Śmierć, sen, życie

Od stworzenia świata śmierć nie była niczym przyjemnym.  Wytworzyły się różne pojęcia na jej temat i czasem trudno jest zorientować się co jest prawdą a co fałszem.  Poniżej przedstawiam co uczy pastorV na ten temat podając wersety biblijne jako źródło swej wiedzy, a potem analizuję jego nauki z kilku punktów widzenia. Czytaj dalej…

Jak to pojąć? (1)

Często słyszę że kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na naszą Ziemię to zabierze do siebie wszystkich zbawionych, a wszystkich niezbawionych „zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia.”[1]  Czy Biblia rzeczywiście uczy tego?   Czytaj dalej…

Dzieci Boże nie grzeszą

Pismo Święte uczy że „kto się narodził z Boga, nie grzeszy”[1] lub „kto w nim trwa, nie grzeszy”[2] lub „Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu.”[3]  Ale jeszcze nie spotkałem człowieka który nie grzeszy.  Czy to znaczy że nie ma nikogo kto się narodził z Boga?

Czytaj dalej…

Dwie śmierci

Jest takie polskie porzekadło: „Raz kozie śmierć” i zazwyczaj mówi się że człowiek raz się rodzi i raz umiera.    Ale rzeczywistość jest inna — są dwa narodzenia, dwa zmartwychwstania i dwie śmierci.  Każdy z ludzi istnieje dlatego że się narodził co najmniej raz, są tacy którzy umarli i nadal żyją, są też tacy którzy żyją i umrą dwa razy, będą również tacy którzy nigdy nie umrą, ale najwięcej jest takich którzy umrą dwa razy.

Czytaj dalej…

Córka na spalenie

Wstęp

Cieszę się każdą usłyszaną nową ideą znalezioną w Biblii.  Ale smucę się, kiedy idea ta tylko pozornie wypływa z Biblii, a w rzeczywistości wykrzywia jej nauki lub wprost ubliża Bogu.  Niedawno dowiedziałem się że jakiś znany teolog twierdzi iż Jefta zgodnie ze swoim ślubowaniem zabił swoją córkę i spalił ją jako ofiarę całopalną dla Jahwe.  Izrael ponoć był w tym czasie w wielkim odstępstwie i dlatego naśladował ościenne narody w składaniu krwawych ofiar z ludzi bogom Molochowi i Kamoszowi.  Ale czy Biblia rzeczywiście uczy tak o losie jedynaczki Jefty? Czytaj dalej…

Uwielbione ciała

Wiele razy słyszę lub czytam o uwielbieniu (lub uchwalebnieniu) w sensie zabrania zbawionych do nieba, lub uwielbionych ciałach zbawionych czy też uwielbionym ciele Jezusa które to ponoć otrzymał podczas zmartwychwstania.  Czy te nauki pochodzą z Biblii?

Czytaj dalej…

Piotr na wodzie

Dopływając do delty Jordanu na Morzu Galilejskim uczniowie dojrzeli jakąś postać w ciemności nocy.  Przerazili się gdyż spędzili wiele czasu usilnie wiosłując aby dotrzeć na zachodni brzeg Jordanu mając przeciwny wiatr.[1]  Obawiali się że to zjawa, ale usłyszeli znajomy głos i uspokoili się.

Czytaj dalej…

Ślepy jasnowidz (2)

Część 1 jest tutaj

Wrócili więc książęta do Balaka i przynieśli mu niepomyślne wieści.  W reakcji na to Balak wysłał dostojniejszą misję dyplomatyczną i tym razem obiecał usłuchać Bileama w każdym detalu i bardzo go uczcić.  Bileamowi na pewno spodobały się słowa Balaka, ale jego odpowiedź była taka że poradzi się Pana.  Powiedział książętom aby zatrzymali się na jedną noc, a on spyta Pana co ma robić. Czytaj dalej…

Jak serwować Biblię

Już wiele lat studiuję Biblię dla własnej wiedzy a szczególnie interesuje mnie eschatologia (nauki o czasach ostatecznych).  Czytałem kilka książek na ten temat, poszukiwałem odpowiedzi na wiele pytań, zadawałem wiele pytań jeśli nadarzyła się okazja… ale najczęściej byłem odsyłany z kwitkiem.  Dlaczego tak trudno znaleźć odpowiedź w środowisku teologów i ludzi którzy uchodzą za znających Biblię?  Dlaczego autorzy książek i artykułów nie mówią o najważniejszych rzeczach a ograniczają się tylko do tego aby powiedzieć innym w co mają wierzyć? Czytaj dalej…

Z wizytą w niebie

Kiedy obserwujemy wydarzenia w kraju i na świecie, zauważamy że nie dzieje się lepiej, ale coraz gorzej.  Chociaż dążymy do pokoju, spotykamy się z coraz większą nieprzyjaźnią i wojną chcemy zmusić innych do pokoju.  Bóg wydaje się coraz odleglejszy, choroby panoszą się coraz bardziej, śmierć wyrywa spośród nas coraz więcej ofiar i to coraz młodszych.  Kiedyż nastąpi koniec?  W kościołach też wygląda na to że jest coraz gorzej.  Modlitwy wydają się dochodzić nie dalej niż do sufitu.  Modlimy się o uzdrowienie wielu osób, ale nic nie nadchodzi.  Gdzie jest przyczyna tego wszystkiego? Czytaj dalej…