Bóg przegonił Smoka

Czy biblijne sprawozdanie w księdze proroczej opisujące walkę Michała i jego wojska ze Smokiem i jego wojskiem jest literalną walką (na pięści, szable, pistolety, armaty lub inne narzędzia przemocy) czy walkę o umysły?  Czy ‘zrzucenie smoka na Ziemię’[1] jest literalnym zmuszeniem Szatana do przebywania na Ziemi (kajdanki, kaganiec, pancerny transport, więzienie) czy dobrowolny wybór Szatana do przebywania wśród ludzi i prowadzenia wśród nich akcji przeciwko Bogu.

Żyjąc na Ziemi jesteśmy świadkami przemocy w domach, szkołach, zakładach pracy, sklepach, na ulicach i w innych miejscach nie wspominając już o wojnach.  Dlatego też opis wojny w niebie od razu kojarzy się nam z przemocą.  Ale czy ta wojna rzeczywiście była walką którą znamy z ziemskich lub gwiezdnych wojen w których ludzie zabijają się nawzajem?  Czy jest możliwe że duchy (aniołowie czy demony) mogą sobie nawzajem zadawać ból inny niż umysłowy?  Jeśli tak, to w walce Michała ze Smokiem powinno być trochę ofiar i rannych po obu stronach.  Czy Biblia wspomina o szpitalach gdzie aniołowie i demony się kurują?

W pieśni żałobnej nad królem Tyru, Biblia mówi o tym co było przyczyną wojny w niebie.  Pod postacią króla Tyru, Szatan jest przedstawiony jako ktoś kto otrzymał przy stworzeniu mądrość i piękno,[2] ale odrzucił mądrość i „wyhodował” dumę z powodu swej piękności.[3]  W szyderczej pieśni o królu babilońskim Biblia powtarza tę samą przyczynę upadku Lucyfera.  Występuje on jako król babiloński który powodowany pychą zapragnął wynieść swój tron ponad gwiazdy Boże.[4]

Szatan przeniósł walkę z nieba na Ziemię i walczy teraz z ludźmi, a pośrednio jest to ta sama wojna przeciwko Bogu rozpoczęta w niebie.  Szatan używa wszelkich środków aby zdobywać sobie popleczników i niszczyć wszystkich stojących po stronie Boga.  Apostoł Paweł informuje nas że powinniśmy przywdziać pełną zbroję Bożą bo nasza walka toczy się przeciwko zasadzkom Szatana[5] gdyż nie toczymy „walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.”[6]  Następnie Paweł wyjaśnia co to znaczy ‘pełna zbroja Boża’ — pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty ewangelii pokoju, tarcza wiary, hełm zbawienia i „miecz Ducha, którym jest słowo Boże.”[7]  Nie ma tu mowy o pistoletach lub armatach, gdyż miecz dziecka Bożego to Biblia.

Apostoł Jan również używa obrazów wojennych np. opisując zwycięskie przyjście Jezusa na naszą planetę na białym koniu.[8]  Jezus nie ma szabli albo karabinu, natomiast Jego szata jest zakrwawiona.  A jego wojska podążają za Nim również na białych koniach i też nie mają żadnych szabli, a ich szaty nawet nie są splamione.[9]  Jest tak dlatego że mieczem Jezusa jest obrazowo obosieczny miecz wychodzący z Jego ust,[10] którym w rzeczywistości jest Słowo Boże (Biblia, prawda).[11]  Trudno byłoby wyobrazić sobie Jezusa, który uczy swoje dzieci odpierać ataki Szatana tarczą wiary i walczyć prawdą, podczas kiedy sam bił się na pięści z Szatanem.  Gdyby walka Jezusa miała polegać na przemocy, nie radziłby Piotrowi chować miecza do pochwy, kiedy tłum zbliżał się aby aresztować Jezusa.[12]  A miecz, który Jezus przyszedł przynieść to nie miecz z żelaza, ale nauka o przyszłym królestwie, z której jedni się zgorszą a inni uchwycą.[13]

Niektórzy starają się wskazać na ludzi Bożych ginących jako męczennicy na arenach rzymskich amfiteatrów aby sprawdzić ideę że Bóg zmusił Szatana do opuszczenia nieba.  Ale zwróćmy uwagę na to że Boża moc nie leży w sile i przemocy, ale w miłości.  To Szatan używa przemocy z odebraniem życia włącznie, ale nawet odebranie życia nie jest zwycięstwem Szatana.  Ludzie ginęli bo nie zgodzili się na to aby zdradzić Jezusa, a Szatan używa cierpienia, bólu, strachu, itd. aby zmusić człowieka do wyrzeczenia się swoich przekonań.  Ale ci którzy się nie wyprą przyjaźni z Bogiem odniosą ostateczne zwycięstwo nawet jeśli Szatan ich zabije.  Tak więc dzieci Boże nie używają przemocy oraz Bóg, który jest ich wzorem postępowania, nie używa przemocy.  Dlatego zrzucenie Smoka i jego wojska na Ziemię nie jest mową wprost, ale mową obrazową.

Apostoł Piotr uczy że Bóg wrzucił demonów do lochów ciemności aby zachować ich tam na dzień sądu,[14] ale czy to znaczy że byli silniejsi od Boga gdyż pozwolili sobie nie tylko wyjść, ale zniewalać ludzi?[15]  Jeśli Bóg używał przemocy przeganiając demony z nieba, to może powinniśmy twierdzić że Bóg również używał przemocy kiedy zamykał demony w piekle(?).

Słyszałem kiedyś kazanie w którym pastor przez kilka minut opisywał jak to jeden z aniołów ganiał za Szatanem a ten zwiewał po górach i dolinach, po lasach i pustyniach, aż go w końcu anioł złapał, związał łańcuchem, i wrzucił do więzienia.[16]  Czy powyższy opis wygląda na literalne związanie Szatana?  Jeśli tak, to skąd możemy mieć pewność że śladem innych demonów nie uwolni się?  A może byłoby lepiej gdyby Bóg go związał, jest przecież silniejszy niż najsilniejszy anioł.

W przypadku związania Szatana na 1000 lat[17] wielu ludzi rozpoznało że Jan nie mówi wprost ale używa mowy obrazowej.  Gdyby nie, to musielibyśmy się zastanowić nad tym czy oby łańcuch jest wystarczająco silny aby utrzymać Szatana przez 1000 lat, gdyż żył kiedyś człowiek opętany przez demony który „rwał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt go nie mógł poskromić.”[18]  Jeśli człowiek mógł zerwać łańcuchy, to cóż dopiero najpotężniejszy anioł?

Z przeganianiem Szatana z nieba związany jest ściśle inny temat—ile razy Bóg przeganiał Szatana z nieba?  Dlaczego Bóg nie mógł tak go przegonić żeby już nie wracał?  Przecież jako wszechwiedzący Bóg powinien wiedzieć o tym że Szatan wróci.  Na ten temat właśnie piszę artykuł Jak Serwować Biblię, którego pierwsza część jest już opublikowana tutaj.

Chciałbym poruszyć sprawę księcia królestwa perskiego który ponoć okazał się silniejszy od anioła zdążającego na spotkanie z Danielem i opóźnił go o 21 dni.  Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć co znaczy słowo hebrajskie [עמד] (H5975 ‛âmad) znaczące ‘przybierać pozycję’ i przetłumaczone w tym przypadku jako ‘sprzeciw’?  Czy jest to przemoc czy negocjacja?  Dopóki tego nie będę wiedział, nie mogę stwierdzić czy mowa jest o przemocy czy nie.  Wiem tylko tyle że brak jest podstaw aby twierdzić że książę perski na siłę trzymał anioła i nie dał mu spotkać się z Danielem.

Mówiąc o zrzuceniu Szatana z nieba na Ziemię należałoby się zastanowić o jakim niebie jest mowa.  Po przyjęciu chrztu przez Jezusa, ludzie widzieli otworzone niebo i gołębicę zstępującą na Jezusa oraz usłyszeli głos Boży.[19]  Czy to jest to samo niebo które z trzaskiem przeminie[20] lub w którym mamy sobie gromadzić skarby?[21]  A może jest to tylko pierwsze piętro nieba do którego dostał się kolega Pawła?[22]  Czy to jest może to niebo do którego zostało wywyższone Kafarnaum?[23]  Jest jeszcze niebo do którego udał się Jezus kiedy to chmura zabrała Go z oczu uczniów[24] oraz niebo w którym Jezus prowadził armię na białych koniach.[25]  Czy do tego nieba wywyższył się mały róg i strącił stamtąd niektórych z wojska i z gwiazd?[26]  Czy jest ktoś kto mi wyjaśni z jakiego nieba zrzucony został Szatan i wskaże w którym miejscu Biblia tego uczy?

Można jeszcze zastanowić się nad tym czy Szatanowi i jego kohorcie zależałoby na tym żeby nie być wyrzuconym z nieba albo żeby nie być ograniczonym do Ziemi.  Jeśli wystąpili oni przeciwko Bogu a tym samy przeciwko aniołom, to co trzymałoby ich w towarzystwie Boga?  Nie musieli jeść, pić, pracować na swoje utrzymanie, pilnować swoich domów lub rodzin, nabywać towarów w Bożych sklepach…  Jeśli nie lubię kogoś to wolę nie być w towarzystwie tej osoby, chyba że muszę.  Ale jeśli wolno mi wybrać to wolę być z dala od tych których nie lubię.  Nie myślę też że Szatan chciał Bogu dokuczać i dlatego chciałby być blisko Niego.  A więc niby dlaczego trzeba by było przeganiać Szatana z nieba?

A może Szatana trzeba było siłą trzymać na Ziemi?  Też wydaje mi się że to nie ma sensu.  Szatan przecież chodzi jak lew ryczący i szuka tylko okazji do tego aby kogoś zniszczyć.[27]  Jeśli już trzeba by go siłą zmuszać do czegoś to raczej do opuszczenia tej Ziemi, a nie do przebywania na niej.

Dwa ostatnie akapity zakładają że naszej planety nie było aż do czasu kiedy każdy anioł zdecydował nieodwołalnie po czyjej stronie stoi—Boga czy Szatana.  Gdyby Bóg stworzył Ziemię zanim się to stało, to wprowadziłby tylko zamieszanie do nieba w którym aniołowie parali się jeszcze ze sprawą zajęcia właściwej pozycji.  Stworzenie Ziemi stałoby się przeszkodą w podjęciu najważniejszej decyzji w życiu każdego anioła.  Bóg nie mógł dopuścić do takiego stanu rzeczy, a gdyby go spowodował, byłby słusznie oskarżony o wprowadzanie dodatkowego, niepotrzebnego zamieszania.  Wiemy że nasza planeta została stworzona przede wszystkim dla duchów (więcej na ten temat można znaleźć w felietonie Ziemia dla Duchów), Bóg więc nie czynił tego dla zamącenia i tak ciężkiej sytuacji, ale dla umożliwienia czegoś co było niemożliwe w świecie duchów.  A więc, tym bardziej nie widzę dlaczego Bóg miałby przeganiać Smoka z nieba—nie tylko uczyniłby coś co nie jest potrzebne, ale coś czego należało uniknąć.

Są tacy którzy twierdzą że Szatan jest osobiście w niebie już przez ponad 160 lat i oskarża tam dzieci Boże.  Czy to miałoby znaczyć że Szatan znowu wymknął się cichcem ze swojego więzienia, dotarł do samego tronu Bożego, a Bóg zapomniał o tym że kazał Szatanowi przebywać na Ziemi i słucha jego oskarżeń?  Nie wiem czy ktoś chciałby bronić takiego stanowiska, ale przypominam go bo jest aktualny.

Niektórzy utrzymują że ostatni raz Szatan został zrzucony na Ziemię wtedy kiedy 70 uczniów wróciło ze swej pracy ciesząc się że demony musiały im być posłuszne kiedy przemawiali w imieniu Jezusa.  Wtedy Jezus powiedział im: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica.”[28]  Ale czy ten werset uczy że właśnie wtedy Jezus widział Szatana spadającego z nieba albo że to był ostatni raz kiedy Szatan spadał?  Było to już dużo przed śmiercią Jezusa.  Dlaczego Szatan miałby spadać właśnie w tym czasie?  Prędzej można by przyjąć ideę że Szatan spadł ostatni raz z nieba kiedy Jezus umarł, ale nie znalazłem czegoś takiego w Biblii.  A może ktoś znalazł?  Jeśli tak, to proszę mi podać gdzie to jest zapisane.

Zastanawiam się nad tym co Bóg mógłby osiągnąć przez to że zmuszałby Szatana i demony do czegoś.  Przecież Bóg kocha ich tak samo jak i tych którzy pozostali Mu wierni.  A gdyby doszło do ostatecznego rozrachunku, który ma nastąpić po Millenium, niektórzy z aniołów lub demonów mogliby zakwestionować sądy Boże ze względu na to że Bóg prawdopodobnie miał coś do ukrycia i dlatego manipulował demonami zabraniając im dostępu do nieba.  Mogłyby powstać podejrzenia o to że Bóg nie chciał aby Szatan i demony podejrzeli jakieś tajemnice lub wprowadzili niepotrzebny zamęt do harmonii nieba.  A wtedy Bóg byłby w szachu, bo takiego błędu nie da się naprawić.  Bóg przegrałby wtedy na zawsze.

Podczas ciemnych wieków Szatan chciał siłą zmusić dzieci Boże do wyrzeczenia się przyjaźni z Bogiem i przekonał się że takie postępowanie nie przynosiło mu zbyt dobrych skutków.  Przestawił się więc na sfałszowaną przyjaźń i stara się o to aby ludzie dobrowolnie opuszczali Boga idąc za jego podszeptami.  Widać więc wyraźnie że łatwiej jest skutecznie wpływać na przyjaciół niż na nieprzyjaciół.  Gdyby Bóg przegonił Szatana i demony z nieba mogłoby to być potraktowane jako nieprawidłowe posunięcie Boga w którym stracił On ostatnią szansę pozyskania demonów i wydał na nich przedwczesny wyrok.  Jest to następny powód dla którego Bóg nie mógł popełnić pomyłki i przegonić Szatana i demonów z nieba.

Wiemy że Bóg jest miłością.  Przestudiowałem odę do miłości i nigdzie nie znalazłem że miłość posługuje się przemocą.  Znalazłem natomiast co następuje: „Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego; Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.[29]  Nie wiem jak można Bogu przypisywać cechy które nie są zgodne z Jego charakterem.

Kiedy zbliżała się chwila ukrzyżowania, Jezus mógł nie zgodzić się na to aby umrzeć drugą śmiercią w imieniu wszystkich ludzi, miał przecież wystarczająco dużą moc aby porazić wszystkich żołnierzy rzymskich.  Ale Bóg nie pracuje przemocą tak jak to czyni Szatan.  Szatan użył siły aby doprowadzić Jezusa na krzyż, a Jezus umarł za nas z miłości.  I ta właśnie śmierć pokazała całemu wszechświatu że posługiwanie się przemocą prowadzi do śmierci, a miłowanie prowadzi do życia wiecznego wypełnionego po brzegi radością.  Bóg jest miłością dlatego nie zmuszałby Szatana i demonów do opuszczenia nieba.  A mowa obrazowa Apostoła Jana o zrzuceniu Smoka na Ziemię uczy nas że Smok dobrowolnie opuścił niebo i walkę którą prowadził przedtem w niebie teraz prowadzi na Ziemi wśród ludzi.


[1]      Rv12:9

[2]      Ez28:12bw  „Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,”

[3]      Ez28:17bw  „Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.”

[4]      Is14:11-14bw  „Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. • O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! • A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. • Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

[5]      Ep6:11pubg  „Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.”

[6]      Ep6:12pubg  „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.”

[7]      Ep6:14–17pubg  „Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; • I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. • A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. • Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;”

[8]      Rv19:11pubg  „Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy.”

[9]      Rv19:14pubg  „A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty.”

[10]     Rv1:16pubg  „W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny.”

[11]     Ep6:17pubg  „Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;”

Hb4:12pubg  „Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.”

[12]     Mt26:52pubg  „Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną.”

[13]     Mt10:34-38pubg  „Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. • Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. • Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. • Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. • I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.

[14]     2P2:4pubg  „Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd;”

[15]     Mt8:16pubg  „Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych;”

[16]     Rv20:3pubg  „I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas.”

[17]     Rv20:2pubg  „I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.”

[18]     Mr5:2–4pubg  „A gdy on wyszedł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobowców człowiek mający ducha nieczystego. • Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać. • Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić.”

[19]     Mt3:16–17pubg  „A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. • I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.”

[20]     2P3:10pubg  „A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną.”

[21]     Mt6:20pubg  „Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.”

[22]     2Co12:2pubg  „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.”

[23]     Mt11:23pubg  „A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła będziesz strącone. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego.”

[24]     Ac1:9pubg  „Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. • A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach; • I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.”

[25]     Rv19:11–14  „Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. • Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. • Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże. • A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty.”

[26]     Dn8:10bw  „Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd, i podeptał ich.”

[27]     1P5:8pubg  „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.”

[28]     Lk10:17pubg  „I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię. • Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. • Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. • Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie.”

[29]     1Co13:4–8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: