Nieśmiertelność

Co to znaczy ‘nieśmiertelność’?  Wikipedia podaje że nieśmiertelność to „życie przez nieskończenie długi czas, nieuleganie śmierci.”[1]  Taka sama jest definicja angielska: „Immortality is the ability to live forever, or put another way, it is an immunity from death.”[2]  Pamiętając że encyklopedie mogą nie odzwierciedlać nauk Biblii, zbadajmy co Biblia uczy na ten temat.

Biblia opisuje Boga jako jedyną nieśmiertelną istotę.  Mówi tak zarówno Biblia Warszawska,[3] jak i Unowocześniona Biblia Gdańska.[4]  Jeszcze dosadniej mówi angielski przekład: „który jako jedyny posiada nieśmiertelność.”[5]  Zgodnie z tą definicją Bóg jest tą istotą która posiada nieśmiertelność.  Ale są wersety które mówią o nieśmiertelności w odniesieniu do ludzi.  Paweł uczy że wszyscy zbawieni zostaną przemienieni,[6] a to co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelne[7] i w rezultacie śmierć zostanie wyeliminowana.[8]

Należy zauważyć że we wszystkich przypadkach w powyższym akapicie słowo ‘nieśmiertelność’ pochodzi z greckiego słowa (αθανασία athanasia).  Ale tylko o Bogu jest powiedziane że posiada nieśmiertelność.  Czy ma to jakieś znaczenie?  Uważam że ma.  Paweł nie pisze że ludzie staną się nieśmiertelni chociaż widać że ma trochę kłopotu aby wyrazić to dostępnymi mu słowami; jego pismo staje się w tym miejscu niezbyt ścisłe.  Co to jest ‘to co śmiertelne’ i co to znaczy że to coś ‘przyoblecze nieśmiertelność’?  Prawdopodobnie Paweł nie chciał aby go ktoś zrozumiał jakoby uczącego że człowiek osiągnie nieśmiertelność.  Dlatego wyjaśnia że przyobleczenie się w nieśmiertelność znaczy tyle samo co „połknięta jest śmierć w zwycięstwie”[9] a więc chodzi mu o nieumieranie.  Nieśmiertelnym jest wyłącznie Bóg, a ci którzy nie będą umierać to ci którzy otrzymają życie wieczne.  Nie trzeba więc być nieśmiertelnym aby nigdy nie umierać; wystarczy otrzymać życie wieczne.  Ludzie którzy szukają nieśmiertelności otrzymają życie wieczne.[10]  (W tym przypadku słowo przetłumaczone jako nieśmiertelność pochodzi z innego wyrazu greckiego (αφθαρσία aphtharsia) oznaczającego niezniszczalność.)

Biblia wyraźnie uczy że człowiek jest śmiertelny i musi przyoblec nieśmiertelność co znaczy że śmiertelny człowiek nie będzie umierał ale nie na zasadzie że jest nieśmiertelny ale dlatego że Bóg będzie podtrzymywał jego życie w nieskończoność.

Ponieważ jedynie Bóg posiada nieśmiertelność, aniołowie również są śmiertelni, chociaż do tej pory żaden z nich nie umarł.  Niewierni aniołowie zostaną unicestwieni po tysiącleciu (śmierć), a wierni aniołowie nigdy nie umrą.  Ludzie którzy wezmą udział w pierwszym zmartwychwstaniu otrzymają życie wieczne i tym znaczeniu, jako dzieci zmartwych­wstania, będą równi aniołom.[11]

Ktoś powiedział: „Człowiek był nieśmiertelny dopóki nie zgrzeszył.”  Jeśli to ma jakiś sens, jaka byłaby różnica między znaczeniem słowa ‘nieśmiertelny’ i ‘żyjący’?  Nie widzę żadnej, ale za tym dziwnym sformułowaniem kryje się coś więcej niż widać na powierzchni.  Chyba cały świat chrześcijański (a może religijny) uważa że nieśmiertelność to całkowita odporność na śmierć, i że jest to nauka zgodna z Biblią.  Natomiast twierdzenie że człowiek jest nieśmiertelny dopóki nie umrze jest zgodna z naukami o nieśmiertelności duszy — gdyż wtedy nieśmiertelność człowieka przed śmiercią dotyczy duszy, a śmierć dotyczy ciała.  Takie twierdzenie jest jednym z największych zwiedzeń wszechczasów i zaczęło się już w raju („na pewno nie umrzecie”[12]).  Ponieważ Biblia nie uczy że jakiekolwiek stworzenie posiadało nieśmiertelność lub stanie się nieśmiertelne, głoszenie takiej idei że człowiek był nieśmiertelny dopóki nie zgrzeszył to fałszowanie prawdy i wielki krok do zaakceptowania fałszywej nauki o nieśmiertelności duszy (i niepotrzebnym zbawicielu).

Na dodatek, gdyby ludzie i aniołowie byli nieśmiertelni dopóki nie zgrzeszą, to zgodnie z tą nauką Bóg też pewnego razu mógłby zgrzeszyć i umrzeć.  Czy tak?

* Ikonka jest wzięta z filmu The Time Machine (1960).  Część 6 (po angielsku) podaję poniżej.


[3]      1Tm6:16bw  Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej,

[4]      1Tm6:16pubg  Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej,

[5]      1Tm6:16nasb  who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light,

[6]      1Co15:51pubg  Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni; 52W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.

[7]      1Co15:53pubg  To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność.

[8]      1Co15:54pubg  A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie.

[9]      1Co15:54pubg  A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie.

[10]     Rm2:7pubg  Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne;

[11]     Lk20:36pubg  Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi zmartwychwstania, są dziećmi Bożymi.

[12]     Gn3:4bw  Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: