Postacie polskiego adwentyzmu w Australii (7)

20130410ikonkaPr Bogdan Maszczak (Marschak) – absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego, wykładowca w Seminarium Duchownym Adwentystów Dnia Siódemgo. W Australii został powołany do pracy duszpasterskiej w Perth, a od roku 1978 wykonywał pracę duszpasterską w zborze polsko-czechosłowackim oraz rosyjskim w Sydney…

Bogdan Maszczak (Marshak) urodził się w Warszawie 18 grudnia 1930 roku. Po ukończeniu szkoły średniej w 1948 roku zapisał się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie w 1953 roku uzyskał stopień magistra historii. W czasie studiów rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym Adwentystów Dnia Siódmego, jako wykładowca, aż do 1960 roku, a następnie trzy lata pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1963 roku r żoną i dziećmi wyemigrował do Australii. Po przyjeździe do Melbourne zapisał się na studia, uzyskując w 1965 roku dyplom inżyniera elektronika i przez następne lata pracował w Instytucie Badawczo-Naukowym (CSIRO). W tym samym czasie ukończył studia na Wydziale Matematycznym. W 1973 roku został powołany do pracy duszpasterskiej w Perth (WA), ze szczególnym uwzględnieniem pracy wśród emigrantów, a szczególnie Słowian. W 1976 roku został ordynowany do pracy kaznodziejskiej. W 1978 roku został przeniesiony Sydney, gdzie powierzono mu pracę duszpasterską w zborze polsko-czechosłowackim oraz rosyjskim. W tym czasie zbór polsko – czeski borykał się z trudnościami związanymi z dotychczasowym miejscem nabożeństw. Było za małe i położone zbyt daleko od wyznawców. Rada Zboru pod przewodnictwem pastora zboru postanowiła ten problem rozwiązać. Sprzedano stary kościółek i kupiono większą posesję z kościołem, ale trzeba było zburzyć stary kościół i wybudować nowy. Zrobiono w okresie pracy pr Maszczaka. Do 1984 roku wybudowano nowy kościół, który został poświęcony dla służby Bożej, a w 1989 oddano do użytku nowy hall. Pracę duszpasterską i ewangelizacyjną w Sydney pr Bogdan Maszczak wykoywał do końca 1997 roku, a w 1998 roku przeszedł w stan spoczynku. Będąc już na emeryturze uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Oxford. Mieszka nadal w Sydney.

/Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, tom III, Melbourne 2009 – Polscy adwentyści w Australii, Eugeniusz J. Majchrowski, str. 124/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: