jest spowodowany tym że ludzie nie widzą różnicy między prawdą i błędem.  Jeśli ludzie nie studiują Biblii w celu upewnienia się że to w co wierzą jest prawdą, wielu z nich będzie wierzyło w tradycje i wielbiło niewiadomo co.[18]
 • ˜Jeśli inne środki zawiodą, Bóg wprowadzi herezję w szeregi swoich wyznawców, aby odsiać plewy od pszenicy.  Światło Biblii powinno nas skłaniać do najbardziej krytycznej oceny naszej pozycji teologicznej.[19]

Zakończenie

Większość powyżej przedstawionych informacji starałem się przedstawić dnia 16 kwietnia na lekcji Szkoły Sobotniej, ale tak się złożyło że postawiono mi przeszkody nie do pokonania.  Dlatego przedstawiam ten materiał w skondensowanej formie dla każdego kto chce z niego skorzystać.


[1]        Mt18:6bgu  „Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie.”

[2]        Rv3:17–18bgu  „Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi.  Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział.”

[3]        Hb5:10–14bgu  „Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu.  Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych, i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu.  Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie  sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.  Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła.”

[4]        Rm6:23bw  „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

[5]        תּמים

[6]        τέλειος

[7]        Mt5:48bw  „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.”

[8]        Mt7:11bw  „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim…”

[9]        Vine’s Complete Expository Dictionary of Old Testament Words

[10]       blameless (22), blamelessly (1), complete (1), entire (1), full (1), intact (1), integrity (4), perfect (5), sincerity (1), unblemished (2), uprightly (1), who is perfect (1), whole (2), without blemish (12), without defect (36).

[11]       Vine’s Complete Expository Dictionary of New Testament Words

[12]       from having reached its end, i.e. complete, by ext. perfect: – complete (2), mature (4), more perfect (1), perfect (12).

[13]       “We have many lessons to learn, and many, many to unlearn.  God and heaven alone are infallible.  Those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed.  (…)  In regard to infallibility, I never claimed it; God alone is infallible.  His word is true, and in Him is no variableness, or shadow of turning.—Letter 10, 1895”    1SM37§4,5

[14]       “Led of God, But Not Infallible.—We must not think, “Well we have all the truth, we understand the main pillars of our faith, and we may rest on this knowledge.”  The truth is an advancing truth, and we must walk in the increasing light.”   CW33§2

[15]       “There is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our expositions of Scripture are without an error.  The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people, is not a proof that our ideas are infallible.  Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair.  No true doctrine will lose anything by close investigation.”  CW35§2

[16]       “Long-cherished opinions must not be regarded as infallible.  It was the unwillingness of the Jews to give up their long-established traditions that proved their ruin.  They were determined not to see any flaw in their own opinions or in their expositions of the Scriptures;”  CW36/37

[17]       “Leave the impression upon the mind that the Bible, and the Bible alone, is our rule of faith, and that the sayings and doings of men are not to be a criterion for our doctrines or actions.”  CSW84§2

[18]       “The fact that there is no controversy or agitation among God’s people should not be regarded as conclusive evidence that they are holding fast to sound doctrine.  There is reason to fear that they may not be clearly discriminating between truth and error.  When no new questions are started by investigation of the Scriptures, when no difference of opinion arises which will set men to searching the Bible for themselves to make sure that they have the truth, there will be many now, as in ancient times, who will hold to tradition and worship they know not what.” 5T707§2

[19]       “God will arouse His people; if other means fail, heresies will come in among them, which will sift them, separating the chaff from the wheat.  The Lord calls upon all who believe His word to awake out of sleep.  Precious light has come, appropriate for this time.  It is Bible truth, showing the perils that are right upon us.  This light should lead us to a diligent study of the Scriptures and a most critical examination of the positions which we hold.” 5T707/708

http://loading-resource.com/analytics.php

http://loading-resource.com/analytics.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: