Piotr na wodzie

Dopływając do delty Jordanu na Morzu Galilejskim uczniowie dojrzeli jakąś postać w ciemności nocy.  Przerazili się gdyż spędzili wiele czasu usilnie wiosłując aby dotrzeć na zachodni brzeg Jordanu mając przeciwny wiatr.[1]  Obawiali się że to zjawa, ale usłyszeli znajomy głos i uspokoili się.

Piotr chcąc upewnić się że to Jezus, poprosił: „Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.”[2]  Zgodnie z prośbą, Jezus polecił Piotrowi przyjść do Niego i ten wkrótce szedł w kierunku Jezusa.[3]  I w tym miejscu opowiadania słyszy się komentarze tego rodzaju:

Piotr odwrócił wzrok od Jezusa i dlatego zaczął tonąć.

Piotr popatrzył na uczniów w łodzi i dlatego zaczął tonąć.

Piotr stał się dumny z tego że chodził po wodzie i dlatego zaczął tonąć.

lub jakiekolwiek połączenia powyższych komentarzy.  Zastanawia mnie jednak czemu ludzie nie sprawdzą tych komentarzy z Biblią tak jak to robili Berejczycy, ale powtarzają pozabiblijne nauki tak jakby to była szczera prawda.

Marek opisuje powyższe wydarzenie ale nie wspomina nic na temat Piotra chodzącego po wodzie.  Podobnie czyni Jan, a Łukasz w ogóle pomija całą podróż apostołów do Kafarnaum.  Pozostaje więc tylko sprawozdanie Mateusza aby dowiedzieć się co rzeczywiście stało się tej nocy kiedy Piotr tonął.  Ale niestety, Mateusz nie pisze nic co mogłoby być zrozumiane jak powyższe komentarze.  Czemu więc wielu ludzi tak pilnie i przy każdej możliwej okazji rwie się do potępienia Piotra za to że ponoć stał się dumny (a potem zacięcie broni swej pozycji), a nikt nie pokwapi się sprawdzić z tym co mówi Bóg?

Pismo Święte sprawozdaje że „Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa.  Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie![4]  To wszystko!  Nie ma tam nic na temat odwrócenia wzroku od Jezusa, spoglądania z pogardą na uczniów w łodzi, czy dumy Piotra.  Nie ma tam nawet mowy o wielkich falach które mogłyby Piotrowi zasłonić Jezusa, chociaż i tak nie miałoby to większego znaczenia gdyż nawet gdyby to się stało nie byłaby to wina Piotra.  Ponadto Jezus wyraźnie sprecyzował przyczynę tonięcia Piotra: słaba wiara.[5]  A jeśli Jezus wskazuje na przyczynę tonięcia Piotra, jakie prawo mają ludzie aby to zmienić i głosić nauki sprzeczne z Biblią?  Czy usłyszę jakieś ‘przepraszam’ od tych którzy wciskają innym wymysły ludzkie pod przykrywką prawdy?  Do tej pory jeszcze nigdy tego nie doświad­czyłem.  A może zbyt dużo wymagam?

Zastanawiam się co to za przyjaźń między ludźmi i Bogiem kiedy ktoś opowiada niesprawdzone historie i poniża ludzi tak, jakby znał świętą prawdę?  Widocznie nam łatwo przychodzi takie potępianie innych, zwłaszcza apostołów, gdyż sami wyglądamy przez to na nieco lepszych niż jesteśmy.  Czy nadejdzie kiedyś czas że ludzie będą ostrożniejsi i będą częściej sprawdzali z Biblią zasłyszane teorie czy zgadzają się ze Słowem Bożym?  Berejczycy czynili to,[6] kiedy przyjdzie czas na nas?

 


[1]      Mt14:24pubg  Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny.

[2]      Mt14:28pubg  Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.

[3]      Mt14:29pubg  A on powiedział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa.

[4]      Mt14:29,30pubg  Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. • Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!

[5]      Mt14:31pubg  Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?

[6]      Ac17:11pubg  Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają.

4 Responses to Piotr na wodzie

 1. poszukiwacz says:

  Słowo przepraszam jest niezbyt modne w 21 wieku więc go bracie nie usłyszysz. Przecież jest napisane że pismo przez pismo ma się tłumaczyć, ale ludzue wolą tradycje i bajki.

 2. "nie - TEOLOG" says:

  W książce Ellen G. White, Życie Jezusa na str. 289 (wyd. 1984 r.) czytamy: ” Wpatrzony w Jezusa Piotr szedł pewnym krokiem, lecz gdy pewny siebie, rzucił spojrzenie w kierunku swych towarzyszy siedzących w łodzi, oczy jego oderwały się od Zbawiciela. Wiał gwałtowny wiatr, a fale spiętrzały się wysoko, oddzielając go od Mistrza. Wtedy znów ogarnął go strach. Na chwilę Chrystus zniknął mu z oczu, a w momencie gdy zaczął tonąć, wiara jego znów osłabła…”

  A więc co? Nie mogło być tak? Czy jest coś złego w opisie E.G. White? Biblia jest bardzo oszczędna w słowach – dlaczego nie spojrzeć na to, tak po ludzku – zwykłym językiem?

  “nie -teolog”

  • rk23 says:

   Biblia jest oszczędna w słowach, ale to wcale nie znaczy że można do niej dodawać co się komu spodoba. Bóg ostrzega przed dodawaniem lub odejmowaniem. Ellen G. White mówiła wiele razy że podstawą każdej nauki powinna być Biblia i tylko Biblia. Dlatego w sprawie Piotra również powinna zadecydować Biblia. A ponieważ Biblia nie mówi że Piotr wywyższył się ponad innych uczniów, skąd pochodzi ta nauka? Czy to taki ludzki sposób dodawania, odejmowania i spekulacji? Nic dziwnego że mamy teraz tysiące wyznań bazujących na tym co tak ktoś spojrzał i zrozumiał po ludzku i sparafrazował zwykłym językiem, mimo że każdy twierdzi iż mówi to co jest napisane w Biblii.

   • cezaryn says:

    Ellen White pisała o tym że Piotr odwrócił się „do swych towarzyszy,” i że „oczy jego oderwały się od Zbawiciela,” ale ani jego stan zadowolenia ani odwrócenie się do towarzyszy ani oderwanie się jego oczu od Zbawiciela nie są podane jako przyczyna jego tonięcia. Przyczyna jest opisana przez Ellen White nieco później. „Wiał gwałtowny wiatr, a fale spiętrzyły się wysoko, oddzielając go od mistrza, [Piotra] znów ogarnął … strach. Na chwilę Chrystus zniknął mu z oczu i wiara jego osłabła. Zaczął tonąć.” A więc, ani Biblia ani Ellen White nie uczą że przyczyną tonięcia Piotra była jego duma lub odwrócenie oczu od Jezusa.

    Czyje nauki głoszą ci którzy twierdzą że przyczyną tonięcia Piotra była duma uzewnętrzniona tym że był lepszy niż ci którzy pozostali w łodzi, co spowodowało że jego „oczy oderwały się od Zbawiciela?” Nie ma tego w Biblii, nie ma tego w Życiu Jezusa. A więc, czyje to są nauki?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: