Światło gwiazd (3)

Do tej pory

W pierwszej części wykazałem że Biblia ani sugeruje ani nie daje żadnej podstawy do tego aby dopatrywać się w niej istnienia kosmosu przez miliardy lat.  Światło z odległych gwiazd i nieupadłe światy są pochodzenia poza-biblijnego, nie dają więc autorytetu do nauczania że gwiazdy (galaktyki, kosmos) zostały stworzone miliardy lat przed stworzeniem gwiazd w czwartym dniu.

W drugiej części przeanalizowałem opis stworzenia roślin, zwierząt i ludzi oraz wykazałem że w pierwszy Sabat rośliny, zwierzęta i ludzie wyglądali i funkcjonowali tak jakby byli stworzeni wiele miesięcy lub lat wcześniej, a nie zaledwie kilka dni wcześniej zgodnie z rzeczywistością.  Stwarzanie gwiazd było dokonane między stwarzaniem roślin i zwierząt, co niektórzy określają jako nielogiczne, było dokonane przez Boga celowo aby zwrócić uwagę czytelnika na to że kosmos również został stworzony jako dorosły (w piątym dniu stwarzania gwiazdy wyglądały i funkcjonowały tak jakby już istniały wiele lat).

Zresztą, jeśli gwiazdy ewoluowały do obecnego stanu według modelu ewolucji gwiazd w ciągu miliardów lat i dlatego trzeba wymusić na Biblii stworzenie nowego świata w starym kosmosie, to tę samą operację trzeba dokonać na Słońcu które według tego samego modelu ewolucji gwiazd potrzebowało długiego okresu czasu i dlatego, tak jak inne gwiazdy, nie mogło być stworzone w czwartym dniu stwarzania.  A jeśli już tak, to wiek Ziemi wynosi 4.54 miliarda lat i też nie pasuje do sprawozdania biblijnego.  A w takim przypadku, konsekwencja stosowania współczesnych nauk astronomicznych do interpretacji stworzenia świata wymaga nie tylko usunięcia gwiazd z opisu czwartego dnia stwarzania, ale również Słońca i Ziemi.  Jeśli gwiazdy są stare, to również Słońce musi być stare, a jeśli Słońce jest młode, dlaczego gwiazdy muszą być stare?

Stary Księżyc

Jeśli Ziemia jest stara i ma już 4,567,000,000 lat i utworzyła się z mgławicy słonecznej, to Księżyc ziemski uformował się w tym samym czasie zgodnie z obecną obowiązującą teorią, czyli jest też stary.  Można spekulować że Ziemia jako planeta istniała już miliardy lat, a stworzenie opisane jako sześciodniowe stworzenie mówi tylko o życiu na powierzchni Ziemi, ale co zrobimy w takim przypadku z Księżycem?  Co oznacza opis stworzenia go jeśli już ponoć istniał ponad 4 miliardy lat?  Znowu będziemy spekulować i jeszcze więcej podrywać autorytet Biblii?  Pamiętajmy o tym że naukowcy mogą dokonać jakiegoś odkrycia i zgodnie z nim wycofać twierdzenie że fotony nie starzeją się (co najmniej z zewnętrznego punktu odniesienia), a wtedy może się okazać że pomiary wieku promieni świetlnych pochodzących z gwiazd wskazują na młode światło a tym samym na młode gwiazdy.  Co wtedy powiedzą ludzie twierdzący że ich źródłem wiedzy jest Biblia?  Jeśli polegamy na Biblii, to przestańmy ją dopasowywać do ciągle zmieniającej się wiedzy empirycznej (badania prowadzone przez ludzi).  Może się przy tym okazać że przekręcamy nauki Biblii na swoją własną szkodę.[1]

Młode gwiazdy

Z analizy i syntezy opisu stworzenia roślin, zwierząt i człowieka dowiedzieliśmy się że w pierwszy Sabat wszystko wyglądało i funkcjonowało tak jakby istniało już długi czas.  A w rzeczywistości wszystkie rośliny i zwierzęta urosły i stały się dojrzałymi osobnikami w ciągu kilku godzin (a Adam i Ewa byli stworzeni już w dorosłej postaci i nie musieli nawet rosnąć).

W analogiczny sposób Bóg stworzył gwiazdy.  Ale co to znaczy aby gwiazda, taka jak nasze Słońce lub jakakolwiek inna, była stworzona jako dorosła lub dojrzała?  Odpowiedź jest prosta: tak jak dojrzałe rośliny i zwierzęta wyglądały i funkcjonowały tak jakby istniały już wiele miesięcy lub nawet lat, w ten sam sposób gwiazdy w pierwszy Sabat wyglądały i funkcjonowały tak jakby istniały już miliardy lat.  Było to możliwe dlatego że Bóg stworzył nie tylko gwiazdy ale również światło które było widziane z Ziemi tak jakby pochodziło z gwiazd.  Czy jest to za trudne dla Wszechmogą­cego Boga?

Młody kosmos

Gdyby Bóg stworzył wszystkie gwiazdy w tym samym wieku, mające np. 4.5 miliarda lat (tak jak nasze Słońce) czy otrzymalibyśmy taki kosmos jaki widzimy teraz?  Nie.  Wiemy że okres rodzenia, dojrzewania, dorosłości i umierania gwiazd są takie długie że obserwacje trwające kilkaset lat mogłyby nie przynieść żadnych rezultatów.[2]  Astronomowie poznają cykl życia gwiazd obserwując gwiazdy które są w różnym stopniu rozwoju, oraz budując i ulepszając modele komputerowe.  A więc, gdyby wszystkie gwiazdy zostały stworzone na tym samym etapie ich istnienia, prawdopodobnie naukowcy nigdy nie zauważyliby że gwiazdy, tak jak rośliny, zwierzęta i ludzie też podlegają cyklowi życia. Jest więc poważna przyczyna dla której Bóg stworzył dorosły kosmos.

Czy obserwując życie roślin, zwierząt i ludzi możemy zauważyć jakieś elementy które byłyby podobne do zróżnicowania wieku gwiazd w obecnym kosmosie?  Kiedy obserwujemy rośliny uprawne, w tym drzewa przynoszące owoce, oraz wiele zwierząt, możemy zauważyć że cykl życia wielu roślin jak i zwierząt trzyma się dość ściśle pór roku (cykl dyktowany przez Słońce).  Ale ponieważ Ziemia jest sferyczna i nachylona pod pewnym kątem do płaszczyzny obrotu wokół Słońca, pory roku zmieniają się w taki sposób że kiedy po jednej stronie Ziemi jest wiosna, po drugiej jest jesień.  Dzięki temu w Australii może być zima, a na półkach w sklepie mogą być świeże czereśnie z Ameryki, w której w tym czasie jest lato a więc i sezon na czereśnie i inne owoce.  Widać więc że cykl życia wielu roślin i zwierząt może być dyktowany porami roku i z tego tytułu cykl życia od młodego osobnika do dojrzałego trwa często około jednego roku, to cykl ten zaczyna się w różnych miejscach Ziemi w różnym czasie.  Jakkolwiek, biorąc pod uwagę całą Ziemię, niemalże każdego dnia roku jest jakieś miejsce na Ziemi w którym ptaszki uczą się fruwać.  Tak więc na całej Ziemi można każdego dnia znaleźć ptaki i zwierzęta na każdym etapie cyklu życia.[3]

Dużo roślin i zwierząt ma swój cykl życia uzależniony od por roku.  Ale są też takie organizmy jak plankton (roślinny lub zwierzęcy) które są niezależne od pór roku.  Jednak bardziej oczywistym przykładem organizmu niezależnego od pór roku w swoim cyklu życia jest człowiek.  Nie widziałem jeszcze szpitala w którym oddział położniczy pracuje tylko w jednej specyficznej porze roku (np. na wiosnę) i jest zamknięty przez pozostałą część roku.  Jeśli więc chodzi o ludzi, każde społeczeństwo składa się z niemowląt, dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  A więc dorosłe społeczeństwo to takie które posiada przedstawicieli wszystkich etapów cyklu życia.

Jeśli weźmiemy pod uwagę jakiekolwiek społeczeństwo czy jakiekolwiek zwierzęta lub rośliny na Ziemi, widzimy że wśród wszystkich istot żywych znajdują się przedstawiciele wszystkich etapów cyklu życia.  Nic więc dziwnego że wśród wszystkich gwiazd również są przedstawiciele wszystkich etapów życia — mgławice, proto-gwiazdy, gwiazdy, olbrzymy, nadolbrzymy, oraz różnego rodzaju karły.  Stąd wniosek że 6000 lat temu Bóg stworzył dorosły kosmos — społeczeństwo gwiazd które składa się z przedstawicieli wszystkich etapów cyklu życia gwiazd.  Innymi słowy, kosmos wygląda i funkcjonuje tak jakby istniał miliardy lat gdyż obserwujemy rodzące się i umierające gwiazdy oraz widzimy światło które wygląda tak jakby wędrowało do nas miliardy lat, choć w rzeczywistości istnieje tylko 6000 lat, tak jak uczy Biblia.

Czy ktoś wynalazł już sposób na zbadanie wieku światła wytworzonego w jakimkolwiek źródle światła np. w żarówce, ognisku, lub gwieździe?  Jeśli tak, to być może naukowcy wkrótce zaczną eksperymentować i ogłaszać swoje wyniki, i być może światło z gwiazd okaże się wiele młodsze niż dotychczas się zakłada(?).  Co powiedzą wtedy ci którzy ponoć wierzą Bogu jednak wykluczają gwiazdy z opisu stworzenia w sześciu dniach?

Dzień pierwszy

Stworzenie dorosłego kosmosu wyjaśnia stworzenie gwiazd, Słońca, Ziemi i Księżyca w jednym dniu (w czwartym dniu stwarzania) około 6000 lat temu.  Ale skąd wziął się pierwszy dzień o którym Bóg wyraźnie powiedział „I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień pierwszy”?[4]  Oczywiście, stworzenie świateł w dniu czwartym nie wyjaśnia tego, ale przecież sprawozdanie Biblii podaje że Bóg stworzył światłość już pierwszego dnia.[5]  Bibliści polscy określili to jako światłość aby pokazać że termin hebrajski אור (or) nie mówi o źródle światła (np. lampa) ale o promieniach (fale elektromagnetyczne) produkowanych przez źródło światła wyrażone terminem hebrajskim מאור (meor) w opisie stworzenia Słońca, Księżyca i gwiazd.

Skoro światłość stworzona pierwszego dnia odmierzyła pierwszy dzień stworzenia, musiała to być światłość świecąca w pobliżu Ziemi, aby imitowała funkcję Słońca.  Ale taka światłość mogła odmierzyć tylko drugą część dnia nazwaną w opisie stworzenia jako poranek.  Jak więc została odmierzona pierwsza część pierwszego dnia nazwana wieczorem?

Jeśli Bóg mógł stworzyć światłość słoneczną zanim stworzył Słońce, tak samo mógł stworzyć światłość gwiezdną zanim stworzył gwiazdy.  A więc pierwsza noc była świadkiem stworzenia promieni świetlnych z tych miejsc przestrzeni kosmicznej w których od czwartego dnia przejęły funkcję świecenia gwiazdy.  Innymi słowy, zanim istniały gwiazdy, Bóg stworzył promienie świetlne które ciągle biegną do Ziemi, a promienie świetlne wyprodukowane przez gwiazdy nie dotarły jeszcze do Ziemi (z wyjątkiem najbliższych gwiazd odległych nie więcej niż około 6000 lat świetlnych od Ziemi).  Ponieważ Słońca i Księżyca jeszcze nie było (zostały stworzone kilka dni później), do Ziemi dochodziła tylko światłość gwiazd, była więc około 12-godzinna noc.  Światłość imitująca istnienie Słońca została stworzona około 12 godzin po stworzeniu światłości gwiazd, i zaczął się wtedy pierwszy 12-godzinny dzień.  Tak więc odbyło się stworzenie światłości pierwszego dnia trafnie opisane przez Mojżesza jako oddzielenie światłości (światłość Słońca) od ciemności (światłość gwiazd) oraz nazwanie okres światłości Słońca jako dzień i okres światłości gwiazd jako noc.[6]

Wniosek

Stareńka Biblia, ale jakże mądra!  Chyba że ktoś gra rolę Abrahama i pomaga Biblii w trudnych sprawach poprzez stosowanie zdobyczy naukowców których wyniki badań jakże często charakteryzują się chęcią przypodobania ludziom zamiast Bogu.  Jak smutny jest fakt że ludzie podający się za naród Boży spolegają w wielu przypadkach na innych ludziach zamiast na Bogu.

Mam nadzieję że niniejszy felieton zachęci czytelników do szukania odpowiedzi w Biblii, zamiast zmieniać jej zawartość aby dopasować się do myśli naukowej która może się zmienić w każdej chwili.  Jest wiele lepiej przyznać się do niewiedzy niż później wycofywać się ze wstydem.  Oprócz tego, nie zarzucajmy Biblii braku logiki zanim nie zrozumiemy co Bóg chce nam powiedzieć, bo po odkryciu nauk Bożych możemy dojść do wniosku że wszystko jest jak najbardziej logiczne.

Bóg stworzył światłość pierwszego dnia, dokładnie tak jak sprawozdał Mojżesz, i ta światłość spełniała funkcję którą w czwartym dniu przejęły Słońce, Księżyc i gwiazdy.  Czwartego dnia Bóg stworzył Słońce, Księżyc i gwiazdy, dokładnie tak jak sprawozdał Mojżesz, i te ‘lampy’ zostały stworzone w miejscach z których promieniowała światłość od pierwszego dnia.  Światłość pochodząca z odległych gwiazd jest właściwie światłością stworzoną dnia pierwszego zanim istniały jakiekolwiek gwiazdy, ona odmierzała dni zanim było stworzone Słońce, i ona świeciła roślinom stworzonym w dniu trzecim (logiczne?), a tylko z gwiazd odległych od Ziemi nie więcej niż około 6000 lat świetlnych dochodzi do nas światłość wyprodukowana przez gwiazdy.  Cały kosmos (wszystkie gwiazdy, wszystkie galaktyki) jest młody i stworzony przez Boga w sześciu dniach stwarzania opisanych w Księdze Rodzaju w jak najbardziej literalny sposób.  Należy tylko zawierzyć Słowu Bożemu i rozszyfrować to co w nim jest zawarte.  Naukowcy w końcu przyznają rację Bogu i być może dostrzegą różnicę między światłością wyprodukowaną przez źródła światła takie jak Słońce i gwiazdy oraz tą stworzoną dnia pierwszego która będzie do nas dolatywać z kosmosu aż do dnia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.

Czy jest ktoś kto chciałby popróbować swych sił i wykazać różnicę między światłością stworzoną w pierwszym dniu stwarzania a tą wyprodukowaną przez źródła światła?  Cały świat czeka, a światłość stworzona pierwszego dnia ciągle dobiega z przestrzeni kosmicznej i wystarczy jej na wiele miliardów lat.  Czy jest ktoś chętny podjąć się eksperymentu w odpowiedzi na moje wyzwanie?


[1]      2P3:16pubg  „Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.”

[2]      Najcięższe gwiazdy istnieją przez kilka milionów lat, a najlżejsze nawet tryliony lat.

[3]      Nie chodzi tu o różny wiek zwierząt, ale etap cyklu życia, tzn. rodzenie, wzrost, dojrzewanie, dorosłość, i w wielu przypadkach starzenie i umieranie.

[4]      Gn1:5bw  „I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień pierwszy.”

[5]      Gn1:3bw  „I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.”

[6]      Gn1:4-5bw  „I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. • I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: