Szkic z historii adwentyzmu (2)

Powstanie adwentyzmu na terenach Polski wschodniej

W poprzednim numerze 1-2/2006 r. „Wiadomości Polonii adwentystycznej” –Dodatek, w artykule: „Przyczynek do historii adwentyzmu w imperium rosyjskim” zapoznaliśmy się z rozwojem adwentyzmu na tamtych terenach. Tym razem „przejdziemy” z historią rozwoju adwentyzmu na ziemie polskie czyli Odrodzonej Polski.

Pierwszy odcinek jest tutaj.  Drugi odcinek jest tutaj.

Czytaj dalej…

Z pożółkłych kart przeszłości (11)

Jadąc z Melbourne po wschodniej stronie zatoki — Port Philip Bay — w kierunku południowym, po środku wąskiego (ok. 10–15 km. szer.) pasma ziemi leży małe miasteczko Tootgarook. Cały urok polega w tym, że można korzystać turystycznie z plaż i wód zatoki lub po drugiej stronie Oceanu Południowego. Czytaj dalej…

Szkic z historii adwentyzmu (1)

Jego przodkowie „po mieczu” wywodzili się z dawnych terenów Polski. Dziadkowie mieszkali w Wierzbołowie, miasteczko przy granicy rosyjsko-pruskiej, w ówczesnym Królestwie Polskim – pod zaborem rosyjskim. Odgałęzienia rodzinne szły na Łotwę i Litwę. Religijnie – “mieszanka” tzn. katolicy, prawosławni i protestanci – toć to dawne Inflanty.

Czytaj dalej…

Z pożółkłych kart przeszłości (9)

Z początkiem 2007 r. otrzymałem z Polski pracę magisterską Ewy Zaborowskiej pt. „Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Białostocczyźnie”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2007. Czytaj dalej…

Z pożółkłych kart przeszłości (8)

Życie człowieka jest jak układanka, którą czasami “udaje się” kompletnie złożyć dopiero po śmierci.

Ludzie nie lubią pisać i wiele przeżyć, cennych nauk, spostrzeżeń — odchodzi wraz z “właścicielem”; czasami przetrwa jeszcze ileś lat w pamięci następców — mało jest takich, którzy utrwalają je na papierze. Czytaj dalej…

Z pożółkłych kart przeszłości (7)

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak wiele problemów nastręcza spisywanie życiorysów ludzi – szczególnie tych, którzy już odeszli. Są ludzie, których spisany życiorys mieści się w kilku linijkach druku; inni wymagają – co najmniej książki. Czytaj dalej…

Z pożółkłych kart przeszłości (6)

„Z pożółkłych kart przeszłości” to karty pisane ręką ludzką – o ludziach. Pisane były dawno, przez życie. Jak świat światem, ludzie na ziemi żyjący, usiłowali utrwalić swoją przeszłość na piśmie. Jednym z pisarzy był Mojżesz, który opisywał to, co sam widział, lub słyszał od innych. Czytaj dalej…