Spójrzmy na siebie…

Man sees other self in mirrorAndy Nash w Adventist Review (02/2012) rozważa – „Czy sobotnie święto wciąż obowiązuje?”

Wydawałoby się, że adwentyzm kłóci się z chrześcijaństwem nowego przymierza i w ten sposób pewne nauki Adwentystów Dnia Siódmego umniejszają dzieło Chrystusa na krzyżu – rozważa Nash.

„Niektórzy z nas, adwentystów, kładą zapewne na sobotę zbyt duży nacisk tak jakbyśmy to my ją wymyślili. Nasza teologia zbacza czasem mocno na niewłaściwe tory. Kiedyś uczestniczyłem w lekcji szkoły sobotniej, na której nauczyciel postawił pytanie: ‘Czy osoby, które nie przestrzegają soboty, mogą być zbawione?”. Zgłosiwszy się do odpowiedzi rzekłem: ‘Zbawione mogą być nawet osoby, które soboty przestrzegają’.

„Pomimo wszystkich naszych wad – a niemało ich mamy – jedna z najpiękniejszych rzeczy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego to to, że jesteśmy prawdziwymi judeochrześcijanami. Świętujemy zbawienie dokonane wyłącznie przez Chrystusa, tak jak uczy Nowy Testament, a także świętujemy naszą schedę w postaci wiecznych przykazań wypisanych palcem Bożym na kamiennych tablicach. Czym jest nowe przymierze? Prawem wypisanym nie tylko na kamieniu, ale i na naszych sercach”.

Więcej po polsku — Czy sobotnie święto wciąż obowiązuje?

Więcej po angielsku — Unrest Over a Rest Day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: