Broniąc Boga (1)

HerzBóg nie potrzebuje aby Go bronić, ale ja potrzebuję bronić moje i innych wyobrażenia o Nim, gdyż Szatan bezustannie stara się o to aby te wyobrażenia zniekształcić a potem obrzydzić.

Bóg nie żąda

Jest ktoś komu bardzo zależy na tym aby przedstawić Boga w jak najgorszym świetle.  Ale powinien być również ktoś komu zależy na tym aby obronić wszystkie zarzuty i wykazać że Bóg jest zupełną miłością.  Polskie przysłowie mówi: „jak się chce psa uderzyć, kij się znajdzie.”[1]  Tak samo jest z oskarżeniami rzucanymi na Boga — jeśli ktoś chce to do najlepszych czynów Bożych „dopasuje” złą motywację i będzie wyglądało na to że jeśli Bóg nie jest tyranem to co najmniej nie jest zupełną miłością. <more>

Tak się już stało 6000 lat temu w raju, a jeszcze przedtem — w zaraniach buntu Lucyfera.  Tak też będzie aż do chwili kiedy wszystkie stworzenia na Ziemi i w niebie, a szczególnie chodzi o wszystkie demony, wyznają przed wszechświatem że Bóg jest zupełną miłością, a wszelkie oskarżenia kierowane pod Jego adresem były absolutnie fałszywe.

Tymczasem słyszy się wiele niesłusznych opinii na temat Boga nie mówiąc już o bezpośrednich oskarżycielach (takich jak Richard Dawkins).  Niektóre z nich pochodzą nawet z niezrozumienia treści Biblii, niewłaściwej interpretacji lub nawet niewiernego tłumaczenia.  Wspomniałem kiedyś o słowach modlitwy niewłaściwie przetłumaczonych jako[2] „nie wystawiaj nas na pokusę”[3] które brzmią tak jakby Bóg celowo prowadził nas w zasadzki Szatana, a my błagalibyśmy o to aby tego nie czynił.  W przekładzie Lamsy znajdujemy wyjaśnienie — wyrażenie „nie wystawiaj nas na pokusę” pochodzi z błędnie zrozumianych słów oryginalnego języka i powinno brzmieć: zachowaj nas od pokusy.

Prorok Micheasz napisał prześliczną myśl która według naszej nomenklatury zapisana jest w rozdziale 6 i wersecie 8.  Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia oraz Nowa Biblia Gdańska podają że Pan żąda czegoś od swoich dzieci.[4],[5],[6]  Biblia Gdańska używa nieco innego zwrotu „Pan chce po tobie,”[7] a najmilej mówi Biblia Warszawsko-Praska — „czego Pan oczekuje od ciebie.”[8]  Jednak wybór przekładu nie powinien polegać na tym abyśmy wybrali co brzmi milej dla naszego ucha; zależy nam przecież co rzeczywiście Micheasz ma na myśli.

Kiedy udamy się do Biblii Hebrajskiej znajdziemy tam wyraz (דּרשׁ), który występuje około 160 razy, a który został przetłumaczony jako szukać, badać, dowiadywać się lub podobnie, a tylko około 10 razy jako żądać.  A nawet w tych przypadkach kontekst nie wymaga przymusu lub rozkazu, można po prostu użyć innej formy np. upomnieć się[9],[10] jak to jest w przypadku niedotrzymywania ślubów złożonych Bogu.

Nie sprawdziłem wszystkich miejsc Biblii w których zostało użyte słowo (דּרשׁ) ale wydaje mi się że nie ma przyczyny dla której powinniśmy interpretować słowa Micheasza jako przymus lub rozkaz Boży skierowany do swoich dzieci.  Lepszym tłumaczeniem jest więc

Pouczono cię, człowiecze, o tym, co jest dobre, i wiesz, czego Pan oczekuje od ciebie: masz żyć uczciwie i być pobożnym, i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Micheasza 6:8bwp


[3]      Mt6:13pubg  I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.

[4]      Mi6:8bw  Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie:

[5]      Mi6:8tys  Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre.  I czegoż żąda Pan do ciebie…

[6]      Mi6:8nbg  Powiedziano ci, człowieku, co jest dobrem i czego WIEKUISTY od ciebie żąda.

[7]      Mi6:8bg  Oznajmił ci człowiecze, co jest dobrego, i czegoż Pan chce po tobie;

[8]      Mi6:8wp  Pouczono cię, człowiecze, o tym, co jest dobre, i wiesz, czego Pan oczekuje od ciebie:

[9]      Dt23:22bw  Jeżeli złożysz Panu, Bogu twemu, ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, upomni się oń u ciebie i miałbyś grzech na sobie.

[10]     Dt23:21bg  Jeźlibyś ślubował ślub Panu, Bogu twemu, nie omieszkiwajże oddawać go; bo koniecznie upomni się go Pan, Bóg twój, od ciebie, a będzie na tobie grzech.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: