Apokalipsa św. Jana w XXI wieku (1)

Odczytywanie Apokalipsy św. Jana – bestie, pieczęć Boża i piętno bestii.

W dzisiejszych czasach, czasach ekumenizmu, pokojowego współżycia, „budowania pomostów” – nie jest to wdzięczny temat. Dziś wszystko co było wcześniej należy zmodernizować, uaktualnić, „rozcieńczyć” – podejść po nowemu.

Zacznijmy od opisu prawdziwego raju – być może wydaje się to niewiarygodne, ale takie miejsce rzeczywiście istnieje: „Następnie zobaczyłem ogromny tłum, którego nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków… Wtedy odezwał się jeden ze Starszych i zapytał mnie: ‘ Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przyszli?’. Odpowiedziałem mu: ‘ Panie mój, ty wiesz!’. Odrzekł mi: ‘To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka… On poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg otrze z ich oczu każdą łzę.” (Apokalipsa 7, 9.13.17)

Jednak zanim przyjdzie ten dzień, czeka nas ostatnia noc świata. Nie martw się jednak czytelniku – po ciemnościach tej ostatniej nocy (synonim chłodu i lęku) wzejdzie słońce sprawiedliwości. Oto opis księgi Apokalipsy: „ Następnie ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi. Trzymali oni cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo.” (Apokalipsa 7, 1)

Wiatr oznacza w proroctwie zniszczenie i wojnę, więc Janowi objawione zostało w widzeniu, że światu zagraża zagłada. Zbliża się światowy kataklizm.

Jan widział jeszcze coś więcej: „Ujrzałem też innego anioła, który nadchodził od strony wschodu słońca i miał pieczęć żyjącego Boga. Krzyknął on potężnym głosem do czterech aniołów, którym pozwolono zniszczyć ziemię i morze: ‘Nie niszczcie ziemi ani morza, ani drzew, dopóki nie opieczętujemy na czołach sług naszego Boga.” (Apokalipsa 7, 2.3) Zanim cztery niszczące wiatry będą wiać na Ziemię, słudzy Boży muszą zostać opieczętowani, inaczej mówiąc, oznaczeni, aby zostali uratowani przed zniszczeniem, jakie przyjdzie na tą planetę.

Nieco dalej w rozdziałach 12 i 13 ap. Jan opisuje trzy potęgi – bestie: „Gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął ścigać kobietę, która urodziła mężczyznę… Wtedy smok rozgniewał się bardzo na kobietę i poszedł walczyć z resztą jej potomstwa – z tymi, którzy przestrzegają przykazań Boga i posiadają świadectwo Jezusa.” (Apokalipsa 12, 13.17)

„Smok jest symbolem szatana (zob. Apokalipsa 12, 9) i to on nakłonił Heroda do zabicia Zbawiciela. Ale głównym narzędziem szatana w walce przeciwko Chrystusowi i Jego ludowi w pierwszych wiekach naszej ery było pogańskie Imperium Rzymskie. Smok symbolizuje więc po pierwsze szatana, a po drugie – pogański Rzym.

W 13 rozdziale księgi Objawienia (od 1 do 13 wiersza) opisane jest inne zwierzę – „Zobaczyłem, że z morza wychodzi bestia, która ma dziesięć rogów i siedem głów…” (Apokalipsa 13, 1) – która ‘była podobna do pantery’, i której smok przekazał ‘siłę swoją i tron swój, i wielką władzę’.

Symbol ten przedstawia – zgodnie z przekonaniem większości protestantów – papiestwo, które przechwyciło siłę, tron i moc, jaką posiadało niegdyś Cesarstwo Rzymskie. Biblia stwierdza dalej, że zwierzęciu podobnemu do pantery dano ‘usta mówiące rzeczy przedziwne i bluźnierstwa…Otworzyła więc swój pysk, aby bluźnić przeciwko Bogu i szydzić z Jego imienia, Jego namiotu i mieszkańców nieba. Pozwolono jej również prowadzić walkę ze świętymi i pokonać ich oraz dano jej władzę nad każdym pokoleniem, ludem, językiem i narodem’ (Obj. 13, 5-7). Proroctwo to, prawie całkowicie pokrywające się z opisem małego rogu z 7 rozdziału księgi Daniela, bez wątpienia wskazuje na papiestwo.” (Wielki Bój, E.G.White str. 499, wyd. W-wa 1979)

Potem pojawia się następny symbol: „ Zobaczyłem – pisze ap. Jan – też drugą bestię, która wychodziła z ziemi. Miała dwa rogi jak Baranek, ale mówiła jak smok.” (Apokalipsa 13, 11)

„Ale zwierzę, posiadające dwa rogi podobne do baranich, wychodziło z ziemi. Zamiast obalać inne mocarstwa, by samemu istnieć, potęga ta miała pojawić się na terytorium dotychczas nie zamieszkanym i stopniowo na drodze pokojowej wzrastać w siłę… Jaki naród Nowego Świata w roku 1798 stawał się coraz silniejszą i większą potęgę, a także zwrócił na siebie powszechną uwagę świata? Znalezienie odpowiednika tego symbolu nie przedstawia żadnych trudności. Jeden tylko naród odpowiada wyszczególnieniom proroctwa, mianowicie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej… ” (dzieło cytowane str. 501)

„ W obecności pierwszej bestii sprawuje ona całą władzę. Zmusza ziemię i jej mieszkańców, aby kłaniali się pierwszej bestii, której wygoiła się śmiertelna rana. Dokonuje też wielkich znaków, nawet ogień sprowadza na ziemię – na oczach ludzi. Zwodzi więc mieszkańców ziemi przez znaki, które wolno jej czynić w obecności bestii i każe mieszkańcom ziemi sporządzać obrazy bestii, która ma ranę od miecza, ale przeżyła. Pozwolono jej nawet tchnąć ducha w obraz bestii, aby obraz bestii przemówił i sprawił, że ci, którzy nie pokłonią się bestii, zostaną zabici. Ona też nakłania wszystkich: małych i wielkich, bogatych i biednych, wolnych i niewolników, aby przyjmowali znak na swoją prawą rękę lub na swoje czoło. A każdy, kto nie ma znaku, imienia bestii lub liczby jej imienia, nie może niczego kupić ani sprzedać.” (Apokalipsa 13, 12-17)

Na początku czytaliśmy o aniele mówiącym o „pieczętowaniu na czołach sług Bożych” (pieczęć Boża), a na końcu o nakłanianiu przez bestię do przyjmowania znaku (piętna) na rękę lub czoło – ale o tym w następnym odcinku.

* teksty z Apokalipsy pochodzą z – „Pismo Święte Nowego Testamentu i psalmy” wyd. Towarzystwo świętego Pawła

Karol Huzarski

One Response to Apokalipsa św. Jana w XXI wieku (1)

  1. Pingback: Przymus niedzielnego odpoczynku | Closer to the Truth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: