Postacie polskiego adwentyzmu w Australii (10)

20130617ikonkaPastor Siemienowicz

– jako pastor – pomocniczy w Oakleigh, przepracował 7 lat, a następnie przeszedł w stan spoczynku. Ostatnie 5 lat był członkiem polskiego kościoła adwentystycznego w Dandenong, gdzie był bardzo lubiany i szanowany.

Pastor  Włodzimierz Siemienowicz urodził się 28.8.1908 roku, w siedemnastym roku życia zetknął się z Biblią, uwierzył w Boga i już wtedy na zawsze powierzył swoje życie w ręce Zbawiciela. Odczuwając potrzebę głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, od 18 roku życia rozpoczął pionierską pracę kolportera i ewangelisty. Rozsiewał „ziarno Słowa Bożego” w postaci literatury na terenach Wileńszczyzny, Polesia i Wołynia. Cała wschodnia Polska była opracowana przez tego dzielnego młodego kolportera.

W roku 1937 powołany został do pracy w Unii Polskiej do Warszawy na kierownika kolportażu na całą Polskę. W roku 1937 poślubił Eugenię Sztampkówną, z którą mieli dwóch synów: Ryszarda i Bodo. W czasie zawieruchy wojennej część czasu spędził w Rumunii, a część na placówce kaznodziejskiej w Lublinie.

Po wojnie pełnił funkcje Sekretarza Szkoły Sobotniej, Misji Wewnętrznej i Kierownika Kolportażu w Unii Polskiej.

W 1959 roku wyemigrował do Australii jako jeden z pierwszych emigrantów adwentystów, do Melbourne, gdzie spędził 27 lat. Przez 7 lat był w czynnej służbie w polskim kościele adwentystycznym w Oakleigh, a następnie przeszedł na emeryturę. Ostatnie 5 lat był członkiem polskiego kościoła adwentystycznego w Dandenong, gdzie był bardzo lubiany i szanowany. Zawsze pogodny, pełen wiary i miłości do Boga, w kazaniach wywyższał Jezusa, Jego ofiarę złożoną za grzeszników, łaskę usprawiedliwienia i zbawienia człowieka.

Zmarł 2 lipca, a pogrzeb odbył się dnia 7 lipca 1987 roku z udziałem wielu członków trzech polskich zborów w Melbourne i wielu jego przyjaciół. Na nabożeństwie żałobnym w Polskim Kościele Adwentystów Dnia Siódmego Wantirna i na cmentarzu w Springvale przemawiali pastorzy: Paweł Cieślar, Marek Ignasiak i Romuald Wawrzonek.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: